เนื้อเพลง Stayin’ Alive คำอ่านไทย Bee Gees

Well, you can tell by the way I use my walk
(เว็ล , ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ไอ ยูซ ไม วอค)
I’m a woman’s man: no time to talk
(แอม มา วูมเอิน แม็น : โน ไทม ทู ทอค)
Music loud and women warm, I’ve been kicked around
(มยูสิค เลาด แอ็นด วีมเอิน วอม , อิฝ บีน คิด อะเรานด)
Since I was born
(ซินซ ไอ วอส บอน)
And now it’s all right, it’s OK
(แอ็นด เนา อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค)
And you may look the other way
(แอ็นด ยู เม ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
We can try to understand
(วี แค็น ทไร ทู อันเดิซแทนด)
The New York Times’ effect on man
(เดอะ นยู ยอค ไทม เอ็ฟเฟคท ออน แม็น)

Whether you’re a brother or whether you’re a mother
(ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ บรัฑเออะ ออ ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ ม๊าเธ่อร์)
You’re stayin’ alive, stayin’ alive
(ยัวร์ สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Feel the city breakin’ and everybody shakin’
(ฟีล เดอะ ซีทอิ เบรกกิ้น แอ็นด เอวี่บอดี้ เชคกิน)
And we’re stayin’ alive, stayin’ alive
(แอ็นด เวีย สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ)

Well now, I get low and I get high
(เว็ล เนา , ไอ เก็ท โล แอ็นด ดาย เก็ท ไฮ)
And if I can’t get either, I really try
(แอ็นด อิฟ ฟาย แค็นท เก็ท อีเฑอะ , ไอ ริแอ็ลลิ ทไร)
Got the wings of heaven on my shoes
(ก็อท เดอะ วิง อ็อฝ เฮฝเอ็น ออน ไม ฌู)
I’m a dancin’ man and I just can’t lose
(แอม มา แดนซิน แม็น แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ลูส)
You know it’s all right, it’s ok
(ยู โน อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค)
I’ll live to see another day
(อิล ไลฝ ทู ซี แอะนัธเออะ เด)
We can try to understand
(วี แค็น ทไร ทู อันเดิซแทนด)
The New York Times’ effect on man
(เดอะ นยู ยอค ไทม เอ็ฟเฟคท ออน แม็น)

Whether you’re a brother or whether you’re a mother
(ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ บรัฑเออะ ออ ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ ม๊าเธ่อร์)
You’re stayin’ alive, stayin’ alive
(ยัวร์ สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Feel the city breakin’ and everybody shakin’
(ฟีล เดอะ ซีทอิ เบรกกิ้น แอ็นด เอวี่บอดี้ เชคกิน)
[adsense]
And we’re stayin’ alive, stayin’ alive
(แอ็นด เวีย สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ)

Life goin’ nowhere, somebody help me
(ไลฟ โกอิน โนแวร์ , ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี)
Somebody help me, yeah
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , เย่)
Life goin’ nowhere, somebody help me, yeah
(ไลฟ โกอิน โนแวร์ , ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , เย่)

Well, you can tell by the way I use my walk
(เว็ล , ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ไอ ยูซ ไม วอค)
I’m a woman’s man: no time to talk
(แอม มา วูมเอิน แม็น : โน ไทม ทู ทอค)
Music loud and women warm
(มยูสิค เลาด แอ็นด วีมเอิน วอม)
I’ve been kicked around since I was born
(อิฝ บีน คิด อะเรานด ซินซ ไอ วอส บอน)
And now it’s all right, it’s ok
(แอ็นด เนา อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค)
And you may look the other way
(แอ็นด ยู เม ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
We can try to understand
(วี แค็น ทไร ทู อันเดิซแทนด)
The New York Times’ effect on man
(เดอะ นยู ยอค ไทม เอ็ฟเฟคท ออน แม็น)

Whether you’re a brother or whether you’re a mother
(ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ บรัฑเออะ ออ ฮเวทเออะ ยัวร์ อะ ม๊าเธ่อร์)
You’re stayin’ alive, stayin’ alive
(ยัวร์ สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Feel the city breakin’ and everybody shakin’
(ฟีล เดอะ ซีทอิ เบรกกิ้น แอ็นด เอวี่บอดี้ เชคกิน)
And we’re stayin’ alive, stayin’ alive
(แอ็นด เวีย สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ , สเตยิน อะไลฝ)
Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive
(อา , ฮา , ฮา , ฮา , สเตยิน อะไลฝ)

Life goin’ nowhere, somebody help me
(ไลฟ โกอิน โนแวร์ , ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี)
Somebody help me, yeah
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , เย่)
Life goin’ nowhere, somebody help me, yeah
(ไลฟ โกอิน โนแวร์ , ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , เย่)
I’m stayin’ alive
(แอม สเตยิน อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stayin’ Alive คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น