เนื้อเพลง Higher คำอ่านไทย The Saturdays

I’m doing nothing;
(แอม ดูอิง นัธอิง 😉
‘Cause then at least I’m doing nothing wrong.
(ค๊อส เด็น แอ็ท ลีซท แอม ดูอิง นัธอิง รอง)
And I’m gon’ stay in on my own,
(แอนด์ แอม ก็อน สเทย์ อิน ออน มาย โอว์น ,)
And turn off my telephone,
(แอนด์ เทิร์น ออฟฟ มาย เท๊ลเลโฟน ,)
If nothing’s gained, then nothing’s won.
(อิ๊ฟ นัธอิง เกน , เด็น นัธอิง ว็อน)

And you can tell them,
(แอนด์ ยู แคน เทลล เด็ม ,)
Yeah, you can say whatever;
(เย่ , ยู แคน เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ 😉
I don’t care, yeah.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ , เย่)
And if you wanna play it cool,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เพลย์ อิท คูล ,)
Then I got news for you,
(เด็น นาย ก็อท นิว ฟอร์ ยู ,)
It’s getting hotter, hotter in here…
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮอทเดอ , ฮอทเดอ อิน เฮียร)

So, when I speak, listen
(โซ , เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น)
This is my decision,
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น ,)
And you keep on messing up the words [oh, oh, oh]
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด [ โอ , โอ , โอ ])
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
‘Cause you keep on pushing,
(ค๊อส ยู คี๊พ ออน พุฌอิง ,)
Like I need permission to be heard [oh, oh, oh]
(ไล๊ค ไก นี๊ด เพอมีฌอัน ทู บี เฮิด [ โอ , โอ , โอ ])
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
This is my decision,
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น ,)
And you keep on messing up the words.
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด)

I’m getting closer,
(แอม เกดดดิ้ง โคลเซอร์ ,)
I’m movin’ in and yeah, I think you know.
(แอม มูฝวิน อิน แอนด์ เย่ , ไอ ทริ๊งค ยู โนว์)
‘Cause I am sick of playing games,
(ค๊อส ไอ แอ็ม ซิ๊ค อ็อฝ พเลนิ่ง เกม ,)
And I’m not gon’ say no names,
(แอนด์ แอม น็อท ก็อน เซย์ โน เนม ,)
But you and I know who to blame.
(บั๊ท ยู แอนด์ ดาย โนว์ ฮู ทู เบลม)

So you can tell ’em,
(โซ ยู แคน เทลล เอ็ม ,)
Yeah, you can go ahead and put it straight,
(เย่ , ยู แคน โก อะเฮด แอนด์ พุท ดิธ สเทร๊ท ,)
‘Cause I am in this sh*t myself,
(ค๊อส ไอ แอ็ม อิน ดิส ฌะ *ที ไมเซลฟ ,)
And I do not need your help,
(แอนด์ ดาย ดู น็อท นี๊ด ยุร เฮ้ลพ ,)
I’m gonna do this, do it right.
(แอม กอนนะ ดู ดิส , ดู อิท ไร๊ท)

So, when I speak, listen
(โซ , เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น)
This is my decision,
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น ,)
And you keep on messing up the words [oh, oh, oh]
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด [ โอ , โอ , โอ ])
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
‘Cause you keep on pushing,
(ค๊อส ยู คี๊พ ออน พุฌอิง ,)
Like I need permission to be heard [oh, oh, oh]
(ไล๊ค ไก นี๊ด เพอมีฌอัน ทู บี เฮิด [ โอ , โอ , โอ ])
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
This is my decision,
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น ,)
And you keep on messing up the words.
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด)

I’m gonna lift it, lift it…
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ)
When you go higher, I go higher!
(เว็น ยู โก ไฮเออะ , ไอ โก ไฮเออะ !)
I’m gonna lift it, lift it…
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ)
Yeah, you can try, but I go higher!
(เย่ , ยู แคน ธราย , บั๊ท ไอ โก ไฮเออะ !)
I’m gonna lift it, lift it…
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ)
The only thing, boy, all that you can do is listen, so listen!
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง , บอย , ออล แดท ยู แคน ดู อีส ลิ๊สซึ่น , โซ ลิ๊สซึ่น !)

So, when I speak, listen
(โซ , เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น)
This is my decision, [yeah, yeah!]
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น , [ เย่ , เย่ ! ])
And you keep on messing up the words [oh,
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด [ โอ ,)
oh, oh] [You keep on messing up the words!]
(โอ , โอ ] [ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด ! ])
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
‘Cause you keep on pushing,
(ค๊อส ยู คี๊พ ออน พุฌอิง ,)
Like I need permission to be heard [oh, oh, oh]
(ไล๊ค ไก นี๊ด เพอมีฌอัน ทู บี เฮิด [ โอ , โอ , โอ ])
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
I’m gonna lift it, lift it,
(แอม กอนนะ ลิฟท ดิธ , ลิฟท ดิธ ,)
Higher!
(ไฮเออะ !)
So when I speak, listen,
(โซ เว็น นาย สพี๊ค , ลิ๊สซึ่น ,)
This is my decision,
(ดิส ซิส มาย ดีซิ๊ชั่น ,)
And you keep on messing up the words.
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน เมซซิง อั๊พ เดอะ เวิร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher คำอ่านไทย The Saturdays

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น