เนื้อเพลง I Be High คำอ่านไทย Kid Cudi

[Intro:]
([ อินโทร : ])
[Bum ba ba bum]
([ บัม บา บา บัม ])
[Midwest action]
([ มิดเวส แอคฌัน ])
[Intro:]
([ อินโทร : ])
[Bum ba ba bum]
([ บัม บา บา บัม ])
[Midwest action]
([ มิดเวส แอคฌัน ])
Uh, yo
(อา , โย)
Uh, ello’!
(อา , เอลโล !)
Yeah mhm, mhm
(เย่ mhm , mhm)
Dr. genius, hey
(เดทเออะ จีนยัซ , เฮ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I be high, when I split a dutch and fill it up
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย ซพลิท ดา ดัช แอ็นด ฟิล อิท อัพ)
I be high, when I get my money doubled up
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย เก็ท ไม มันอิ ดั๊บเบิ้ล อัพ)
I be high, when a model wanna let me cut
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น อะ โม๊เด็ล วอนนา เล็ท มี คัท)
I be high, when I be shinin’ cause my diamonds blush
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย บี ชายนิน คอส ไม ไดมันด บลัฌ)
I be low, when a nigga can’t get away
(ไอ บี โล , ฮเว็น อะ นิกงา แค็นท เก็ท อะเว)
I be low, when I can’t seem to make a way
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย แค็นท ซีม ทู เมค เก เว)
I be low, when I can’t even feed myself
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย แค็นท อีเฝ็น ฟี ไมเซลฟ)
I be low, when I realize I’m by myself
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย รีแอะไลส แอม ไบ ไมเซลฟ)
But I be high, when I shopping for expensive clothes
(บัท ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย ชอปปิ้ง ฟอ เอ็คซเพนซิฝ คโลฑ)
I be high, when I get what I couldn’t before
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย เก็ท ฮว็อท ไอ คูดซึ่น บิโฟ)
I be high, in the club while poppin bub
(ไอ บี ไฮ , อิน เดอะ คลับ ฮไวล พอพปิน บับบฺ)
I be high, when I’m cruisin sitting on them doubs
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น แอม ครูซิน ซีททิง ออน เฑ็ม ดูบสฺ)
But I be low, after shows in my dressing room
(บัท ไอ บี โล , อาฟเทอะ โฌ ซิน ไม ดเรซซิง รุม)
I be low, when I see that I’m a different dude
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย ซี แดท แอม มา ดีฟเฟอะเร็นท ดยูด)
I be low, on the plane lookin at the sky
(ไอ บี โล , ออน เดอะ พเลน ลุคกิน แอ็ท เดอะ ซไค)
I be low, but my highs keep me really? tight?
(ไอ บี โล , บัท ไม ไฮ คีพ มี ริแอ็ลลิ ไทท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
But I be cool, this the story of my life
(บัท ไอ บี คูล , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
No need to worry, this the story of my life
(โน เน ทู เวอริ , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I be low, when I gotta get ready for work
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย กอททะ เก็ท เรดอิ ฟอ เวิค)
I be low, cause after bills, my pockets be hurt
(ไอ บี โล , คอส อาฟเทอะ บิล , ไม พอคเค็ท บี เฮิท)
I be low, when I can’t take a girl out
(ไอ บี โล , ฮเว็น นาย แค็นท เทค เก เกิล เอาท)
I be low, cause they can’t even figure me out
(ไอ บี โล , คอส เฑ แค็นท อีเฝ็น ฟีกยุร มี เอาท)
But I be high, when the? phoney? chicks some me love
(บัท ไอ บี ไฮ , ฮเว็น เดอะ โฟนิ ชิค ซัม มี ลัฝ)
Caus in my mind I read them, but I don’t give a fuck
(แคสซฺ ซิน ไม ไมนด ดาย เร็ด เฑ็ม , บัท ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค)
I be high, when a n*ggar get attention
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น อะ เอ็น *ggar เก็ท แอ็ทเทนฌัน)
I be high, when your girl catch feelings
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น ยุร เกิล แค็ช ฟีลอิง)
Then I be low, when I go into that empty space
(เฑ็น นาย บี โล , ฮเว็น นาย โก อีนทุ แดท เอมทิ ซเพซ)
I be low, when I’m looking at a stressed face
(ไอ บี โล , ฮเว็น แอม ลุคอิง แอ็ท ดา ซทเร็ซ เฟซ)
I be low, because my brother facing hard time
(ไอ บี โล , บิคอส ไม บรัฑเออะ เฟซอิง ฮาด ไทม)
[adsense]
And I be low, cause my n*ggar lying close behind
(แอ็นด ดาย บี โล , คอส ไม เอ็น *ggar ลายยิง คโลส บิไฮนด)
Then I’m high, when I know the places we can go
(เฑ็น แอม ไฮ , ฮเว็น นาย โน เดอะ พเลซ วี แค็น โก)
I be high, when I think what the future holds
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น นาย ธิงค ฮว็อท เดอะ ฟยูเชอะ โฮลด)
I be high, when she asks for my room number
(ไอ บี ไฮ , ฮเว็น ชี อาซค ฟอ ไม รุม นัมเบอะ)
I be high, but a my low keeps a n*ggar humble
(ไอ บี ไฮ , บัท ดา ไม โล คีพ ซา เอ็น *ggar ฮั๊มเบิ้ล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
But I be cool, this the story of my life
(บัท ไอ บี คูล , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
No need to worry, this the story of my life
(โน เน ทู เวอริ , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
I was high, when the label said that I was dope
(ไอ วอส ไฮ , ฮเว็น เดอะ เลเบ็ล เซ็ด แดท ไอ วอส โดพ)
I was high, in my eyes cause I had hope
(ไอ วอส ไฮ , อิน ไม ไอ คอส ไอ แฮ็ด โฮพ)
I was high, when first had the taste of love
(ไอ วอส ไฮ , ฮเว็น เฟิซท แฮ็ด เดอะ เทซท อ็อฝ ลัฝ)
I was high, when I left the city I was from
(ไอ วอส ไฮ , ฮเว็น นาย เล็ฟท เดอะ ซีทอิ ไอ วอส ฟร็อม)
And I was low, when I had a recent heart break
(แอ็นด ดาย วอส โล , ฮเว็น นาย แฮ็ด อะ รีเซ็นท ฮาท บเรค)
I was low, cause I truly though I had it made
(ไอ วอส โล , คอส ไอ ทรูลิ โธ ไอ แฮ็ด ดิท เมด)
I was low, when I lost her over silliness
(ไอ วอส โล , ฮเว็น นาย ล็อซท เฮอ โอเฝอะ ซีลลิเน็ซ)
I was low, cause she twisted what my words meant
(ไอ วอส โล , คอส ชี ทวิซท ฮว็อท ไม เวิด เม็นท)
But I was high, when I finally had the chance to see
(บัท ไอ วอส ไฮ , ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู ซี)
Everything that’s pretty ain’t’ always good for me
(เอ๊วี่ติง แฑ็ท พรีททิ เอน ออลเว กุด ฟอ มี)
I was high, when she first said I like you
(ไอ วอส ไฮ , ฮเว็น ชี เฟิซท เซ็ด ดาย ไลค ยู)
Man, I must be too high to even write dude
(แม็น , ไอ มัซท บี ทู ไฮ ทู อีเฝ็น ไรท ดยูด)
And these things show you growth
(แอ็นด ฑิส ธิง โฌ ยู กโรธ)
Some niggas show you a little but I show you the most
(ซัม นิกงา โฌ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท ไอ โฌ ยู เดอะ โมซท)
Highs and lows, and succeed for sho
(ไฮ แซน โล , แอ็นด ซัคซีด ฟอ โช)
The only thing left to do is to say a toast, cause…
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง เล็ฟท ทู ดู อีส ทู เซ อะ โทซท , คอส)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
But I be cool, this the story of my life
(บัท ไอ บี คูล , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)
I be high, then I be low
(ไอ บี ไฮ , เฑ็น นาย บี โล)
I be low, then I be high
(ไอ บี โล , เฑ็น นาย บี ไฮ)
It’s like a brought a knife to a gun fight
(อิทซ ไลค เก บรอท ดา ไนฟ ทู อะ กัน ไฟท)
No need to worry, this the story of my life
(โน เน ทู เวอริ , ที เดอะ ซโทริ อ็อฝ ไม ไลฟ)

Now won’t you please say scotty lord,
(เนา ว็อนท ยู พลีส เซ ซกอดี ลอด ,)
Help me please, yeah, help me please
(เฮ็ลพ มี พลีส , เย่ , เฮ็ลพ มี พลีส)
Now won’t you please say scotty lord,
(เนา ว็อนท ยู พลีส เซ ซกอดี ลอด ,)
Won’t you please, god, help me please
(ว็อนท ยู พลีส , ก็อด , เฮ็ลพ มี พลีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Be High คำอ่านไทย Kid Cudi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น