เนื้อเพลง White Light, White Heat (l Reed) คำอ่านไทย David Bowie

{Verse 1}
({เฝิซ 1})
[White light] White light gonna drive me out of my brain
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท กอนนะ ไดร๊ฝ มี เอ๊าท อ็อฝ มาย เบรน)
[White light] White light gonna make me feel so insane
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท กอนนะ เม้ค มี ฟีล โซ อินเซน)
[White heat] White shapin’ them down to my toes
([ ไว๊ท ฮีท ] ไว๊ท shapin เด็ม เดาน ทู มาย โท)

[White light] White light’s got a nana, goodness knows
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท ก็อท ดา nana , กูดเน็ซ โนว์)

{Verse 2}
({เฝิซ 2})
[White light] White light gonna drive me out of my mind
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท กอนนะ ไดร๊ฝ มี เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
[White light] White light is surely gonna make me blind
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท อีส ฌูรลิ กอนนะ เม้ค มี ไบลนฺดฺ)
[White heat] White shaping way down to my toes
([ ไว๊ท ฮีท ] ไว๊ท shapings เวย์ เดาน ทู มาย โท)
[White light] White light could kill me now, goodness knows
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท เคิด คิลล์ มี นาว , กูดเน็ซ โนว์)

{Chorus}
({ค๊อรัส })
Oh, Oh, White light
(โอ , โอ , ไว๊ท ไล๊ท)
Oh, Oh, White light
(โอ , โอ , ไว๊ท ไล๊ท)
Oh, Oh, White heat
(โอ , โอ , ไว๊ท ฮีท)
Oh, Oh, White heat
(โอ , โอ , ไว๊ท ฮีท)

{verse 1}
({เฝิซ 1})
[White light] White light has got it now, goodness knows
([ ไว๊ท ไล๊ท ] ไว๊ท ไล๊ท แฮ็ส ก็อท ดิธ นาว , กูดเน็ซ โนว์)

{verse 2}
({เฝิซ 2})
{chorus}
({ค๊อรัส })
{chorus}
({ค๊อรัส })

White light’s a-flashin’
(ไว๊ท ไล๊ท ซา flashin)
White light
(ไว๊ท ไล๊ท)
Don’t feel sorry
(ด้อนท์ ฟีล ซ๊อรี่)
What’s that sound, what’s that sound,
(ว๊อท แดท ซาวน์ด , ว๊อท แดท ซาวน์ด ,)
don’t turn on, be deader alive
(ด้อนท์ เทิร์น ออน , บี deader อะไล๊ฝ)
No feelin’
(โน ฟีลิน)
Here she comes
(เฮียร ชี คัม)
Oww, yeah
(Oww , เย่)
[Oh, oh, oh, oh] here she comes
([ โอ , โอ , โอ , โอ ] เฮียร ชี คัม)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
[Ah, ah, ah, ah]
([ อา , อา , อา , อา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Light, White Heat (l Reed) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น