เนื้อเพลง I’ll Be Good to You คำอ่านไทย Ray Charles feat Chaka Khan

[[Backing Vocal 1]]
([ [ แบกคิง โฝแค็ล 1 ] ])
[{Backing Vocal 2}]
([ {แบกคิง โฝแค็ล 2} ])

I want to know, baby
(ไอ ว้อนท ทู โนว์ , เบ๊บี้)
Just how you feel, girl
(จั๊สท ฮาว ยู ฟีล , เกิร์ล)
Said I wanna know
(เซ็ด ดาย วอนนา โนว์)
If what you feel is real, girl
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ฟีล อีส เรียล , เกิร์ล)
‘Cause there’s a reason
(ค๊อส แดร์ ซา รี๊ซั่น)
For the things that I say, what I talk about
(ฟอร์ เดอะ ทริง แดท ไอ เซย์ , ว๊อท ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
But oh, I wanna love ya girl
(บั๊ท โอ , ไอ วอนนา ลัฝ ยา เกิร์ล)
In a special way, come ‘ere woman
(อิน อะ สเพ๊เชี่ยล เวย์ , คัม แอ วู๊แม่น)
We’ve been together, for so very long
(หวีบ บีน ทูเก๊ทเธ่อร์ , ฟอร์ โซ เฝ๊รี่ ลอง)
I’d hate to break up, break up my happy home
(อาย เฮท ทู เบร๊ค อั๊พ , เบร๊ค อั๊พ มาย แฮ๊พพี่ โฮม)
[The way we stand and the way we lie]
([ เดอะ เวย์ วี สแทนด์ แอนด์ เดอะ เวย์ วี ไล ])
The way we lie
(เดอะ เวย์ วี ไล)
[The way we love and the way we cry]
([ เดอะ เวย์ วี ลัฝ แอนด์ เดอะ เวย์ วี คราย ])
Girl, we cry
(เกิร์ล , วี คราย)
[Of all these things, there comes a time]
([ อ็อฝ ออล ฑิส ทริง , แดร์ คัม ซา ไทม์ ])
There’s a time
(แดร์ ซา ไทม์)
[Makes me feel that it’s worth a try]
([ เม้ค มี ฟีล แดท อิทซ เวิร์ธ อะ ธราย ])
Makes me feel
(เม้ค มี ฟีล)
[I’ll be good to you]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยู ])
[Good to ya, good to ya, good to ya]
([ กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา ])
Girl you said, we’ve been together
(เกิร์ล ยู เซ็ด , หวีบ บีน ทูเก๊ทเธ่อร์)
So very long, very long
(โซ เฝ๊รี่ ลอง , เฝ๊รี่ ลอง)
I would hate to break up, break up my happy home
(ไอ เวิด เฮท ทู เบร๊ค อั๊พ , เบร๊ค อั๊พ มาย แฮ๊พพี่ โฮม)
Let me take off your shoes
(เล็ท มี เท้ค ออฟฟ ยุร ชู)
Take a stand, now, and let me know how
(เท้ค เก สแทนด์ , นาว , แอนด์ เล็ท มี โนว์ ฮาว)
Oooh always, baby always, and all your know-how, baby
(อู้ ออลเว , เบ๊บี้ ออลเว , แอนด์ ออล ยุร โนว์ ฮาว , เบ๊บี้)
[The way we stand and the way we lie]
([ เดอะ เวย์ วี สแทนด์ แอนด์ เดอะ เวย์ วี ไล ])
Um-hum the way we lie
(อึม ฮัม เดอะ เวย์ วี ไล)
[The way we love and the way we cry]
([ เดอะ เวย์ วี ลัฝ แอนด์ เดอะ เวย์ วี คราย ])
The wa-ay-ay-ay, we cry
(เดอะ วา ไอ ไอ ไอ , วี คราย)
[Of all these things, there comes a time]
([ อ็อฝ ออล ฑิส ทริง , แดร์ คัม ซา ไทม์ ])
Oooo
(อู้)
[Makes me feel that it’s worth a try]
([ เม้ค มี ฟีล แดท อิทซ เวิร์ธ อะ ธราย ])
Oooo
(อู้)
[I’ll be good to you, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยู , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
I’ll be good
(แอล บี กู๊ด)
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา ])
[Good to ya, good to ya, good to ya]
([ กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา ])
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
Girl, I’ll be good to you, baby
(เกิร์ล , แอล บี กู๊ด ทู ยู , เบ๊บี้)
Y’know I’ll be good to you
(Yknow แอล บี กู๊ด ทู ยู)
Take you shopping, you know what I mean baby, anything you want
(เท้ค ยู ชอปปิ้ง , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน เบ๊บี้ , เอนอิธิง ยู ว้อนท)
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
I’ll give it up, with my credit cards,
(แอล กี๊ฝ อิท อั๊พ , วิธ มาย เคร๊ดิท ค้าร์ด ,)
Like Visa, MasterCharge, American Express,
(ไล๊ค ฝีสะ , MasterCharge , อะเมริแค็น เอ็กซเพรส ,)
Turn my pants upside down
(เทิร์น มาย แพ็นท อัพไซต์ เดาน)
Any day of the week
(เอ๊นี่ เดย์ อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
Ow-oh, you, you, you
(เอ้า โอ , ยู , ยู , ยู)
Come here, give me love
(คัม เฮียร , กี๊ฝ มี ลัฝ)
Talk to me
(ท๊อล์ค ทู มี)
[Good to ya, good to ya, good to ya]
([ กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
Girl I’ll be good to you
(เกิร์ล แอล บี กู๊ด ทู ยู)
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา ])
I’ll be good to you, I said I will, I ain’t lying, baby
(แอล บี กู๊ด ทู ยู , ไอ เซ็ด ดาย วิล , ไอ เอน ลายยิง , เบ๊บี้)
Oooo-hoo
(อู้ ฮู)
[Good to ya, good to ya, good to ya]
([ กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
Girl, I’ll be good to you
(เกิร์ล , แอล บี กู๊ด ทู ยู)
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา ])
I’ll be good to you, I said I will, I ain’t lying, baby
(แอล บี กู๊ด ทู ยู , ไอ เซ็ด ดาย วิล , ไอ เอน ลายยิง , เบ๊บี้)
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
Oooo-ooo
(อู้ อู้)
[Good to ya, good to ya, good to ya]
([ กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
Good to you, yeah!
(กู๊ด ทู ยู , เย่ !)
[I’ll be good to ya, I’ll be good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
Yeah! Yeah! I’ll be
(เย่ ! เย่ ! แอล บี)
[I’ll be good to ya, good to ya, good to ya]
([ แอล บี กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา , กู๊ด ทู ยา ])
{I’ll be good}
({แอล บี กู๊ด })
Whoo-hoo, well I’ll be
(ฮู ฮู , เวลล แอล บี)
I’ll be good to you, I said I will, I ain’t lying, baby
(แอล บี กู๊ด ทู ยู , ไอ เซ็ด ดาย วิล , ไอ เอน ลายยิง , เบ๊บี้)
{So good, to you}
({โซ กู๊ด , ทู ยู })
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
[Fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Good to You คำอ่านไทย Ray Charles feat Chaka Khan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น