เนื้อเพลง A Minor Groove คำอ่านไทย Seal

I get high when I touch ya…
(ไอ เก็ท ไฮฮ เว็น นาย ทั๊ช ยา)
Oooooo,
(อู้ ,)
Oh, baby, baby, baby.
(โอ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
First you wanted to be free,
(เฟิร์สท ยู ว้อนท ทู บี ฟรี ,)
Now you must decide just what you want from me.
(นาว ยู มัสท์ ดีไซด์ จั๊สท ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
Tell me then what kills if we,
(เทลล มี เด็น ว๊อท คิลล์ อิ๊ฟ วี ,)
Show all our love,
(โชว์ ออล เอ๊า ลัฝ ,)
Our love.
(เอ๊า ลัฝ)
Ya look good and-I, I feel fine.
(ยา ลุ๊ค กู๊ด แอนด์ ดาย , ไอ ฟีล ไฟน)
Being low is a, a real high.
(บีอิง โลว อีส ซา , อะ เรียล ไฮฮ)
Well I love you so,
(เวลล ไอ ลัฝ ยู โซ ,)
It’s alright and-I,
(อิทซ ออลไร๊ท แอนด์ ดาย ,)
Cain my brain,
(Cain มาย เบรน ,)
Cain my brain.
(Cain มาย เบรน)
On your face there is a sign.
(ออน ยุร เฟซ แดร์ อีส ซา ซายน)
You need love just like I do-ooo.
(ยู นี๊ด ลัฝ จั๊สท ไล๊ค ไก ดู อู้)
Tell me can we give this much in time.
(เทลล มี แคน วี กี๊ฝ ดิส มัช อิน ไทม์)
Oh, we carry on,
(โอ , วี แค๊รรี่ ออน ,)
We can.
(วี แคน)
Well-ya, ya look good and-I, I feel fine.
(เวลล ยา , ยา ลุ๊ค กู๊ด แอนด์ ดาย , ไอ ฟีล ไฟน)
Being low is a, a real high.
(บีอิง โลว อีส ซา , อะ เรียล ไฮฮ)
Well I love you so,
(เวลล ไอ ลัฝ ยู โซ ,)
It’s alright when-I,
(อิทซ ออลไร๊ท เว็น นาย ,)
Cain my brain,
(Cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
Cain my brain,
(Cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
Things don’t look the same. Oh naw.
(ทริง ด้อนท์ ลุ๊ค เดอะ เซม โอ นอว)
Well, ya look good and-I, I feel fine.
(เวลล , ยา ลุ๊ค กู๊ด แอนด์ ดาย , ไอ ฟีล ไฟน)
Well-a, being low is a, a real high.
(เวลล อะ , บีอิง โลว อีส ซา , อะ เรียล ไฮฮ)
Well I, love you so,
(เวลล ไอ , ลัฝ ยู โซ ,)
It’s alright when-I,
(อิทซ ออลไร๊ท เว็น นาย ,)
Cain my brain,
(Cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
I cain my brain,
(ไอ cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
I was born to look for
(ไอ วอส บอน ทู ลุ๊ค ฟอร์)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
Stole this heart again
(ซโทล ดิส ฮาร์ท อะเกน)
I cain my brain.
(ไอ cain มาย เบรน)
You f*ck me as ya need ta
(ยู เอฟ *ck มี แอส ยา นี๊ด ทา)
Things don’t look the same, Oh no. Oh no. No no.
(ทริง ด้อนท์ ลุ๊ค เดอะ เซม , โอ โน โอ โน โน โน)
Cain my brain
(Cain มาย เบรน)
On a clear day,
(ออน อะ เคลียร์ เดย์ ,)
I Cain my brain
(ไอ Cain มาย เบรน)
If I tried I don’t think I could end it better this way.
(อิ๊ฟ ฟาย ทไร ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ เคิด เอ็นด ดิท เบ๊ทเท่อร์ ดิส เวย์)
Wanna cain my brain
(วอนนา cain มาย เบรน)
Oh, ’cause everything is, blue TV.
(โอ , ค๊อส เอ๊วี่ติง อีส , บลู ทีวี)
When I cain my brain
(เว็น นาย cain มาย เบรน)
I don’t look for it me. In me.
(ไอ ด้อนท์ ลุ๊ค ฟอร์ อิท มี อิน มี)
Cain my brain
(Cain มาย เบรน)
Cain my brain
(Cain มาย เบรน)
When I cain my brain
(เว็น นาย cain มาย เบรน)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
Wanna cain my brain,
(วอนนา cain มาย เบรน ,)
WANNA CAIN MY BRAIN, Ha, ha ha
(วอนนา CAIN มาย เบรน , ฮา , ฮา ฮา)
Cain my brain
(Cain มาย เบรน)
When I cain my brain
(เว็น นาย cain มาย เบรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Minor Groove คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น