เนื้อเพลง Valley คำอ่านไทย South Park Mexican

[1] – I’m going to the valley el valle por halle
([ 1 ] แอม โกอิ้ง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ เอล วายเอ por halle)
Straight to the spot where the mexicans hold tons
(สเทร๊ท ทู เดอะ สพอท แวร์ เดอะ เมคซิแค็น โฮลด์ ท็อง)
I know a place on the Boystown its trip
(ไอ โนว์ อะ เพลส ออน เดอะ Boystown อิทซ ทริ๊พ)
Down in Mexico where the girls just strip
(เดาน อิน เม๊กซีโค แวร์ เดอะ เกิร์ล จั๊สท ซทริพ)
But me I’m a pimp let them hoes keep dancin
(บั๊ท มี แอม มา พิมพ เล็ท เด็ม โฮ คี๊พ แดนซิน)
I’m chancin, grindin winnin, advancin
(แอม chancin , กรี๊ดอิน วินนิน , advancin)
Go it now im gone with a clovo full of hate
(โก อิท นาว แอม กอน วิธ อะ clovo ฟูล อ็อฝ เฮท)
And when I get to Houston fo show I’m getting paid
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท ทู ฮูซตัน โฟ โชว์ แอม เกดดดิ้ง เพลด)

[2] – I’m coming from the valley staning em slanning em
([ 2 ] แอม คัมอิง ฟรอม เดอะ แฝ๊เล่ย์ stanings เอ็ม slannings เอ็ม)
Rising realizing sizing em up
(ไรสอิง เรียวรายซิง sizings เอ็ม อั๊พ)
Got my clavo small paper tall
(ก็อท มาย clavo สมอลล์ เพ๊เพ่อร์ ทอลล์)
From smuggling a cross the ocean
(ฟรอม smugglings อะ ครอสสํ ดิ โอ๊เชี่ยน)
Roll me a sweet in a cadilac fleet
(โรลล มี อะ สวี้ท อิน อะ cadilac ฟลีท)
Just clowning with the three wheel motion
(จั๊สท คราวนิง วิธ เดอะ ทรี วีล โมฌัน)
I flip the cash but my stash flips faster
(ไอ ฟลิพ เดอะ แค๊ช บั๊ท มาย สแตช ฟลิพ ฟาสเทอะ)
Cause I’m pushing the real good pine
(ค๊อส แอม พุฌอิง เดอะ เรียล กู๊ด ไพน)

[3] – I’m going to vauco in my black seville
([ 3 ] แอม โกอิ้ง ทู vauco อิน มาย แบล๊ค seville)
I follow two my behind a truck with half a mil
(ไอ ฟ๊อลโล่ว ทู มาย บีฮายน์ อะ ทรั๊ค วิธ ฮาล์ฟ อะ มิล)
I make my first stop at my homeboys ranch
(ไอ เม้ค มาย เฟิร์สท สท๊อพ แอ็ท มาย โฮมบอย แร็นช)
I ask him ” whats in the bag ” he says ” two acres of plants
(ไอ อาสคฺ ฮิม ” ว๊อท ซิน เดอะ แบ๊ก ” ฮี เซย์ ” ทู เอ๊เค่อร์ อ็อฝ แพล๊นท)
It’s easy going in but hell gettin out
(อิทซ อีสอิ โกอิ้ง อิน บั๊ท เฮ็ลล เกดดิน เอ๊าท)
I wanna make this paper and I think I know how
(ไอ วอนนา เม้ค ดิส เพ๊เพ่อร์ แอนด์ ดาย ทริ๊งค ไอ โนว์ ฮาว)
Suprise suprise I done made it back home
(Suprise suprise ไอ ดัน เมด อิท แบ็ค โฮม)
in an ice cream truck ” who wanna buy a snow cone ”
(อิน แอน ไอ๊ซ์ ครีม ทรั๊ค ” ฮู วอนนา บาย อะ สโนว์ โคน “)

[Hook – repeat 2X]
([ ฮุ๊ค รีพี๊ท 2X ])

I’m going to the valley
(แอม โกอิ้ง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)
Vauco the valley
(Vauco เดอะ แฝ๊เล่ย์)
I’m goin to the valley what you think fo
(แอม โกอิน ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ ว๊อท ยู ทริ๊งค โฟ)

[4] – From Texas to Cali we get our ye from the valley
([ 4 ] ฟรอม เทกซัส ทู กาลี วี เก็ท เอ๊า ยี ฟรอม เดอะ แฝ๊เล่ย์)
We be hustlin on blocks moving in and out the alley
(วี บี ฮัสลิน ออน บล๊อค มูฝอิง อิน แอนด์ เอ๊าท ดิ แอลลิ)
We call it medicine thats what u need when you get sick
(วี คอลลํ อิท เม๊ดดิซิน แด้ท ว๊อท ยู นี๊ด เว็น ยู เก็ท ซิ๊ค)
Sometimes it’s hard rock sometimes it’s white pearl brick
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาร์ด ร๊อค ซัมไทม์ อิทซ ไว๊ท เพิร์ล บริ๊ค)
Across, across the state line just me and my girlfriend
(อะคร๊อส , อะคร๊อส เดอะ สเทท ไลน์ จั๊สท มี แอนด์ มาย เกลิลเฟรน)
From powder to pine I got money on my mind
(ฟรอม พ๊าวเด้อร์ ทู ไพน ไอ ก็อท มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
Stop wasting all my time and get me over to the spot
(สท๊อพ เวซทิง ออล มาย ไทม์ แอนด์ เก็ท มี โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ สพอท)
Unload all the cargo and meet me at the docks
(อันโลด ออล เดอะ ค๊าร์โก้ แอนด์ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ ด๊อค)

[5] – Going back to the valley staying on top of my game
([ 5 ] โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ สเตย์ยิ่ง ออน ท๊อพ อ็อฝ มาย เกม)
Meeting up wit my b*tches snow white and mary jane
(มีทอิง อั๊พ วิท มาย บี *tches สโนว์ ไว๊ท แอนด์ แมริ เจน)
Only thing that ever mattered to me
(โอ๊นลี่ ทริง แดท เอ๊เฝ่อร์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
Stacking dollars sh*t we making a week
(Stackings ดอลเลอะ ฌะ *ที วี เมคอิง อะ วี๊ค)
Who the cowards who the killas whos the n*ggas wit scrilla
(ฮู เดอะ โค๊หวาร์ด ฮู เดอะ คิวลา ฮู เดอะ เอ็น *ggas วิท สครีเรีย)
Felt all up in they pockets rocking fo’ n*ggas that try to kill us
(เฟ็ลท ดอร์ อั๊พ อิน เด พ๊อคเค่ท รอคกิง โฟ เอ็น *ggas แดท ธราย ทู คิลล์ อัซ)
Then maybe later you b*tches bother me
(เด็น เมบี เลทเออะ ยู บี *tches บ๊อเทร่อรฺ มี)
You wanted to pay you too late don’t bother calling me
(ยู ว้อนท ทู เพย์ ยู ทู เหลท ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ คอลลิง มี)

[6] – Going to the valley fo’ soliders in a caddy
([ 6 ] โกอิ้ง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ โฟ soliders ซิน อะ แคดดิ)
And in the back of the caddy got fifty pound of smally
(แอนด์ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แคดดิ ก็อท ฟีฟทิ เพานด อ็อฝ smally)
Tryed to jack but can’t catch me
(ธราย ทู แจ็ค บั๊ท แค็นท แค็ทช มี)
I just keep that paper stacking
(ไอ จั๊สท คี๊พ แดท เพ๊เพ่อร์ stackings)
Always packin never slacking
(ออลเว แพคกิน เน๊เฝ่อร์ slackings)
leaving you hoe ass n*ggas unhappy
(ลีฝอิงส ยู โฮ อาซ เอ็น *ggas อันแฮพพิ)
Chopping burs when able, f*cking hoes on the table
(ชอปพิง เบอ เว็น เอ๊เบิ้ล , เอฟ *คิง โฮ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Watching cable in a Sable, Dope House is the label
(วัทชิง เค๊เบิ้ล อิน อะ เซบล , โดพ เฮ้าส อีส เดอะ เล๊เบ้ล)
Selling em three for ten to my closest friends
(เซลลิง เอ็ม ทรี ฟอร์ เท็น ทู มาย โคลสเอส เฟรน)
Rolling back to H-towm big body Benz
(โรลลิง แบ็ค ทู เฮส towm บิ๊ก บ๊อดี้ เบนซฺ)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])

[7] – Houston Texas cowboy wit a dime and a fiesta saddle
([ 7 ] ฮูซตัน เทกซัส แควบอย วิท ดา ไดม แอนด์ อะ ฟรีเอสต้า แซดดล)
And I’m moving mo weight then a whole herd of cattle
(แอนด์ แอม มูฝอิง โม เว๊ท เด็น อะ โฮล เฮิด อ็อฝ แค๊ทเทิ่ล)
I grip up the grain blowing up the panhandle
(ไอ กริพ อั๊พ เดอะ กเรน โบลวิง อั๊พ เดอะ panhandle)
mobile phone on scramble cause rap hustlin is a gamble
(โม๊บายล์ โฟน ออน สแคร๊มเบิ้ล ค๊อส แร็พ ฮัสลิน อีส ซา แก๊มเบิ้ล)
Brick moving these H dudes gonna keep you grooving pursuing
(บริ๊ค มูฝอิง ฑิส เฮส ดยูด กอนนะ คี๊พ ยู กรูฝวิ่ง เพอชิวลิงค์)
Sh*t, hell on my surella ice water lyrical good fella
(ฌะ *ที , เฮ็ลล ออน มาย surella ไอ๊ซ์ ว๊อเท่อร ลีริแค็ล กู๊ด เฟลลา)
SPM got the hook up, say watch out
(SPM ก็อท เดอะ ฮุ๊ค อั๊พ , เซย์ ว๊อทช เอ๊าท)
I hit the highway, let twenkies crawl
(ไอ ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์ , เล็ท twenkies ครอล)
I’m going to the valley
(แอม โกอิ้ง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)

[8] – Man I’m flipping up to Mexico to hit some licks
([ 8 ] แมน แอม ฟริพพิง อั๊พ ทู เม๊กซีโค ทู ฮิท ซัม ลิค)
In a Navigator bus bringing back some bricks
(อิน อะ แนฝอิเกเทอะ บัส บริงกิง แบ็ค ซัม บริ๊ค)
Get to checkpoint now I’m past the border
(เก็ท ทู checkpoint นาว แอม พาสท์ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
tell my guy alemar to play some more
(เทลล มาย กาย alemar ทู เพลย์ ซัม โม)
Fat money cause we in the mix
(แฟท มั๊นนี่ ค๊อส วี อิน เดอะ มิกซ์)
I got that white girl and that stinky b*tch
(ไอ ก็อท แดท ไว๊ท เกิร์ล แอนด์ แดท stinky บี *tch)
Better ryders and roamers can’t really ask
(เบ๊ทเท่อร์ ไรเดอสฺ แซน roamers แค็นท ริแอ็ลลิ อาสคฺ)
” We going out T? ” ” B*tch I’m headed to the valley
(” วี โกอิ้ง เอ๊าท ที ” ” บี *tch แอม เฮด ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)
So I’m out about to make some money
(โซ แอม เอ๊าท อะเบ๊าท ทู เม้ค ซัม มั๊นนี่)
Pull up to a trailor wit about 800
(พูลล อั๊พ ทู อะ เทลีเลอ วิท อะเบ๊าท 800)
Unload it I flip it get paid let’s ride
(อันโลด ดิท ไอ ฟลิพ อิท เก็ท เพลด เล็ท ไรด์)
Chunk a deuce to the guys and I’m back to Southside
(ชังค กา ดยูซ ทู เดอะ กาย แซน แอม แบ็ค ทู Southside)
Cruisin wit a couple of pines
(ครูซิน วิท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ไพน)
Trying hard as hell to make it back to H-Town
(ทไรอิง ฮาร์ด แอส เฮ็ลล ทู เม้ค อิท แบ็ค ทู เฮส ทาวน์)
Flippin but only make one stop
(ฟริพพิน บั๊ท โอ๊นลี่ เม้ค วัน สท๊อพ)
Then I’m buring out moving sh*t to a dope house
(เด็น แอม burings เอ๊าท มูฝอิง ฌะ *ที ทู อะ โดพ เฮ้าส)

[9] – Cruisin to the valley checking up on me campos
([ 9 ] ครูซิน ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ เช็คติ้ง อั๊พ ออน มี campos)
Make thirty calls so I can wire free samples
(เม้ค เธอทิ คอลลํ โซ ไอ แคน ไวร์ ฟรี แซ๊มเพิ่ล)
Get me a plane so I can make my drops
(เก็ท มี อะ เพลน โซ ไอ แคน เม้ค มาย ดรอพ)
Flying real low to avoid the cops
(ฟไลอิง เรียล โลว ทู อะฝอยด เดอะ ค็อพ)
Weighing my weed on a digital beam
(เวงอิง มาย วี ออน อะ ดิจิตอล บีม)
Wrapping it in a plastic quick so I can make my green
(แรพพิง อิท อิน อะ พแลซทิค ควิค โซ ไอ แคน เม้ค มาย กรีน)
My windows are tinted so nobody sees in it
(มาย วิ๊นโด้ว แซร์ ทินท โซ โนบอดี้ ซี ซิน หนิด)
Wit mary jane and snow white the sky’s the limit
(วิท แมริ เจน แอนด์ สโนว์ ไว๊ท เดอะ สกาย เดอะ ลิ๊หมิท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[10] – My package is small, stack em in the entire wall
([ 10 ] มาย แพคคิจ อีส สมอลล์ , ซแท็ค เอ็ม อิน ดิ เอ็นไทรํ วอลล์)
F*ck the chotha must be loca
(เอฟ *ck เดอะ chotha มัสท์ บี โลเค)
Everything a n*gga want make it to the border wit the motha
(เอ๊วี่ติง อะ เอ็น *gga ว้อนท เม้ค อิท ทู เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ วิท เดอะ ม้อดา)
Pockets rising better quit sizing me up
(พ๊อคเค่ท ไรสอิง เบ๊ทเท่อร์ ควิท sizings มี อั๊พ)
But these coffe beans f*cking the smell up
(บั๊ท ฑิส coffe บีน เอฟ *คิง เดอะ สเมลล์ อั๊พ)
What’s up, back in the city
(ว๊อท อั๊พ , แบ็ค อิน เดอะ ซิ๊ที่)
de bull lada I’m talking pronto
(ดี บูลล lada แอม ทอคอิง pronto)
Call me the head honcho start a new revloution
(คอลลํ มี เดอะ เฮด honcho สท๊าร์ท ดา นิว revloution)
like a back poncho
(ไล๊ค เก แบ็ค พอนโชว)
He yah see yah wouldn’t want to be yah
(ฮี ยา ซี ยา วูดดึ่น ว้อนท ทู บี ยา)
Gots to flee, start the G
(ก็อท ทู ฟลี , สท๊าร์ท เดอะ จี)
Switch the ride I’m headed back to the valley
(สวิทช์ เดอะ ไรด์ แอม เฮด แบ็ค ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)

[11] – Get um up hit em up
([ 11 ] เก็ท อึม อั๊พ ฮิท เอ็ม อั๊พ)
They want to know what it is all about
(เด ว้อนท ทู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ซอร์ อะเบ๊าท)
They way that we roll down south
(เด เวย์ แดท วี โรลล เดาน เซ๊าธ)
Start baby wit dope house josie wells gonna
(สท๊าร์ท เบ๊บี้ วิท โดพ เฮ้าส josie เวลล กอนนะ)
there aint nuthin funna then being and outlaw runna
(แดร์ เอน นัทติน funna เด็น บีอิง แอนด์ เอาทลอ runna)
stunna pimpin in a humma millenium smuggler
(stunna พิมปิน อิน อะ humma millenium ซมักกเลอะ)
Dope game juggla, no nuts no glory
(โดพ เกม juggla , โน นัท โน กล๊อรี่)
Real mobsters, they never worry
(เรียล mobsters , เด เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่)
but we ain’t home yet so dont get happy
(บั๊ท วี เอน โฮม เย๊ท โซ ด้อนท์ เก็ท แฮ๊พพี่)
we aint paid Officer O’Malley
(วี เอน เพลด อ็อฟฟิสเซอะ OMalley)
Thinking of my profits going to the valley
(ติ้งกิง อ็อฝ มาย โพร๊ฝิต โกอิ้ง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)
It’s all cavi
(อิทซ ซอร์ cavi)

[12] – I’m flipping to the valley federalies
([ 12 ] แอม ฟริพพิง ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์ federalies)
F*cking wit michael decodie motorcycles
(เอฟ *คิง วิท ไมเล decodie มอเดอร์ไซเคิล)
?? cruises my disciples
(ครู้ยสํ มาย ดีซายเปิลสฺ)
I’m the type to crew smoke two and synas
(แอม เดอะ ไท๊พ ทู ครู สโม๊ค ทู แอนด์ synas)
wit my G’s I’ll hunt you
(วิท มาย จีส แอล ฮั้นท ยู)
like Arnold hunts Sarah Connors
(ไล๊ค อาร์โนด ฮั้นท ซาร่าห์ คอนเนอร์)
Primadonnas big tymers, playa, and rob reports
(พรีมะดอนนะ บิ๊ก tymers , พอลเย , แอนด์ ร๊อบ รีผอร์ท)
benz sports,courts, naked hoes, lascivious resorts
(เบนซฺ สพอร์ท , คอร์ท , เน๊คเค่ด โฮ , และซีฝเอียซ รีสอร์ท)
I get short my last resort tell L
(ไอ เก็ท ช๊อร์ท มาย ล๊าสท รีสอร์ท เทลล แอล)
to keep the Cali cause little down wit his essays
(ทู คี๊พ เดอะ กาลี ค๊อส ลิ๊ทเทิ่ล เดาน วิท ฮิส เอสเซ่ยํ)
parlaying down in the valley
(parlayings เดาน อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[13] – I’m a creep 59
([ 13 ] แอม มา ครีพ 59)
to the end of the rainbow land of the llello
(ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์ แลนด์ อ็อฝ เดอะ llello)
Dope fiends on my payroll, got rocks to blow
(โดพ ฟีนด ออน มาย เพย์โรว , ก็อท ร๊อค ทู โบลว์)
behind the stop and go they holla
(บีฮายน์ เดอะ สท๊อพ แอนด์ โก เด ฮอลละ)
goodness graious great balls of snow
(กูดเน็ซ graious เกรท บอล อ็อฝ สโนว์)
Don’t speed or trip when you see the lights
(ด้อนท์ สพี๊ด ออ ทริ๊พ เว็น ยู ซี เดอะ ไล๊ท)
cause they can tell you’re nervous just by looking in your eyes
(ค๊อส เด แคน เทลล ยัวร์ เนอฝัซ จั๊สท บาย ลุคอิง อิน ยุร อาย)
in H-Town the business in booming
(อิน เฮส ทาวน์ เดอะ บีสเน็ซ ซิน บูมมิง)
but it won’t last long if you don’t know what you’re doing
(บั๊ท ดิธ ว็อนท ล๊าสท ลอง อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยัวร์ ดูอิง)

[14] – Yeundo pal el valle in a nice Expedition
([ 14 ] Yeundo แพ็ล เอล วายเอ อิน อะ ไน๊ซ์ เอคซพิดีฌอัน)
Got me creepin for mi ruka and my boys blowing swishas
(ก็อท มี คลีพปิน ฟอร์ มี ruka แอนด์ มาย บอย โบลวิง swishas)
Mcallen brownsville harlingen
(Mcallen brownsville harlingen)
six hour trip to get my endz
(ซิกซ์ เอาเอ้อร์ ทริ๊พ ทู เก็ท มาย endz)
I’m out to get my Benz
(แอม เอ๊าท ทู เก็ท มาย เบนซฺ)
on the lean coming clean
(ออน เดอะ ลีน คัมอิง คลีน)
lean man flashing green
(ลีน แมน แฟ๊ดชิง กรีน)
el meadow meadow meadow
(เอล เมดโอ เมดโอ เมดโอ)

thendo vact is none stop
(thendo vact อีส นัน สท๊อพ)
daily stackes to the top
(เด๊ลี่ stackes ทู เดอะ ท๊อพ)

keep my hoes by the flock
(คี๊พ มาย โฮ บาย เดอะ ฟล๊อค)

[15] – Who rides like me come wrapped that tightly
([ 15 ] ฮู ไรด์ ไล๊ค มี คัม แร็พท แดท ไททลิ)
L be’s moving by the ton
(แอล เบซ มูฝอิง บาย เดอะ ท็อง)
Packed up in tanks under the trunk, 59 to 77
(แพ็ค อั๊พ อิน แท๊งค อั๊นเด้อร เดอะ ทรังค , 59 ทู 77)
Collecting my lot not even sweating, back on 35
(คะเลคทิง มาย ล็อท น็อท อี๊เฝ่น sweatings , แบ็ค ออน 35)
wit my cheeder just gettin mine
(วิท มาย cheeder จั๊สท เกดดิน ไมน์)
You know me your boy O-Z
(ยู โนว์ มี ยุร บอย โอ ซี)
Never left lonely wit out my G see
(เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท โลนลิ วิท เอ๊าท มาย จี ซี)
One trip cocks a flip
(วัน ทริ๊พ ค๊อค ซา ฟลิพ)
The way I flip multiplies a chip
(เดอะ เวย์ ไอ ฟลิพ multiplies ซา ชิพ)
I’m steady ?? cash flow
(แอม สเท๊ดี้ แค๊ช โฟลว์)
Transactions stacking paper rolls
(ทแร็นแซคฌัน stackings เพ๊เพ่อร์ โรลล)
The currency connect from Houston to the valley
(เดอะ เคอเร็นซิ คอนเน็คท ฟรอม ฮูซตัน ทู เดอะ แฝ๊เล่ย์)

[hook till fade]
([ ฮุ๊ค ทิลล์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valley คำอ่านไทย South Park Mexican

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น