เนื้อเพลง No Religion คำอ่านไทย Van Morrison

We didn’t know no better, and they said it could be worse
(วี ดิ๊นอิน โนว์ โน เบ๊ทเท่อร์ , แอนด์ เด เซ็ด ดิท เคิด บี เวิ๊ร์ส)
Some people thought it was blessing
(ซัม พี๊เพิ่ล ธอท ดิธ วอส บเลซซิง)
Other people think that it’s a curse
(อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ทริ๊งค แดท อิทซ ซา เคอร์ส)
It’s a choice between fact and fiction
(อิทซ ซา ช๊อยซํ บีทะวีน แฟคท แอนด์ ฟิ๊คชั่น)
And the whole world has gone astray
(แอนด์ เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส กอน อัซทเร)
That’s why there’s no religion, no religion, no religion here today
(แด้ท วาย แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

And there’s no straight answers
(แอนด์ แดร์ โน สเทร๊ท แอ๊นเซ่อร)
Of what this thing called love is all about
(อ็อฝ ว๊อท ดิส ทริง คอลลํ ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท)
Some say it’s unconditional
(ซัม เซย์ อิทซ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
Other people just remain in doubt
(อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล จั๊สท รีเมน อิน เดาท)
Well I cleaned up my diction, I had nothing left to say
(เวลล ไอ คลีน อั๊พ มาย ดีคฌัน , ไอ แฮ็ด นัธอิง เล๊ฟท ทู เซย์)
Except there’s no religion, no religion, no religion here today
(เอ็กเซ๊พท แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

And they ask what hate is
(แอนด์ เด อาสคฺ ว๊อท เฮท อีส)
It’s just the other side of love
(อิทซ จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ลัฝ)
Some people want to give their enemies
(ซัม พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู กี๊ฝ แดร์ อียีมีสฺ)
Everything they think that they deserve
(เอ๊วี่ติง เด ทริ๊งค แดท เด ดิเสิฝ)
Some say why don’t you love your neighbours
(ซัม เซย์ วาย ด้อนท์ ยู ลัฝ ยุร เนเบอะ)
Go ahead, turn the other cheek
(โก อะเฮด , เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)
But there’s nobody on this planet that can ever be so meek
(บั๊ท แดร์ โนบอดี้ ออน ดิส แพล๊เหน็ท แดท แคน เอ๊เฝ่อร์ บี โซ มีค)
And I can’t bleed for you
(แอนด์ ดาย แค็นท บลีด ฟอร์ ยู)
You have to do it your own way
(ยู แฮ็ฝ ทู ดู อิท ยุร โอว์น เวย์)
And there’s no religion, no religion, no religion here today
(แอนด์ แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

And they ask what hate is
(แอนด์ เด อาสคฺ ว๊อท เฮท อีส)
It’s just the other side of love
(อิทซ จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ลัฝ)
Some people want to give their enemies
(ซัม พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู กี๊ฝ แดร์ อียีมีสฺ)
Everything they think that they deserve
(เอ๊วี่ติง เด ทริ๊งค แดท เด ดิเสิฝ)
Some say why don’t you love your neighbours
(ซัม เซย์ วาย ด้อนท์ ยู ลัฝ ยุร เนเบอะ)
Go ahead, turn the other cheek
(โก อะเฮด , เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)
But have you ever met anybody who’s ever been the meek
(บั๊ท แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิบอดิ ฮู เอ๊เฝ่อร์ บีน เดอะ มีค)
And it’s so cruel to expect the saviour to save the day
(แอนด์ อิทซ โซ ครู๊เอ้ล ทู เอ็กซเพ็คท เดอะ เซฝเยอะ ทู เซฝ เดอะ เดย์)
And there’s no religion, no religion, no religion here today
(แอนด์ แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

And there’s no mystery, and there’s nothing hidden
(แอนด์ แดร์ โน มิ๊สเทอรี่ , แอนด์ แดร์ นัธอิง ฮีดดน)
And there’s no religion here today
(แอนด์ แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

And there’s no religion, no religion, no religion here today
(แอนด์ แดร์ โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน , โน รีลิ๊เจี้ยน เฮียร ทูเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Religion คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น