เนื้อเพลง Hello God คำอ่านไทย Dolly Parton

Hello God, are you out there?
(เฮ็ลโล ก๊อด , อาร์ ยู เอ๊าท แดร์)
Can you hear me, are you listenin’ any more?
(แคน ยู เฮียร มี , อาร์ ยู ลิเซินนิน เอ๊นี่ โม)
Hello God, if we’re still on speakin’ terms
(เฮ็ลโล ก๊อด , อิ๊ฟ เวีย สทิลล ออน สปีกิน เทิร์ม)
Can you help me like before?
(แคน ยู เฮ้ลพ มี ไล๊ค บีฟอร์)
I have questioned your existence,
(ไอ แฮ็ฝ เคว๊สชั่น ยุร เอ็กสีซเท็นซ ,)
My resistance leaves me cold
(มาย ริสีซแท็นซ ลี๊ฝ มี โคลด์)
Can you help me go the distance?
(แคน ยู เฮ้ลพ มี โก เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
Hello God, hello, hello
(เฮ็ลโล ก๊อด , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)

This old world has gone to pieces
(ดิส โอลด์ เวิลด แฮ็ส กอน ทู พี๊ซ)
Can we fix it, is there time?
(แคน วี ฟิกซ์ อิท , อีส แดร์ ไทม์)
Hate and violence just increases
(เฮท แอนด์ ไฝโอะเล็นซ จั๊สท อิ๊นครีซ)
We’re so selfish, cruel and blind
(เวีย โซ เซลฟิส , ครู๊เอ้ล แอนด์ ไบลนฺดฺ)
We fight and kill each other
(วี ไฟ้ท แอนด์ คิลล์ อีช อ๊อเธ่อร์)
In your name, defending you
(อิน ยุร เนม , ดีเฟนดิ้ง ยู)
Do you love some more than others?
(ดู ยู ลัฝ ซัม โม แฑ็น อ๊อเธ่อร์)
We’re so lost and confused
(เวีย โซ ล็อซท แอนด์ คอนฟิ้วส)

Hello God, are you out there?
(เฮ็ลโล ก๊อด , อาร์ ยู เอ๊าท แดร์)
Can you hear us, are you listenin’ any more?
(แคน ยู เฮียร อัซ , อาร์ ยู ลิเซินนิน เอ๊นี่ โม)
Hello God, if we’re still on speakin’ terms
(เฮ็ลโล ก๊อด , อิ๊ฟ เวีย สทิลล ออน สปีกิน เทิร์ม)
Can you help us like before?
(แคน ยู เฮ้ลพ อัซ ไล๊ค บีฟอร์)
Oh, the free will you have given
(โอ , เดอะ ฟรี วิล ยู แฮ็ฝ กีฝเอ็น)
We have made a mockery of
(วี แฮ็ฝ เมด อะ มอคเคอะริ อ็อฝ)
This is no way to be livin’,
(ดิส ซิส โน เวย์ ทู บี ลีฝอิน ,)
We’re in great need of your love
(เวีย อิน เกรท นี๊ด อ็อฝ ยุร ลัฝ)
Hello God
(เฮ็ลโล ก๊อด)

Hello God, can you grant us
(เฮ็ลโล ก๊อด , แคน ยู แกร๊นท อัซ)
Love enough to make amends
(ลัฝ อีน๊าฟ ทู เม้ค อาเม็นด)
[Hello God] Is there still a chance
([ เฮ็ลโล ก๊อด ] อีส แดร์ สทิลล อะ แช้นซํ)
That we could start again
(แดท วี เคิด สท๊าร์ท อะเกน)
Hello God, we’ve learned our lesson
(เฮ็ลโล ก๊อด , หวีบ เลิร์น เอ๊า เล๊ซซั่น)
Dear God, don’t let us go
(เดียร์ ก๊อด , ด้อนท์ เล็ท อัซ โก)
More than ever
(โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์)
Hello God, hello, hello
(เฮ็ลโล ก๊อด , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello God, we really need you
(เฮ็ลโล ก๊อด , วี ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู)
We can’t make it without you
(วี แค็นท เม้ค อิท วิธเอ๊าท ยู)
[Hello God] We beseech you
([ เฮ็ลโล ก๊อด ] วี บิซีซ ยู)
In the name of all that’s true
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ ออล แด้ท ทรู)
Hello God, please forgive us
(เฮ็ลโล ก๊อด , พลีซ ฟอร์กี๊ฝ อัซ)
For we know not what we do
(ฟอร์ วี โนว์ น็อท ว๊อท วี ดู)

Hello God, give us one more chance to prove ourselves to you
(เฮ็ลโล ก๊อด , กี๊ฝ อัซ วัน โม แช้นซํ ทู พรู๊ฝ เอารเซลฝส ทู ยู)
Hello, God; hello, God
(เฮ็ลโล , ก๊อด ; เฮ็ลโล , ก๊อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello God คำอ่านไทย Dolly Parton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น