เนื้อเพลง Can’t Hold Us Down คำอ่านไทย Christina Aguilera feat Lil Kim

So what am I not supposed to have an opinion
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ น็อท ซัพโพส ทู แฮ็ฝ แอน โอะพีนยัน)
Should I be quiet just because I’m a woman
(ฌูด ดาย บี คไวเอ็ท จัซท บิคอส แอม มา วูมเอิน)
Call me a bitch cos I speak what’s on my mind
(คอล มี อะ บิช คอซ ซาย ซพีค ฮว็อท ออน ไม ไมนด)
Guess it’s easier for you to swallow if I sat and smiled
(เก็ซ อิทซ อีสไซน์ ฟอ ยู ทู ซวอลโล อิฟ ฟาย แซ็ท แอ็นด ซไมล)

When a female fires back
(ฮเว็น อะ ฟีเมล ไฟร แบ็ค)
Suddenly big talker don’t know how to act
(ซั๊ดเด้นลี่ บิก ทอกเคอ ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
So he does what any little boy would do
(โซ ฮี โด ฮว็อท เอนอิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย วูด ดู)
Making up a few false rumors or two
(เมคอิง อัพ อะ ฟยู ฟอลซ รูเมอะ ออ ทู)

That for sure is not a man to me
(แดท ฟอ ฌุร อีส น็อท ดา แม็น ทู มี)
Slanderin’ names for popularity
(เซนเดอร์ริน เนม ฟอ พอพิวแลริทิ)
It’s sad you only get your fame through controversy
(อิทซ แซ็ด ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยุร เฟม ธรู คอนทโระเฝอซิ)
But now it’s time for me to come and give you more to say
(บัท เนา อิทซ ไทม ฟอ มี ทู คัม แอ็นด กิฝ ยู โม ทู เซ)

This is for my girls all around the world
(ที ซิส ฟอ ไม เกิล ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด)
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
(โอฝ คัม อัครอซ ซา แม็น ฮู ด้อนท์ ริซเพคท ยุร เวิธ)
Thinking all women should be seen, not heard
(ติ้งกิง ออล วีมเอิน ฌูด บี ซีน , น็อท เฮิด)
So what do we do girls?
(โซ ฮว็อท ดู วี ดู เกิล)
Shout out loud!
(เฌาท เอาท เลาด !)
Letting them know we’re gonna stand our ground
(เลทดิง เฑ็ม โน เวีย กอนนะ ซแท็นด เอ๊า กเรานด)
Lift your hands high and wave them proud
(ลิฟท ยุร แฮ็นด ไฮ แอ็นด เวฝ เฑ็ม พเราด)
Take a deep breath and say it loud
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด เซ อิท เลาด)
Never can, never will, can’t hold us down
(เนฝเออะ แค็น , เนฝเออะ วิล , แค็นท โฮลด อัซ เดาน)

Nobody can hold us down
(โนบอดี้ แค็น โฮลด อัซ เดาน)
Nobody can hold us down
(โนบอดี้ แค็น โฮลด อัซ เดาน)
Nobody can hold us down
(โนบอดี้ แค็น โฮลด อัซ เดาน)
Never can, never will
(เนฝเออะ แค็น , เนฝเออะ วิล)

So what am I not supposed to say what I’m saying
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ น็อท ซัพโพส ทู เซ ฮว็อท แอม เซอิง)
Are you offended by the message I’m bringing
(อาร์ ยู อ็อฟเฟนด ไบ เดอะ เมซซิจ แอม บริงกิง)
Call me whatever cos your words don’t mean a thing
(คอล มี ฮว็อทเอฝเออะ คอซ ยุร เวิด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
Guess you ain’t even a man enough to handle what I sing
(เก็ซ ยู เอน อีเฝ็น อะ แม็น อินัฟ ทู แฮ๊นเดิ้ล ฮว็อท ไอ ซิง)

If you look back in history
(อิฟ ยู ลุค แบ็ค อิน ฮีซโทะริ)
It’s a common double standard of society
(อิทซ ซา คอมมัน ดั๊บเบิ้ล ซแทนเอิด อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
The guy gets all the glory the more he can score
(เดอะ ไก เก็ท ซอร์ เดอะ กโลริ เดอะ โม ฮี แค็น ซโค)
While the girl can do the same and yet you call her a whore
(ฮไวล เดอะ เกิล แค็น ดู เดอะ เซม แอ็นด เย็ท ยู คอล เฮอ รา โฮ)

I don’t understand why it’s okay
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว อิทซ โอเค)
The guy can get away with it & the girl gets named
(เดอะ ไก แค็น เก็ท อะเว วิฑ อิท & เดอะ เกิล เก็ท เนม)
All my ladies come together and make a change
(ออล ไม เลดิส คัม ทุเกฑเออะ แอ็นด เมค เก เชนจ)
Start a new beginning for us everybody sing
(ซทาท ดา นยู บีกีนนิง ฟอ อัซ เอวี่บอดี้ ซิง)

This is for my girls all around the world
(ที ซิส ฟอ ไม เกิล ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด)
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
(โอฝ คัม อัครอซ ซา แม็น ฮู ด้อนท์ ริซเพคท ยุร เวิธ)
Thinking all women should be seen, not heard
(ติ้งกิง ออล วีมเอิน ฌูด บี ซีน , น็อท เฮิด)
What do we do girls?
(ฮว็อท ดู วี ดู เกิล)
Shout Out Loud!
(เฌาท เอาท เลาด !)
Letting them know we’re gonna stand our ground
(เลทดิง เฑ็ม โน เวีย กอนนะ ซแท็นด เอ๊า กเรานด)
Lift your hands high and wave ’em proud
(ลิฟท ยุร แฮ็นด ไฮ แอ็นด เวฝ เอ็ม พเราด)
[adsense]
Take a deep breath and say it loud
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด เซ อิท เลาด)
Never can, never will, can’t hold us down
(เนฝเออะ แค็น , เนฝเออะ วิล , แค็นท โฮลด อัซ เดาน)

[Lil’ Kim:]
([ ลิล คิม : ])
Check it – Here’s something I just can’t understand
(เช็ค อิท เฮียร ซัมติง ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด)
If the guy have three girls then he’s the man
(อิฟ เดอะ ไก แฮ็ฝ ธรี เกิล เฑ็น อีส เดอะ แม็น)
He can either give us some head, sex a roar
(ฮี แค็น อีเฑอะ กิฝ อัซ ซัม เฮ็ด , เซ็คซ อะ โร)
If the girl do the same, then she’s a whore
(อิฟ เดอะ เกิล ดู เดอะ เซม , เฑ็น ชี ซา โฮ)
But the table’s about to turn
(บัท เดอะ เท๊เบิ้ล อะเบาท ทู เทิน)
I’ll bet my fame on it
(อิล เบ็ท ไม เฟม ออน หนิด)
Cats take my ideas and put their name on it
(แค็ท เทค ไม ไอดีอะ แซน พัท แฑ เนม ออน หนิด)
It’s airight though, you can’t hold me down
(อิทซ แอร์ไลท์ โธ , ยู แค็นท โฮลด มี เดาน)
I got to keep on movin’
(ไอ ก็อท ทู คีพ ออน มูฝวิน)
To all my girls with a man who be tryin to mack
(ทู ออล ไม เกิล วิฑ อะ แม็น ฮู บี ทายอิน ทู แมกคฺ)
Do it right back to him and let that be that
(ดู อิท ไรท แบ็ค ทู ฮิม แอ็นด เล็ท แดท บี แดท)
You need to let him know that his game is whack
(ยู เน ทู เล็ท ฮิม โน แดท ฮิส เกม อีส ฮแว็ค)
And Lil’ Kim and Christina Aguilera got your back
(แอ็นด ลิล คิม แอ็นด คริสตินา อกิวเรร่า ก็อท ยุร แบ็ค)

But you’re just a little boy
(บัท ยัวร์ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Think you’re so cute, so coy
(ธิงค ยัวร์ โซ คยูท , โซ คอย)
You must talk so big
(ยู มัซท ทอค โซ บิก)
To make up for smaller things
(ทู เมค อัพ ฟอ สเมลเลอ ธิง)
So you’re just a little boy
(โซ ยัวร์ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
All you’ll do is annoy
(ออล โยว ดู อีส แอ็นนอย)
You must talk so big
(ยู มัซท ทอค โซ บิก)
To make up for smaller things
(ทู เมค อัพ ฟอ สเมลเลอ ธิง)

This is for my girls…
(ที ซิส ฟอ ไม เกิล)
This is for my girls all around the world
(ที ซิส ฟอ ไม เกิล ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด)
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
(โอฝ คัม อัครอซ ซา แม็น ฮู ด้อนท์ ริซเพคท ยุร เวิธ)
Thinking all women should be seen, not heard
(ติ้งกิง ออล วีมเอิน ฌูด บี ซีน , น็อท เฮิด)
So what do we do girls?
(โซ ฮว็อท ดู วี ดู เกิล)
Shout out loud!
(เฌาท เอาท เลาด !)
Letting them know we’re gonna stand our ground
(เลทดิง เฑ็ม โน เวีย กอนนะ ซแท็นด เอ๊า กเรานด)
Lift your hands high and wave ’em proud
(ลิฟท ยุร แฮ็นด ไฮ แอ็นด เวฝ เอ็ม พเราด)
Take a deep breath and say it loud
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด เซ อิท เลาด)
Never can, never will, can’t hold us down
(เนฝเออะ แค็น , เนฝเออะ วิล , แค็นท โฮลด อัซ เดาน)

This is for my girls all around the world
(ที ซิส ฟอ ไม เกิล ซอร์ อะเรานด เดอะ เวิลด)
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
(โอฝ คัม อัครอซ ซา แม็น ฮู ด้อนท์ ริซเพคท ยุร เวิธ)
Thinking all women should be seen, not heard
(ติ้งกิง ออล วีมเอิน ฌูด บี ซีน , น็อท เฮิด)
So what do we do girls?
(โซ ฮว็อท ดู วี ดู เกิล)
Should out loud!
(ฌูด เอาท เลาด !)
Letting them know we’re gonna stand our ground
(เลทดิง เฑ็ม โน เวีย กอนนะ ซแท็นด เอ๊า กเรานด)
Lift your hands high and wave ’em proud
(ลิฟท ยุร แฮ็นด ไฮ แอ็นด เวฝ เอ็ม พเราด)
Take a deep breath and say it loud
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด เซ อิท เลาด)
Never can, never will, can’t hold us down
(เนฝเออะ แค็น , เนฝเออะ วิล , แค็นท โฮลด อัซ เดาน)
Spread the word, can’t hold us down
(ซพเร็ด เดอะ เวิด , แค็นท โฮลด อัซ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Hold Us Down คำอ่านไทย Christina Aguilera feat Lil Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น