เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Ani Difranco

they were digging a new foudation in Manhattan
(เด เวอ ดีกกิง อะ นิว foudation อิน แมนแฮตัน)
and they discovered a slave cemetary there
(แอนด์ เด ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ อะ สเล๊ฝ cemetary แดร์)
may their souls rest easy
(เมย์ แดร์ โซล เรสท อีสอิ)
now that lynching is frowned upon
(นาว แดท lynchings อีส ฟเราน อุพอน)
and we’ve moved on to the electric chair
(แอนด์ หวีบ มู๊ฝ ออน ทู ดิ อิเล๊คทริค แชร์)
and i wonder who’s gonna be president, tweedle dum or tweedle dummer?
(แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร ฮู กอนนะ บี เพร๊สซิเด้นท , tweedle ดัม ออ tweedle dummer)
and who’s gonna have the big blockbuster box office this summer?
(แอนด์ ฮู กอนนะ แฮ็ฝ เดอะ บิ๊ก blockbuster บ๊อกซฺ อ๊อฟฟิซ ดิส ซั๊มเม่อร์)
howabout we put up a wall between houses and the highway
(howabout วี พุท อั๊พ อะ วอลล์ บีทะวีน เฮ้าส แซน เดอะ ไฮฮเวย์)
and you can go your way , and i can go my may
(แอนด์ ยู แคน โก ยุร เวย์ , แอนด์ ดาย แคน โก มาย เมย์)

except all the radios agree with all the tvs
(เอ็กเซ๊พท ดอร์ เดอะ เร๊ดิโอ อะกรี วิธ ออล เดอะ tvs)
and all the magazines agree with all the radios
(แอนด์ ออล เดอะ แม๊กกาซีน อะกรี วิธ ออล เดอะ เร๊ดิโอ)
and i keep hearing that same damn song everywhere i go
(แอนด์ ดาย คี๊พ เฮียริง แดท เซม แดมนํ ซ็อง เอวี่แวร์ ไอ โก)
maybe i should put a bucket over my head
(เมบี ไอ เชิด พุท ดา บัคเค็ท โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
and a marshmallow in each ear
(แอนด์ อะ marshmallow อิน อีช เอียร)
and stumble around for
(แอนด์ แสตมเบิล อะราวนฺดฺ ฟอร์)
another dumb- dumb waiting for another hit song to appear
(อะน๊าเทร่อร์ ดัมบ ดัมบ เวททิง ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ ฮิท ซ็อง ทู แอพเพียร์)

people used to make records
(พี๊เพิ่ล ยู๊ส ทู เม้ค เร๊คขอร์ด)
as in a record of an event
(แอส ซิน อะ เร๊คขอร์ด อ็อฝ แอน อีเฝ๊นท)
the event of people playing music in a room
(ดิ อีเฝ๊นท อ็อฝ พี๊เพิ่ล พเลนิ่ง มิ๊วสิค อิน อะ รูม)
now everything is cross-marketing
(นาว เอ๊วี่ติง อีส ครอสสํ มาเค็ทนิ่ง)
its about sunglasses and shoes
(อิทซ อะเบ๊าท ซังเลซเซซ แซน ชู)
or guns and drugs
(ออ กัน แซน ดรัก)
you choose
(ยู ชู๊ส)
we got it rehashed
(วี ก็อท ดิธ รีแฮ็ฌ)
we got it half-assed
(วี ก็อท ดิธ ฮาล์ฟ อาซ)
we’re digging up all the graves
(เวีย ดีกกิง อั๊พ ออล เดอะ เกรฝ)
and we’re spitting on the past
(แอนด์ เวีย สปิ๊ดดิง ออน เดอะ พาสท์)
and you can choose between the colors
(แอนด์ ยู แคน ชู๊ส บีทะวีน เดอะ คัลเออะ)
of the lipstick on the whores
(อ็อฝ เดอะ ลิพซทิค ออน เดอะ โฮ)
cause we know the difference between
(ค๊อส วี โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน)
the font of 20% more
(เดอะ ฟ็อนท อ็อฝ 20% โม)
and the font of teriakiyi
(แอนด์ เดอะ ฟ็อนท อ็อฝ teriakiyi)
you tell me
(ยู เทลล มี)
how does it…make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)

you tell me
(ยู เทลล มี)
what’s …real?
(ว๊อท เรียล)
and they say that alcoholics are always alcoholics
(แอนด์ เด เซย์ แดท แอลโคะฮอลอิค แซร์ ออลเว แอลโคะฮอลอิค)
even when they’re as dry as my lips for years
(อี๊เฝ่น เว็น เดรว แอส ดราย แอส มาย ลิพ ฟอร์ เยียร์)
even when they’re stranded on a small desert island
(อี๊เฝ่น เว็น เดรว สแทรนด ออน อะ สมอลล์ เดสเสิร์ท ไอ๊แลนด์)
with no place within 2,000 miles to buy beer
(วิธ โน เพลส วิธอิน 2 , 000 ไมล ทู บาย เบีย)
and i wonder
(แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร)
is he different?
(อีส ฮี ดีฟเฟอะเร็นท)
is he different?
(อีส ฮี ดีฟเฟอะเร็นท)
has he changed? what’s he about?…
(แฮ็ส ฮี เช้งจํ ว๊อท ฮี อะเบ๊าท)
or is he just a liar with nothing to lie about?
(ออ อีส ฮี จั๊สท ดา ไลอ้าร วิธ นัธอิง ทู ไล อะเบ๊าท)

Am i headed for the same brick wall
(แอ็ม ไอ เฮด ฟอร์ เดอะ เซม บริ๊ค วอลล์)
is there anything i can do about
(อีส แดร์ เอนอิธิง ไอ แคน ดู อะเบ๊าท)
anything at all?
(เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
except go back to that corner in Manhattan
(เอ็กเซ๊พท โก แบ็ค ทู แดท ค๊อร์เน่อร์ อิน แมนแฮตัน)
and dig deeper, dig deeper this time
(แอนด์ ดีกกํ ดิพเพอ , ดีกกํ ดิพเพอ ดิส ไทม์)
down beneath the impossible pain of our history
(เดาน บีนี๊ทร ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล เพน อ็อฝ เอ๊า ฮิสทรี่)
beneath unknown bones
(บีนี๊ทร อันโนน โบน)
beneath the bedrock of the mystery
(บีนี๊ทร เดอะ bedrock อ็อฝ เดอะ มิ๊สเทอรี่)
beneath the sewage systems and the path drain
(บีนี๊ทร เดอะ ซยูอิจ ซิ๊สเท่ม แซน เดอะ พาธ ดเรน)
beneath the cobblestones and the water mains
(บีนี๊ทร เดอะ คอบเบิลสโตน แซน เดอะ ว๊อเท่อร เมน)
beneath the traffic of friendships and street deals
(บีนี๊ทร เดอะ แทร๊ฟฟิ๊ค อ็อฝ ฟเร็นฌิพ แซน สทรีท ดีล)
beneath the screeching of kamikaze cab wheels
(บีนี๊ทร เดอะ screechings อ็อฝ แคมิคาสิ แค๊บ วีล)
beneath everything i can think of to think about
(บีนี๊ทร เอ๊วี่ติง ไอ แคน ทริ๊งค อ็อฝ ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท)
beneath it all, beneath all get out
(บีนี๊ทร อิท ดอร์ , บีนี๊ทร ออล เก็ท เอ๊าท)
beneath the good and the kind and the stupid and the cruel
(บีนี๊ทร เดอะ กู๊ด แอนด์ เดอะ ไคนด์ แอนด์ เดอะ สทิ๊วผิด แอนด์ เดอะ ครู๊เอ้ล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)

there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)
there’s a fire just waiting for fuel
(แดร์ ซา ไฟเออะร จั๊สท เวททิง ฟอร์ ฟู๊เอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fuel คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น