เนื้อเพลง If It Wasn’t For The Nights คำอ่านไทย Abba

I got appointments, work I have to do
(ไอ ก็อท แอ็พพอยนทเม็นท , เวิ๊ร์ค ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Keeping me so busy all the day through
(คีพอิง มี โซ บี๊ซี่ ออล เดอะ เดย์ ทรู)
They’re the things that keep me from thinking of you
(เดรว เดอะ ทริง แดท คี๊พ มี ฟรอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
[ohhh] Baby, I miss you so, I know I’m never gonna make it
([ โอ้ ] เบ๊บี้ , ไอ มิซ ยู โซ , ไอ โนว์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เม้ค อิท)
Oh, I’m so restless, I don’t care what I say
(โอ , แอม โซ เรซทเล็ซ , ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ไอ เซย์)
And I lose my temper ten times a day
(แอนด์ ดาย ลู้ส มาย เท๊มเพ่อร์ เท็น ไทม์ ซา เดย์)
Still it’s even worse when the night’s on its way
(สทิลล อิทซ อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส เว็น เดอะ ไน๊ท ออน อิทซ เวย์)
It’s bad, oh, so bad
(อิทซ แบ้ด , โอ , โซ แบ้ด)

Somehow I’d be doing alright if it wasn’t for the nights
(ซัมฮาว อาย บี ดูอิง ออลไร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could make it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
I’d have courage left to fight if it wasn’t for the nights
(อาย แฮ็ฝ เค๊อเหรจ เล๊ฟท ทู ไฟ้ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])
How I fear the time when shadows start to fall
(ฮาว ไอ เฟียร์ เดอะ ไทม์ เว็น แฌดโอ สท๊าร์ท ทู ฟอลล์)
Sitting here alone and staring at the wall
(ซีททิง เฮียร อะโลน แอนด์ ซแทริง แอ็ท เดอะ วอลล์)
Even I could see a light if it wasn’t for the nights
(อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[Even I could see a light I think that I could make it]
([ อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
Somehow I’d be doing alright if it wasn’t for the nights
(ซัมฮาว อาย บี ดูอิง ออลไร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])

No one to turn to, you know how it is
(โน วัน ทู เทิร์น ทู , ยู โนว์ ฮาว อิท อีส)
I was not prepared for something like this
(ไอ วอส น็อท พรีแพร์ ฟอร์ ซัมติง ไล๊ค ดิส)
Now I see them clearly, the things that I miss
(นาว ไอ ซี เด็ม คเลียลิ , เดอะ ทริง แดท ไอ มิซ)
[ohhh] Baby, I feel so bad, I know I’m never gonna make it
([ โอ้ ] เบ๊บี้ , ไอ ฟีล โซ แบ้ด , ไอ โนว์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เม้ค อิท)
I got my business to help me through the day
(ไอ ก็อท มาย บีสเน็ซ ทู เฮ้ลพ มี ทรู เดอะ เดย์)
People I must write to, bills I must pay
(พี๊เพิ่ล ไอ มัสท์ ไร๊ท ทู , บิลล์ ซาย มัสท์ เพย์)
But everything’s so different when night’s on its way
(บั๊ท เอ๊วี่ติง โซ ดีฟเฟอะเร็นท เว็น ไน๊ท ออน อิทซ เวย์)
It’s bad, oh, so bad
(อิทซ แบ้ด , โอ , โซ แบ้ด)

Somehow I’d be doing alright if it wasn’t for the nights
(ซัมฮาว อาย บี ดูอิง ออลไร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could make it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
I’d have courage left to fight if it wasn’t for the nights
(อาย แฮ็ฝ เค๊อเหรจ เล๊ฟท ทู ไฟ้ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])
How I fear the time when shadows start to fall
(ฮาว ไอ เฟียร์ เดอะ ไทม์ เว็น แฌดโอ สท๊าร์ท ทู ฟอลล์)
Sitting here alone and staring at the wall
(ซีททิง เฮียร อะโลน แอนด์ ซแทริง แอ็ท เดอะ วอลล์)
Even I could see a light if it wasn’t for the nights
(อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[Even I could see a light I think that I could make it]
([ อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
Guess my future would look bright if it wasn’t for the nights
(เกสส มาย ฟิ๊วเช่อร์ เวิด ลุ๊ค ไบร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could make it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])

If it wasn’t for the nights
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])
if it wasn’t for the nights
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could make it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])

Even I could see a light if it wasn’t for the nights
(อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[Even I could see a light I think that I could make it]
([ อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
Guess my future would look bright if it wasn’t for the nights
(เกสส มาย ฟิ๊วเช่อร์ เวิด ลุ๊ค ไบร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])

If it wasn’t for the nights
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could make it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
If it wasn’t for the nights
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[If it wasn’t for the nights I think that I could take it]
([ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เท้ค อิท ])

Even I could see a light if it wasn’t for the nights
(อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
[Even I could see a light I think that I could make it]
([ อี๊เฝ่น นาย เคิด ซี อะ ไล๊ท ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เม้ค อิท ])
Guess my future would look bright if it wasn’t for the nights
(เกสส มาย ฟิ๊วเช่อร์ เวิด ลุ๊ค ไบร๊ท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)

[fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If It Wasn’t For The Nights คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น