เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Creedence Clearwater Revival

Yes, my baby left me, never said a word.
(เย็ซ , มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด)
Was it something I done, something that she heard?
(วอส ซิท ซัมติง ไอ ดัน , ซัมติง แดท ชี เฮิด)
You know she left me, my baby left me.
(ยู โนว์ ชี เล๊ฟท มี , มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี)
My baby even left me, never said a word.
(มาย เบ๊บี้ อี๊เฝ่น เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด)
But, I stand at my window, wring my hands and cry.
(บั๊ท , ไอ สแทนด์ แอ็ท มาย วิ๊นโด้ว , ริง มาย แฮนด์ แซน คราย)
I hate to lose that woman, hate to say goodbye.
(ไอ เฮท ทู ลู้ส แดท วู๊แม่น , เฮท ทู เซย์ กู๊ดบาย)
You know she left me, I say, she left me.
(ยู โนว์ ชี เล๊ฟท มี , ไอ เซย์ , ชี เล๊ฟท มี)
My baby even left me, never said goodbye.
(มาย เบ๊บี้ อี๊เฝ่น เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด กู๊ดบาย)

Help me, boy!
(เฮ้ลพ มี , บอย !)
And now, one of these mornings,
(แอนด์ นาว , วัน อ็อฝ ฑิส ม๊อร์นิ่ง ,)
Lord, it won’t be long,
(หลอร์ด , อิท ว็อนท บี ลอง ,)
You’ll look for me and, Baby,
(โยว ลุ๊ค ฟอร์ มี แอนด์ , เบ๊บี้ ,)
Daddy he’ll be gone.
(แดดดิ เฮ็ลล บี กอน)

You know she left me, I say she left me.
(ยู โนว์ ชี เล๊ฟท มี , ไอ เซย์ ชี เล๊ฟท มี)
My baby even left me, never said a word.
(มาย เบ๊บี้ อี๊เฝ่น เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด)
Now, I stand at my window, wring my hands and moan.
(นาว , ไอ สแทนด์ แอ็ท มาย วิ๊นโด้ว , ริง มาย แฮนด์ แซน โมน)
All I know is that the one
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท ดิ วัน)
I love is gone.
(ไอ ลัฝ อีส กอน)

My baby left me, I say she left me.
(มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี , ไอ เซย์ ชี เล๊ฟท มี)
My baby even left me, never said goodbye.
(มาย เบ๊บี้ อี๊เฝ่น เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด กู๊ดบาย)
My baby even left me, never said goodbye.
(มาย เบ๊บี้ อี๊เฝ่น เล๊ฟท มี , เน๊เฝ่อร์ เซ็ด กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Creedence Clearwater Revival

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น