เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Avril Lavigne

I wake up in the morning
(ไอ เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง)
Put on my face
(พัท ออน ไม เฟซ)
The one that’s gonna get me
(ดิ วัน แฑ็ท กอนนะ เก็ท มี)
Through another day
(ธรู แอะนัธเออะ เด)
Doesn’t really matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
How I feel inside
(เฮา ไอ ฟีล อีนไซด)
‘Cause life is like a game sometimes
(คอส ไลฟ อีส ไลค เก เกม ซัมไทม์)

But then you came around me
(บัท เฑ็น ยู เคม อะเรานด มี)
The walls just disappeared
(เดอะ วอล จัซท ดิแซ็พเพีย)
Nothing to surround me
(นัธอิง ทู ซะเรานด มี)
And keep me from my fears
(แอ็นด คีพ มี ฟร็อม ไม เฟีย)
I’m unprotected
(แอม อันโพเทคเตด)
See how I’ve opened up
(ซี เฮา อิฝ โอเพ็น อัพ)
Oh, you’ve made me trust
(โอ , ยู๊ฟ เมด มี ทรัซท)

Because I’ve never felt like this before
(บิคอส อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท ไลค ที บิโฟ)
I’m naked
(แอม เนคิด)
Around you
(อะเรานด ยู)
Does it show?
(โด ซิท โฌ)
You see right through me
(ยู ซี ไรท ธรู มี)
And I can’t hide
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฮด)
I’m naked
(แอม เนคิด)
Around you
(อะเรานด ยู)
And it feels so right
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ ไรท)

I’m trying to remember
(แอม ทไรอิง ทู ริเมมเบอะ)
Why I was afraid
(ฮไว ไอ วอส อัฟเรด)
To be myself and let the
(ทู บี ไมเซลฟ แอ็นด เล็ท เดอะ)
[adsense]
Covers fall away
(คัฝเออะ ฟอล อะเว)
I guess I never had someone like you
(ไอ เก็ซ ซาย เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ไลค ยู)
To help me, to help me fit
(ทู เฮ็ลพ มี , ทู เฮ็ลพ มี ฟิท)
In my skin
(อิน ไม ซคิน)

I never felt like this before
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท ไลค ที บิโฟ)
I’m naked
(แอม เนคิด)
Around you
(อะเรานด ยู)
Does it show?
(โด ซิท โฌ)
You see right through me
(ยู ซี ไรท ธรู มี)
And I can’t hide
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฮด)
I’m naked
(แอม เนคิด)
Around you
(อะเรานด ยู)
And it feels so right
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ ไรท)

I’m naked
(แอม เนคิด)
Oh oh yeah
(โอ โอ เย่)
Does it show?
(โด ซิท โฌ)
Yeah, I’m naked
(เย่ , แอม เนคิด)
Oh oh, yeah yeah
(โอ โอ , เย่ เย่)

I’m so naked around you
(แอม โซ เนคิด อะเรานด ยู)
And I can’t hide
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฮด)
You’re gonna [you’re gonna] see right through, baby
(ยัวร์ กอนนะ [ ยัวร์ กอนนะ ] ซี ไรท ธรู , เบบิ)
you’re gonna see right through,
(ยัวร์ กอนนะ ซี ไรท ธรู ,)

i’m so naked around you,
(แอม โซ เนคิด อะเรานด ยู ,)
and i can’t hide,
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฮด ,)
you’re gonna see right through, baby
(ยัวร์ กอนนะ ซี ไรท ธรู , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น