เนื้อเพลง Pay It Back คำอ่านไทย Elvis Costello

Stop thief! You’re gonna come to grief
(สท๊อพ ทรี๊ฟ ! ยัวร์ กอนนะ คัม ทู กรีฟ)
If you don’t take a little more care.
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล โม แคร์)
You’re gonna get more than the family plan
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท โม แฑ็น เดอะ แฟ๊มิลี่ แพลน)
From this one shoestring affair.
(ฟรอม ดิส วัน ชูสสติง แอฟแฟร์)
I may be crazy but I can’t contemplate
(ไอ เมย์ บี คเรสิ บั๊ท ไอ แค็นท คอนเท็มพเลท)
Being trapped between the doctor and the magistrate.
(บีอิง แทร๊พ บีทะวีน เดอะ ด๊อคเท่อร์ แอนด์ เดอะ แมจอิซทเรท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
One of these days I’m gonna pay it back,
(วัน อ็อฝ ฑิส เดย์ แอม กอนนะ เพย์ อิท แบ็ค ,)
pay it back, one of these days.
(เพย์ อิท แบ็ค , วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)
One of these days I’m gonna pay it back,
(วัน อ็อฝ ฑิส เดย์ แอม กอนนะ เพย์ อิท แบ็ค ,)
pay it back, one of these days.
(เพย์ อิท แบ็ค , วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)

And then they told me I could be somebody
(แอนด์ เด็น เด โทลด มี ไอ เคิด บี ซัมบอดี้)
If I didn’t let too much get in my way.
(อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน เล็ท ทู มัช เก็ท อิน มาย เวย์)
And I tried so hard just to be myself,
(แอนด์ ดาย ทไร โซ ฮาร์ด จั๊สท ทู บี ไมเซลฟ ,)
But I keep on fading away.
(บั๊ท ไอ คี๊พ ออน เฟดิง อะเวย์)
And then the lights went out, I didn’t know what to do.
(แอนด์ เด็น เดอะ ไล๊ท เว็นท เอ๊าท , ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ทู ดู)
If I could fool myself, then maybe I’d fool you.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟูล ไมเซลฟ , เด็น เมบี อาย ฟูล ยู)

-chorus-
(ค๊อรัส)

I wouldn’t say that I was raised on romance.
(ไอ วูดดึ่น เซย์ แดท ไอ วอส เร้ส ออน โรแม๊นซ์)
Let’s not get stuck in the past.
(เล็ท น็อท เก็ท ซทัค อิน เดอะ พาสท์)
I love you more than everything in the world.
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เอ๊วี่ติง อิน เดอะ เวิลด)
I don’t expect that will last.
(ไอ ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท แดท วิล ล๊าสท)
They told me everything was guaranteed.
(เด โทลด มี เอ๊วี่ติง วอส แกแรนที)
Somebody somewhere must’ve lied to me.
(ซัมบอดี้ ซัมแวร์ มาสทฝฺ ไล ทู มี)

-chorus- [repeat and fade]
(ค๊อรัส [ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pay It Back คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น