เนื้อเพลง Still Thinking About You คำอ่านไทย Blazin’ Squad

yo baby girl
(โย เบ๊บี้ เกิร์ล)
are you missin me
(อาร์ ยู มิซซิน มี)
cos im still missin u
(คอซ แอม สทิลล มิซซิน ยู)

I’m just callin to say that I’m really, really missin u girl
(แอม จั๊สท คอลลิน ทู เซย์ แดท แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เกิร์ล)
still wanna be apart of your world
(สทิลล วอนนา บี อะพาร์ท อ็อฝ ยุร เวิลด)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
that I cant let go
(แดท ไอ แค็นท เล็ท โก)
its kinda lonely baby
(อิทซ กินดา โลนลิ เบ๊บี้)

I think I need you more than life itself
(ไอ ทริ๊งค ไอ นี๊ด ยู โม แฑ็น ไล๊ฟ อิทเซลฟ)
but I aint about 2 put down the mike for a girl
(บั๊ท ไอ เอน อะเบ๊าท 2 พุท เดาน เดอะ ไมค ฟอร์ รา เกิร์ล)
I’m feelin urr pain
(แอม ฟีลิน urr เพน)
I still just the same
(ไอ สทิลล จั๊สท เดอะ เซม)
just 1 difference
(จั๊สท 1 ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
I’m flava u still love james
(แอม เฟบ้า ยู สทิลล ลัฝ เจม)
pick up the phone cos I know you wanna speak
(พิค อั๊พ เดอะ โฟน คอซ ซาย โนว์ ยู วอนนา สพี๊ค)
its been a week
(อิทซ บีน อะ วี๊ค)
I aint a creep
(ไอ เอน ดา ครีพ)
fulfilled your needs and fantasies
(ฟุลฟีล ยุร นี๊ด แซน แฟนตาซีสฺ)
just like the old times
(จั๊สท ไล๊ค ดิ โอลด์ ไทม์)
remember the old rhymes
(รีเม๊มเบ่อร์ ดิ โอลด์ ไรม)
on the cold streets we first met
(ออน เดอะ โคลด์ สทรีท วี เฟิร์สท เม็ท)
seemed so right
(ซีม โซ ไร๊ท)

and it don’t matter what your friends may say
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน เมย์ เซย์)
cos I still think about you everyday
(คอซ ซาย สทิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
and I just wanna get close to you
(แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา เก็ท โคลส ทู ยู)
tell we what I gotta do girl
(เทลล วี ว๊อท ไอ กอททะ ดู เกิร์ล)
I’m just callin to say that I’m really, really missin u girl
(แอม จั๊สท คอลลิน ทู เซย์ แดท แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เกิร์ล)
still wanna be apart of your world
(สทิลล วอนนา บี อะพาร์ท อ็อฝ ยุร เวิลด)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
that I cant let go
(แดท ไอ แค็นท เล็ท โก)
its kinda lonely baby
(อิทซ กินดา โลนลิ เบ๊บี้)
I wanted to say I’m still thinking about you everyday
(ไอ ว้อนท ทู เซย์ แอม สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
I wanna see your pretty smile again
(ไอ วอนนา ซี ยุร พริ๊ทที่ สไมล์ อะเกน)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
still thinking about you can’t let go
(สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู แค็นท เล็ท โก)
I’ve got something to say
(แอฝ ก็อท ซัมติง ทู เซย์)
times we chilled together held each other slipping away
(ไทม์ วี ชิล ทูเก๊ทเธ่อร์ เฮ็ลด อีช อ๊อเธ่อร์ สลิพปิง อะเวย์)
and now I feel I cant hold another
(แอนด์ นาว ไอ ฟีล ไอ แค็นท โฮลด์ อะน๊าเทร่อร์)
missing each day now there’s no one here to run to cover
(มีซซิง อีช เดย์ นาว แดร์ โน วัน เฮียร ทู รัน ทู โค๊ฝเฝ่อร์)
missing you babe now I feel I never find another lover
(มีซซิง ยู เบ้บ นาว ไอ ฟีล ไอ เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ลัฝเออะ)
missing your ways and each day is the same
(มีซซิง ยุร เวย์ แซน อีช เดย์ อีส เดอะ เซม)
it rains sitting here lonely feeling rage and pain
(อิท เรน ซีททิง เฮียร โลนลิ ฟีลอิง เร้จ แอนด์ เพน)
but if you come back soon babe
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู คัม แบ็ค ซูน เบ้บ)
times don’t change
(ไทม์ ด้อนท์ เช้งจํ)
I’ll always be here and here I’ll stay
(แอล ออลเว บี เฮียร แอนด์ เฮียร แอล สเทย์)
and it don’t matter what your friends may say
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน เมย์ เซย์)
cos I still think about you everyday
(คอซ ซาย สทิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
and I just wanna get close to you
(แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา เก็ท โคลส ทู ยู)
tell we what I gotta do girl
(เทลล วี ว๊อท ไอ กอททะ ดู เกิร์ล)
I’m just callin to say that I’m really, really missin u girl
(แอม จั๊สท คอลลิน ทู เซย์ แดท แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เกิร์ล)
still wanna be apart of your world
(สทิลล วอนนา บี อะพาร์ท อ็อฝ ยุร เวิลด)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
that I cant let go
(แดท ไอ แค็นท เล็ท โก)
its kinda lonely baby
(อิทซ กินดา โลนลิ เบ๊บี้)
I wanted to say I’m still thinking about you everyday
(ไอ ว้อนท ทู เซย์ แอม สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
I wanna see your pretty smile again
(ไอ วอนนา ซี ยุร พริ๊ทที่ สไมล์ อะเกน)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
still thinking about you can’t let go
(สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู แค็นท เล็ท โก)
theres only one thing I got to say
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง ไอ ก็อท ทู เซย์)
that is that I’ll miss you everyday
(แดท อีส แดท แอล มิซ ยู เอวี่เดย์)
we were made for each other
(วี เวอ เมด ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
I know I was wrong I’m still thinking about ya
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง แอม สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยา)
I want to know what I did wrong
(ไอ ว้อนท ทู โนว์ ว๊อท ไอ ดิด รอง)
all I know is I got to stay be strong
(ออล ไอ โนว์ อีส ซาย ก็อท ทู สเทย์ บี สทรอง)
I need you I want you I need you to hold
(ไอ นี๊ด ยู ไอ ว้อนท ยู ไอ นี๊ด ยู ทู โฮลด์)
baby won’t you come back home
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู คัม แบ็ค โฮม)
and it don’t matter what your friends may say
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน เมย์ เซย์)
cos I still think about you everyday
(คอซ ซาย สทิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
and I just wanna get close to you
(แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา เก็ท โคลส ทู ยู)
tell we what I gotta do girl
(เทลล วี ว๊อท ไอ กอททะ ดู เกิร์ล)
I’m just callin to say that I’m really, really missin u girl
(แอม จั๊สท คอลลิน ทู เซย์ แดท แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เกิร์ล)
still wanna be apart of your world
(สทิลล วอนนา บี อะพาร์ท อ็อฝ ยุร เวิลด)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
that I cant let go
(แดท ไอ แค็นท เล็ท โก)
its kinda lonely baby
(อิทซ กินดา โลนลิ เบ๊บี้)
I wanted to say I’m still thinking about you everyday
(ไอ ว้อนท ทู เซย์ แอม สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์)
I wanna see your pretty smile again
(ไอ วอนนา ซี ยุร พริ๊ทที่ สไมล์ อะเกน)
I gotta let you know
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
still thinking about you can’t let go
(สทิลล ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู แค็นท เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Thinking About You คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น