เนื้อเพลง Party In The Rain คำอ่านไทย Eve

Yo betcha never heard of a joint so knockin
(โย เบทชา เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ อะ จอยนท โซ นอคคิน)
This one reach em all
(ดิส วัน รี๊ช เอ็ม ออล)
Hip hop to hard rockers
(ฮิพ ฮ็อพ ทู ฮาร์ด รอคเคอะ)
Even they outta there mind
(อี๊เฝ่น เด เอ๊าตา แดร์ ไมนด์)
Hatas can’t blocka
(ฮาเทซ แค็นท blocka)
I’m take control
(แอม เท้ค คอนโทรล)
Enjoy this chart topper
(เอ็นจอย ดิส ชาร์ท ทอพเพอะ)
Got no time to sit down
(ก็อท โน ไทม์ ทู ซิท เดาน)
You jus gotta jump up
(ยู ยูส กอททะ จั๊มพ อั๊พ)
I need yo attention
(ไอ นี๊ด โย แอ็ทเทนฌัน)
Listenin to me
(ลิเซินนิน ทู มี)
See I’m up in the zone now
(ซี แอม อั๊พ อิน เดอะ โซน นาว)
Where you all belong now
(แวร์ ยู ออล บีลอง นาว)
N*gga need ya wit me
(เอ็น *gga นี๊ด ยา วิท มี)
Move your body
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้)
N*gga this is it
(เอ็น *gga ดิส ซิส อิท)
Feel this hotness that I spit
(ฟีล ดิส ฮอทเน็ซ แดท ไอ ซพิท)
On this swissbeat
(ออน ดิส swissbeat)
And it gets no sicker then this
(แอนด์ ดิท เก็ท โน ซิคเกอร์ เด็น ดิส)
You like that
(ยู ไล๊ค แดท)
Nothin crazier even exists
(นอทติน เครซีเออ อี๊เฝ่น เอ็กซิ๊สท)
DJs put it on
(ดีเจซ พุท ดิธ ออน)
Watch the crowd flip
(ว๊อทช เดอะ คราวดํ ฟลิพ)

I wanna party in the rain
(ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same\I wanna party in the rain
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม \ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม)

Uh Hey yo
(อา เฮ โย)
This things so crazy
(ดิส ทริง โซ คเรสิ)
That it hurts your soul
(แดท ดิธ เฮิร์ท ยุร โซล)
Don’t know what to call it daddy
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู คอลลํ อิท แดดดิ)
Call it rock n roll
(คอลลํ อิท ร๊อค เอ็น โรลล)
All this sh*t soundin the same
(ออล ดิส ฌะ *ที ซาวดิน เดอะ เซม)
Had to switch the pitch
(แฮ็ด ทู สวิทช์ เดอะ พิช)
Change it up Ya Nawmean
(เช้งจํ อิท อั๊พ ยา Nawmean)
Gotta stay that b*tch
(กอททะ สเทย์ แดท บี *tch)
How you feel when you hear this
(ฮาว ยู ฟีล เว็น ยู เฮียร ดิส)
Wasn’t prepared boy
(วอสซึ้น พรีแพร์ บอย)
I need the listeners on the dance floor
(ไอ นี๊ด เดอะ ลีซเนอะ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Go head boy you and yo faht
(โก เฮด บอย ยู แอนด์ โย faht)
Play this sh*t loud, run around
(เพลย์ ดิส ฌะ *ที เลาด , รัน อะราวนฺดฺ)
Make your neighbors call the police
(เม้ค ยุร เนเบอะ คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ)
Come on go make it wild
(คัมมอน โก เม้ค อิท ไวลด์)
Some of yall against this sh*t
(ซัม อ็อฝ ยอล อะเก๊นสท ดิส ฌะ *ที)
Really against this sh*t
(ริแอ็ลลิ อะเก๊นสท ดิส ฌะ *ที)
This for the n*ggas who love me
(ดิส ฟอร์ เดอะ เอ็น *ggas ฮู ลัฝ มี)
Go head and get bent
(โก เฮด แอนด์ เก็ท เบ็นท)
And if you really want people
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท พี๊เพิ่ล)
To think you insane
(ทู ทริ๊งค ยู อินเซน)
Open up your door, let it pour
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ดอร์ , เล็ท ดิธ พาว)
Party in the rain
(พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)

I wanna party in the rain
(ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม)
I wanna party in the rain
(ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม)

Uh ey yo
(อา อาย์ โย)
Be careful this one here is crazy
(บี แค๊ร์ฟูล ดิส วัน เฮียร อีส คเรสิ)
I don’t wanna scare you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา สแคร์ ยู)
Clearly I’m just tryna party
(คเลียลิ แอม จั๊สท ทายนา พ๊าร์ที่)
And let you n*ggas hear me
(แอนด์ เล็ท ยู เอ็น *ggas เฮียร มี)
Ya I aint really never let myself go
(ยา ไอ เอน ริแอ็ลลิ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ไมเซลฟ โก)
But I’ma give it now
(บั๊ท แอมอา กี๊ฝ อิท นาว)
You cant even really f*ck wit this girl
(ยู แค็นท อี๊เฝ่น ริแอ็ลลิ เอฟ *ck วิท ดิส เกิร์ล)
If you just sittin down
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท ซิทดิน เดาน)
Is you wit me wit all ya bullsh*ttin
(อีส ยู วิท มี วิท ดอร์ ยา bullsh*ttin)
I need to know
(ไอ นี๊ด ทู โนว์)
Messin wit my concentration
(เมซซิน วิท มาย คอนเซ็นทเรฌัน)
Wit me? ya gotta go
(วิท มี ยา กอททะ โก)
I know you ready to shout it out
(ไอ โนว์ ยู เร๊ดี้ ทู เช๊าท ดิธ เอ๊าท)
Yo this chick incredible
(โย ดิส ชิค อินเคร๊ดิเบิ้ล)
And theres more to come from babygrl
(แอนด์ แดร์ โม ทู คัม ฟรอม babygrl)
That’s if you ready tho
(แด้ท อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ โฑ)
I gotta la slow down now
(ไอ กอททะ ลา สโลว์ เดาน นาว)
I’m losin my breath
(แอม ลูซิน มาย บรี๊ทฺรฺ)
I think I might go back now
(ไอ ทริ๊งค ไอ ไมท โก แบ็ค นาว)
Ready no not yet
(เร๊ดี้ โน น็อท เย๊ท)
Almost there
(อ๊อลโมสท แดร์)
Swiss lets hear em
(ซวิซ เล็ท เฮียร เอ็ม)
Bring it back one time
(บริง อิท แบ็ค วัน ไทม์)
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
We can party until the sunshine
(วี แคน พ๊าร์ที่ อันทิล เดอะ ซันชาย)

I wanna party in the rain
(ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม)
I wanna party in the rain
(ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ เรน)
Let it rain, let it rain, let it rain
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ เรน)
Things will never be the same
(ทริง วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Things won’t be the same
(ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม)

Yo we gone do it like this
(โย วี กอน ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Somebody, somebody
(ซัมบอดี้ , ซัมบอดี้)
Everybody, everybody
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้)
Real yall, real yall
(เรียล ยอล , เรียล ยอล)
SCREEEEEEEEEEAM
(SCREEEEEEEEEEAM)

[feat. Mashonda]
([ ฟีท Mashonda ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party In The Rain คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น