เนื้อเพลง My Heart Belongs to U คำอ่านไทย Jodeci

This is DeVante
(ดิส ซิส DeVante)
Whatever you want, whatever you need
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด)
You know I got it
(ยู โนว์ ไอ ก็อท ดิธ)
And I’mma give it to you
(แอนด์ แอมมา กี๊ฝ อิท ทู ยู)
Jodeci
(โจโดซี)
[Whenever you want it, want it]
([ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ ])

Anything you want from me {Yeah…yeah…} [I’ve got it]
(เอนอิธิง ยู ว้อนท ฟรอม มี {เย่ เย่ } [ แอฝ ก็อท ดิธ ])
Any time you want it I’ll give it to you
(เอ๊นี่ ไทม์ ยู ว้อนท ดิธ แอล กี๊ฝ อิท ทู ยู)
Jo Jo, check this out
(โจ โจ , เช็ค ดิส เอ๊าท)
2/3/2004
(2/3/2004)

You can have my love
(ยู แคน แฮ็ฝ มาย ลัฝ)
You’re the girl of my life
(ยัวร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Am I all you’re dreamin’ of
(แอ็ม ไอ ออล ยัวร์ ดรีมมิน อ็อฝ)
Yes, you’re my desire
(เย็ซ , ยัวร์ มาย ดีไซรํ)

I wanna give you so much
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู โซ มัช)
For the things that you give to me
(ฟอร์ เดอะ ทริง แดท ยู กี๊ฝ ทู มี)
Just take my love, baby
(จั๊สท เท้ค มาย ลัฝ , เบ๊บี้)
Because you are so dear to me
(บิคอส ยู อาร์ โซ เดียร์ ทู มี)

Whatever you want [Ba-ba-ba-ba]
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท [ บา บา บา บา ])
Whatever you need [Woo, yeah]
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด [ วู , เย่ ])
My heart belongs to you [Whatever you want, baby]
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู [ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , เบ๊บี้ ])
Whatever you need [Woo…]
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด [ วู ])
There’s nothing I won’t do [And I say whatever you want, baby]
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู [ แอนด์ ดาย เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , เบ๊บี้ ])

I say whatever you want
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท)
My heart belongs to you
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
I say whatever you need [Woo….baby]
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด [ วู เบ๊บี้ ])
I’ll be right here for you
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ฟอร์ ยู)

Once in a lifetime
(วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
You will find someone like you
(ยู วิล ไฟนด์ ซัมวัน ไล๊ค ยู)
And now that I have you
(แอนด์ นาว แดท ไอ แฮ็ฝ ยู)
Here’s what I’m gonna do [I’m gonna give you so much]
(เฮียร ว๊อท แอม กอนนะ ดู [ แอม กอนนะ กี๊ฝ ยู โซ มัช ])

I will give you my all and all
(ไอ วิล กี๊ฝ ยู มาย ออล แอนด์ ออล)
Over and over again, lady, lady, lady
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน , เล๊ดี้ , เล๊ดี้ , เล๊ดี้)
Lovin’ you too much, baby
(ลัฝวิน ยู ทู มัช , เบ๊บี้)
Is not, is not, is not a sin
(อีส น็อท , อีส น็อท , อีส น็อท ดา ซิน)

Whatever you want {Baby}
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท {เบ๊บี้ })
Whatever you need {Ooh…}
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด {อู้ })
My heart belongs to you {My heart belongs}
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู {มาย ฮาร์ท บีลอง })
Whatever you need {Whatever you need, baby, whatever you want, baby}
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด {ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด , เบ๊บี้ , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , เบ๊บี้ })
There’s nothing I won’t do {Oh…ho…ho…oh…}
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู {โอ โฮ โฮ โอ })

I say whatever you want {Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah}
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท {เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ })
My heart belongs to you {Yeah…yeah…yeah…}
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู {เย่ เย่ เย่ })
I say whatever you need {Oh, yeah…oh…}
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด {โอ , เย่ โอ })
I’ll be right here for you
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ฟอร์ ยู)

Anything, anything, anything you want {Oh, yeah}
(เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง ยู ว้อนท {โอ , เย่ })
I’ll do it for you {For you}
(แอล ดู อิท ฟอร์ ยู {ฟอร์ ยู })

In the morning {Mmm, hmm}
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง {อึม , อึม })
Whenever you want it [Makes no difference]
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว้อนท ดิธ [ เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ])
In the evening [In the evening]
(อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง [ อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง ])
Whenever you need it {Oh…oh…oh…} [Late in the midnight hour]
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นี๊ด ดิท {โอ โอ โอ } [ เหลท อิน เดอะ มิดไนท์ เอาเอ้อร์ ])

When the night falls {You know I got it}
(เว็น เดอะ ไน๊ท ฟอลล์ {ยู โนว์ ไอ ก็อท อิท })
You know that I’ve got it {Pick up the phone and dial my number}
(ยู โนว์ แดท แอฝ ก็อท ดิธ {พิค อั๊พ เดอะ โฟน แอนด์ ได๊อัล มาย นั๊มเบ้อร์ })
So baby, just call me {Call me}
(โซ เบ๊บี้ , จั๊สท คอลลํ มี {คอลลํ มี })
You know that I’ll do it {Oh…oh…ho…}
(ยู โนว์ แดท แอล ดู อิท {โอ โอ โฮ })

Whatever you want [Baby]
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท [ เบ๊บี้ ])
Whatever you need [And you know, and you know]
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด [ แอนด์ ยู โนว์ , แอนด์ ยู โนว์ ])
My heart belongs to you {My heart}
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู {มาย ฮาร์ท })
Whatever you need {Whatever you need}
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด {ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด })
There’s nothing I won’t do [Nothing I won’t do to feel your love]
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู [ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ทู ฟีล ยุร ลัฝ ])

I say whatever you want [Nothing I won’t do to feel your love]
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท [ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู ทู ฟีล ยุร ลัฝ ])
My heart belongs to you {My, my, my, my, my, my}
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู {มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย })
I say whatever you need [Ooh, yeah]
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด [ อู้ , เย่ ])
I’ll be right here for you
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ฟอร์ ยู)

Whatever you need
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด)
My heart belong to you
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
Whatever you need
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด)
There’s nothing I won’t do
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู)

I say whatever you want
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท)
My heart belongs to you
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
I say whatever you need
(ไอ เซย์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Heart Belongs to U คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น