เนื้อเพลง Like The 309 คำอ่านไทย Johnny Cash

It should be a while before I see Dr Death,
(อิท เชิด บี อะ ไวล์ บีฟอร์ ไอ ซี เดทเออะ เด้ท ,)
So it would sure be nice if I could get my breath.
(โซ อิท เวิด ชัวร์ บี ไน๊ซ์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เก็ท มาย บรี๊ทฺรฺ)
Well, I’m not the cryin’ nor the whinin’ kind,
(เวลล , แอม น็อท เดอะ คายอิน นอ เดอะ วายนิน ไคนด์ ,)
Till I hear the whistle of the 309.
(ทิลล์ ไอ เฮียร เดอะ วิสเทิ่ล อ็อฝ เดอะ 309)

Of the 309,
(อ็อฝ เดอะ 309 ,)
Of the 309.
(อ็อฝ เดอะ 309)
Put me in my box on the 309.
(พุท มี อิน มาย บ๊อกซฺ ออน เดอะ 309)

Take me to the depot, put me to bed.
(เท้ค มี ทู เดอะ ดี๊โพ้ , พุท มี ทู เบ๊ด)
Blow an electric fan on my gnarly old head.
(โบลว์ แอน อิเล๊คทริค แฟน ออน มาย นาร์ลี่ โอลด์ เฮด)
Everybody take a look; see I’m doin’ fine,
(เอวี่บอดี้ เท้ค เก ลุ๊ค ; ซี แอม โดย ไฟน ,)
Then load my box on the 309.
(เด็น โหลด มาย บ๊อกซฺ ออน เดอะ 309)

On the 309,
(ออน เดอะ 309 ,)
On the 309.
(ออน เดอะ 309)
Put me in my box on the 309.
(พุท มี อิน มาย บ๊อกซฺ ออน เดอะ 309)

Instrumental Break.
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

Hey, sweet baby, kiss me hard:
(เฮ , สวี้ท เบ๊บี้ , คิซ มี ฮาร์ด :)
Draw my bath water, sweep my yard.
(ดรอว์ มาย บ๊าทร ว๊อเท่อร , สวี้พ มาย ย๊าร์ด)
Give a drink of my wine to my Jersey cow.
(กี๊ฝ อะ ดริ๊งค อ็อฝ มาย ไวน์ ทู มาย เจอสิ คาว)
I wouldn’t give a hoot in hell for my journey now.
(ไอ วูดดึ่น กี๊ฝ อะ ฮูท อิน เฮ็ลล ฟอร์ มาย เจอนิ นาว)

On the 309,
(ออน เดอะ 309 ,)
On the 309.
(ออน เดอะ 309)

I hear the sound of a railroad train:
(ไอ เฮียร เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ อะ เรแอวโหลด เทรน :)
The whistle blows an’ I’m gone again.
(เดอะ วิสเทิ่ล โบลว์ แอน แอม กอน อะเกน)
It will take me higher than a Georgia Pine.
(อิท วิล เท้ค มี ไฮเออะ แฑ็น อะ จอร์จา ไพน)
Stand back children, it’s a 309.
(สแทนด์ แบ็ค ชีลดเร็น , อิทซ ซา 309)

It’s a 309,
(อิทซ ซา 309 ,)
It’s a 309.
(อิทซ ซา 309)
Put me in my box on the 309.
(พุท มี อิน มาย บ๊อกซฺ ออน เดอะ 309)

Instrumental Break.
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

A chicken in the pot an’ turkey in the corn.
(อะ ชีคเค็น อิน เดอะ พ๊อท แอน เทอคิ อิน เดอะ คอร์น)
Ain’t felt this good since jubilee morn.
(เอน เฟ็ลท ดิส กู๊ด ซิ๊นซ จู๊บิลี่ มอน)
Talk about luck, well I got mine:
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท ลัค , เวลล ไอ ก็อท ไมน์ :)
Asthma comin’ down like the 309.
(แอสมะ คัมอิน เดาน ไล๊ค เดอะ 309)
Ah hah.
(อา ฮ๊า)

Write me a letter, sing me a song:
(ไร๊ท มี อะ เล็ทเท่อร์ , ซิง มี อะ ซ็อง :)
Tell me all about it, what I did wrong.
(เทลล มี ออล อะเบ๊าท ดิธ , ว๊อท ไอ ดิด รอง)
Meanwhile I will be doin’ fine.
(มีนวาย ไอ วิล บี โดย ไฟน)
Then load my box on the 309.
(เด็น โหลด มาย บ๊อกซฺ ออน เดอะ 309)

On the 309,
(ออน เดอะ 309 ,)
On the 309.
(ออน เดอะ 309)
Gonna get outta here on the 309.
(กอนนะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ออน เดอะ 309)

Instrumental Close.
(อินซทรุเมนแท็ล โคลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like The 309 คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น