เนื้อเพลง Short Fuse Burning คำอ่านไทย Less Than Jake

These are all reasons why
(ฑิส อาร์ ออล รี๊ซั่น วาย)
I’ll be exploding tonite
(แอล บี เอ๊กโพรดิง ทูไนท์)
and why this chip on my shoulder
(แอนด์ วาย ดิส ชิพ ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
feels like a mile wide
(ฟีล ไล๊ค เก ไมล ไวด์)
it’s from the overwork
(อิทซ ฟรอม ดิ โอเฝอะเวิค)
overtime compromise
(โอ๊เว่อร์ไทม์ ค๊อมโพรไหมสํ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So I’m looking tonight
(โซ แอม ลุคอิง ทูไน๊ท)
for some peace of mind
(ฟอร์ ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
maybe then I’ll find some strength inside
(เมบี เด็น แอล ไฟนด์ ซัม ซทเร็งธ อิ๊นไซด์)
’cause I’ve lost any hope of ever changing
(ค๊อส แอฝ ล็อซท เอ๊นี่ โฮพ อ็อฝ เอ๊เฝ่อร์ เช้งจิ้นส)
I’m a short fuse burning
(แอม มา ช๊อร์ท ฟยูส เบรินนิง)

And remember who I
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ไอ)
who I used to be
(ฮู ไอ ยู๊ส ทู บี)
just this one-trick pony
(จั๊สท ดิส วัน ทริ๊ค โพนิ)
so strung on routine
(โซ ซทรัง ออน รูทีน)
yeah, stuck on repeat
(เย่ , ซทัค ออน รีพี๊ท)
like you couldn’t even believe
(ไล๊ค ยู คูดซึ่น อี๊เฝ่น บีลี๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

And everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
forget me
(ฟอร์เก๊ท มี)
and everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
I’ฌใ forgot who I used to be
(Iฌใ เฟาะกอท ฮู ไอ ยู๊ส ทู บี)
and everybody don’t for–
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์)
and everybody don’t for–
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์)
and everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
I’ฌใ forgot who I used to be
(Iฌใ เฟาะกอท ฮู ไอ ยู๊ส ทู บี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

And everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
forget me
(ฟอร์เก๊ท มี)
and everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
I’ve forgot who I used to be
(แอฝ เฟาะกอท ฮู ไอ ยู๊ส ทู บี)
and everybody don’t for–
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์)
and everybody don’t for–
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์)
and everybody don’t forget me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)
I’ve forgot who I used to be
(แอฝ เฟาะกอท ฮู ไอ ยู๊ส ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Short Fuse Burning คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น