เนื้อเพลง Nann N*gga คำอ่านไทย Trina feat Trick Daddy, Taterhead

[Trina]
([ ทรีน่า ])

Hell no I don’t wanna holler at no motherf*ckin’ Trick
(เฮ็ลล โน ไอ ด้อนท์ วอนนา ฮอลเลอะ แรท โน motherf*ckin ทริ๊ค)

He all over there smelling like boonk and hennesey and sh*t
(ฮี ออล โอ๊เฝ่อร แดร์ สเมลลิง ไล๊ค boonk แอนด์ hennesey แอนด์ ฌะ *ที)

Hell nah
(เฮ็ลล นาห์)

[Taterhead]
([ Taterhead ])

I’m saying though
(แอม เซอิง โธ)

What you got a playa back there just trying to say what’s up
(ว๊อท ยู ก็อท ดา พอลเย แบ็ค แดร์ จั๊สท ทไรอิง ทู เซย์ ว๊อท อั๊พ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])

Hell nah
(เฮ็ลล นาห์)

I don’t wanna holler at him
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฮอลเลอะ แรท ฮิม)

That’s alright
(แด้ท ออลไร๊ท)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])

Hold up b*tch
(โฮลด์ อั๊พ บี *tch)

Hold up b*tch
(โฮลด์ อั๊พ บี *tch)

Hold up hoe
(โฮลด์ อั๊พ โฮ)

Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)

Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

That’ll represent like me
(แธดิล รีเพรสเซ่นท ไล๊ค มี)

Who’ll say some sh*t like me
(อ๊าว เซย์ ซัม ฌะ *ที ไล๊ค มี)

One who’ll lay the d*ck like me
(วัน อ๊าว เลย์ เดอะ d*ck ไล๊ค มี)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

Who do the sh*t that I do
(ฮู ดู เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ ดู)

Run through yo whole lil’ crew
(รัน ทรู โย โฮล ลิล ครู)

Pay for it if I got to
(เพย์ ฟอร์ อิท อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ทู)

Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

That’ll run off in yo house
(แธดิล รัน ออฟฟ อิน โย เฮ้าส)

Put a gun off in yo mouth
(พุท ดา กัน ออฟฟ อิน โย เม๊าธ)

Blow yo motherf*cking brains out
(โบลว์ โย motherf*คิง เบรน เอ๊าท)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

Who’ll fall off in the club
(อ๊าว ฟอลล์ ออฟฟ อิน เดอะ คลับ)

Free drinks for the show some love
(ฟรี ดริ๊งค ฟอร์ เดอะ โชว์ ซัม ลัฝ)

Take the bar home for the thugs
(เท้ค เดอะ บาร์ โฮม ฟอร์ เดอะ ธัก)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

Who know mo’ n*ggas than me
(ฮู โนว์ โม เอ็น *ggas แฑ็น มี)

Who do mo’ killings than me
(ฮู ดู โม คีลลิง แฑ็น มี)

And weigh mo’ dope dealings than me
(แอนด์ เว โม โดพ ดีลลิง แฑ็น มี)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

You don’t know nann n*gga
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga)

That dress fresher than me
(แดท เดรส ฟเรฌเออะ แฑ็น มี)

And you don’t know nann n*gga
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga)

That wear mo’ Polo sh*t than me
(แดท แวร์ โม โพโล ฌะ *ที แฑ็น มี)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

Who do mo’ freaky stuff
(ฮู ดู โม ฟรีคกี้ สทั๊ฟฟ)

Eat the coochie wit the legs up
(อี๊ท เดอะ คู๊ดฉี่ วิท เดอะ เล้ก อั๊พ)

Then I blow it all in yo b*tt
(เด็น นาย โบลว์ อิท ดอร์ อิน โย บี *tt)

And I don’t know nann hoe uh-uh
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

Who liked the d*ck like you
(ฮู ลิค เดอะ d*ck ไล๊ค ยู)

Who’ll bite the d*ck like you
(อ๊าว ไบ้ท์ เดอะ d*ck ไล๊ค ยู)

On a dikey b*tch like you
(ออน อะ dikey บี *tch ไล๊ค ยู)

And I don’t like a b*tch like you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค เก บี *tch ไล๊ค ยู)

I’ll fight a b*tch like you
(แอล ไฟ้ท ดา บี *tch ไล๊ค ยู)

Ol’ trifling b*tch like you
(Ol ทไรฟลิง บี *tch ไล๊ค ยู)

Ain’t no telling what you might do
(เอน โน เทลลิง ว๊อท ยู ไมท ดู)

B*tch you don’t know nann n*gga uh-uh
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

Hoe you don’t know nann n*gga uh-uh
(โฮ ยู ด้อนท์ โนว์ nann เอ็น *gga อา อา)

[Trina]
([ ทรีน่า ])

Uh-Uh-Uh
(อา อา อา)

Hold up who the f*ck this n*gga think he is
(โฮลด์ อั๊พ ฮู เดอะ เอฟ *ck ดิส เอ็น *gga ทริ๊งค ฮี อีส)

I ain’t ashamed of nothing I do
(ไอ เอน อะเชมดฺ อ็อฝ นัธอิง ไอ ดู)

Hold up check this sh*t out
(โฮลด์ อั๊พ เช็ค ดิส ฌะ *ที เอ๊าท)

You don’t know nann hoe uh-uh
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

Don’ been the places I been
(ด็อน บีน เดอะ เพลส ซาย บีน)

Who can spend the grands that I spend
(ฮู แคน สเพ็นด เดอะ แกรนด์ แดท ไอ สเพ็นด)

F*ck bout 5 or 6 best friends
(เอฟ *ck เบาท 5 ออ 6 เบ๊สท์ เฟรน)

And you don’t know nann hoe uh-uh
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

That’s off the chain like me
(แด้ท ออฟฟ เดอะ เชน ไล๊ค มี)

That’ll floss the thang like me
(แธดิล ฟล็อซ เดอะ เตง ไล๊ค มี)

Oh lil awful thang like me
(โอ ลิล ออฟุล เตง ไล๊ค มี)

You don’t know nann hoe uh-uh
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

That sell more ass than me
(แดท เซลล์ โม อาซ แฑ็น มี)

You don’t know nann hoe
(ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ)

That’ll make you come like me
(แธดิล เม้ค ยู คัม ไล๊ค มี)

N*gga you don’t know nann hoe uh-uh
(เอ็น *gga ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

That don’ tried all types of sh*t
(แดท ด็อน ทไร ออล ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที)

Who quick to deep throat the d*ck
(ฮู ควิค ทู ดี๊พ โธร๊ท เดอะ d*ck)

And let another b*tch straight lick the clit
(แอนด์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ บี *tch สเทร๊ท ลิค เดอะ คลิทฺ)

Now you don’t know nann hoe uh-uh
(นาว ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

That’ll keep it wet like me
(แธดิล คี๊พ อิท เว๊ท ไล๊ค มี)

Make it come back to back like me
(เม้ค อิท คัม แบ็ค ทู แบ็ค ไล๊ค มี)

Lick a n*gga nut sack like me
(ลิค กา เอ็น *gga นัท แซ๊ค ไล๊ค มี)

Now you don’t know nann hoe uh-uh
(นาว ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ อา อา)

That’ll ride the d*ck on the dime
(แธดิล ไรด์ เดอะ d*ck ออน เดอะ ไดม)

Who love to f*ck all the time
(ฮู ลัฝ ทู เอฟ *ck ออล เดอะ ไทม์)

One who’s p*ssy fatter than mine
(วัน ฮู พี *ssy fatter แฑ็น ไมน์)

B*tch you don’t know nann hoe
(บี *tch ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])

Hold up baby hold up
(โฮลด์ อั๊พ เบ๊บี้ โฮลด์ อั๊พ)

What you said you’ll do b*tch
(ว๊อท ยู เซ็ด โยว ดู บี *tch)

[Trina]
([ ทรีน่า ])

N*gga you heard what I motherf*cking said
(เอ็น *gga ยู เฮิด ว๊อท ไอ motherf*คิง เซ็ด)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])

Well baby if you gon’ be doin’ all this
(เวลล เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ก็อน บี โดย ออล ดิส)

You need to be on my team
(ยู นี๊ด ทู บี ออน มาย ทีม)

Cuz I’m the realest n*gga you motherf*cking know
(คัซ แอม เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *gga ยู motherf*คิง โนว์)

[Trina]
([ ทรีน่า ])

Well if you want me you know how to find me
(เวลล อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ยู โนว์ ฮาว ทู ไฟนด์ มี)

Taterhead got the number
(Taterhead ก็อท เดอะ นั๊มเบ้อร์)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])

Tater boy back that up Tater boy
(Tater บอย แบ็ค แดท อั๊พ Tater บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nann N*gga คำอ่านไทย Trina feat Trick Daddy, Taterhead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น