เนื้อเพลง Yashal คำอ่านไทย Elisa

[Music and lyrics by Elisa Toffoli]
([ มิ๊วสิค แอนด์ ลีริค บาย Elisa Toffoli ])

I’ve tried and I’ve tried to forget about you
(แอฝ ทไร แอนด์ แอฝ ทไร ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยู)
Just little lies for myself
(จั๊สท ลิ๊ทเทิ่ล ไล ฟอร์ ไมเซลฟ)
And you.. you were innocent and true as can be,
(แอนด์ ยู ยู เวอ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ทรู แอส แคน บี ,)
And now you are not here with me
(แอนด์ นาว ยู อาร์ น็อท เฮียร วิธ มี)

I’ve tried and I’ve tried to forget about you
(แอฝ ทไร แอนด์ แอฝ ทไร ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยู)
Just little lies for myself
(จั๊สท ลิ๊ทเทิ่ล ไล ฟอร์ ไมเซลฟ)
You were innocent and true as can be,
(ยู เวอ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ทรู แอส แคน บี ,)
And now you are not here with me
(แอนด์ นาว ยู อาร์ น็อท เฮียร วิธ มี)

I can’t go on and keep on keep on
(ไอ แค็นท โก ออน แอนด์ คี๊พ ออน คี๊พ ออน)
Crying inside and blame destiny…
(คไรอิง อิ๊นไซด์ แอนด์ เบลม เดซทินิ)
I can’t go on and keep on keep on
(ไอ แค็นท โก ออน แอนด์ คี๊พ ออน คี๊พ ออน)
Crying inside and blame destiny…
(คไรอิง อิ๊นไซด์ แอนด์ เบลม เดซทินิ)
I need to know that you’ll come back to me… back to me..
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ แดท โยว คัม แบ็ค ทู มี แบ็ค ทู มี)
And you’ll come back to me
(แอนด์ โยว คัม แบ็ค ทู มี)
In my arms
(อิน มาย อาร์ม)

Your name is Yashal
(ยุร เนม อีส Yashal)
Strong like the mountain, Yashal
(สทรอง ไล๊ค เดอะ เม๊าเท่น , Yashal)
You’re soft like snow, Yashal…
(ยัวร์ ซ๊อฟท ไล๊ค สโนว์ , Yashal)
Your’re strong like the mountain, Yashal
(ยัวร์โอว สทรอง ไล๊ค เดอะ เม๊าเท่น , Yashal)
You’re soft like snow, Yashal…
(ยัวร์ ซ๊อฟท ไล๊ค สโนว์ , Yashal)

Yashal…
(Yashal)
Yashal…
(Yashal)
Yashal…
(Yashal)

I can’t go on and keep on keep on
(ไอ แค็นท โก ออน แอนด์ คี๊พ ออน คี๊พ ออน)
Crying inside and blame destiny…
(คไรอิง อิ๊นไซด์ แอนด์ เบลม เดซทินิ)
I can’t go on and keep on keep on
(ไอ แค็นท โก ออน แอนด์ คี๊พ ออน คี๊พ ออน)
Crying inside and blame destiny…
(คไรอิง อิ๊นไซด์ แอนด์ เบลม เดซทินิ)
But I need to know
(บั๊ท ไอ นี๊ด ทู โนว์)
That you’ll come back to me…
(แดท โยว คัม แบ็ค ทู มี)
In my arms
(อิน มาย อาร์ม)
Oh, you’ll come back to me [back to me]
(โอ , โยว คัม แบ็ค ทู มี [ แบ็ค ทู มี ])

You’re name is Yashal
(ยัวร์ เนม อีส Yashal)
Strong like the mountain, Yashal
(สทรอง ไล๊ค เดอะ เม๊าเท่น , Yashal)
You’re soft like snow, Yashal…
(ยัวร์ ซ๊อฟท ไล๊ค สโนว์ , Yashal)
Strong like the mountain, Yashal
(สทรอง ไล๊ค เดอะ เม๊าเท่น , Yashal)
You’re soft like snow, Yashal…
(ยัวร์ ซ๊อฟท ไล๊ค สโนว์ , Yashal)

Yashal…
(Yashal)
Yashal…
(Yashal)
Yashal…
(Yashal)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yashal คำอ่านไทย Elisa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น