เนื้อเพลง Flying Dreams คำอ่านไทย Kenny Loggins

Dream by night
(ดรีม บาย ไน๊ท)
Wish by day
(วิ๊ช บาย เดย์)
Love begins this way.
(ลัฝ บีกิน ดิส เวย์)
Loving starts
(ลัฝอิง สท๊าร์ท)
When open hearts
(เว็น โอ๊เพ่น ฮาร์ท)
Touch, and stay.
(ทั๊ช , แอนด์ สเทย์)
Sleep for now
(สลี๊พ ฟอร์ นาว)
Dreaming’s how
(ดรีมมิง ฮาว)
Lover’s lives are planned.
(ลัฝเออะ ไล้ฝ แซร์ แพลน)
Future songs
(ฟิ๊วเช่อร์ ซ็อง)
And flying dreams,
(แอนด์ ฟไลอิง ดรีม ,)
Hand, in hand.
(แฮนด์ , อิน แฮนด์)

Love it seems
(ลัฝ อิท ซีม)
Made flying dreams
(เมด ฟไลอิง ดรีม)
So hearts, could soar.
(โซ ฮาร์ท , เคิด โซ)
Heaven sent
(เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท)
These wings were meant
(ฑิส วิง เวอ เม็นท)
To prove, once more.
(ทู พรู๊ฝ , วั๊นซ โม)
That love is the key….
(แดท ลัฝ อีส เดอะ คีย์)
Love is the key.
(ลัฝ อีส เดอะ คีย์)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Touch the sky
(ทั๊ช เดอะ สกาย)
The eagle and the dove.
(ดิ อี๊เกิ้ล แอนด์ เดอะ ดัฝ)
Nightingales
(ไนทอินเกล)
We keep our sails
(วี คี๊พ เอ๊า เซล)
Filled with love.
(ฟิลล วิธ ลัฝ)
And love it seems
(แอนด์ ลัฝ อิท ซีม)
Made flying dreams,
(เมด ฟไลอิง ดรีม ,)
To bring you home to me….
(ทู บริง ยู โฮม ทู มี)

[Instrumental section]
([ อินซทรุเมนแท็ล เซ๊คชั่น ])

Love it seems
(ลัฝ อิท ซีม)
Made flying dreams
(เมด ฟไลอิง ดรีม)
So hearts, could soar.
(โซ ฮาร์ท , เคิด โซ)
Heaven sent
(เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท)
These wings were meant
(ฑิส วิง เวอ เม็นท)
To prove, once more.
(ทู พรู๊ฝ , วั๊นซ โม)
That love is the key….
(แดท ลัฝ อีส เดอะ คีย์)
Love is the key.
(ลัฝ อีส เดอะ คีย์)

You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Touch the sky
(ทั๊ช เดอะ สกาย)
The eagle and the dove.
(ดิ อี๊เกิ้ล แอนด์ เดอะ ดัฝ)
Nightingales
(ไนทอินเกล)
We keep our sails
(วี คี๊พ เอ๊า เซล)
Filled with love.
(ฟิลล วิธ ลัฝ)
Ever strong
(เอ๊เฝ่อร์ สทรอง)
Our future song,
(เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ ซ็อง ,)
To sing it must be free.
(ทู ซิง อิท มัสท์ บี ฟรี)

Ev’ry part
(เอวรี่ พาร์ท)
Is from the heart,
(อีส ฟรอม เดอะ ฮาร์ท ,)
And love is still the key.
(แอนด์ ลัฝ อีส สทิลล เดอะ คีย์)
And love it seems
(แอนด์ ลัฝ อิท ซีม)
Made flying dreams
(เมด ฟไลอิง ดรีม)
To bring you home
(ทู บริง ยู โฮม)
To me..
(ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flying Dreams คำอ่านไทย Kenny Loggins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น