เนื้อเพลง Magic (Feat.Rivers Cuomo) คำอ่านไทย B.o.B.

Hi, my name is Bob, and I approve this message…
(ไฮ , ไม เนม อีส บ็อบ , แอ็นด ดาย แอ็พรูฝ ที เมซซิจ)

[Chorus – Rivers Cuomo:]
([ โครัซ รีฝเออะ โควโม : ])
I got the magic in me
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)
Every time I touch that track in turns into Gold
(เอฝริ ไทม ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิน เทิน อีนทุ โกลด)
Every body knows I got the magic in me
(เอฝริ บอดอิ โน ซาย ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)
When I hit the floor the girls come snapping at me
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปปิง แอ็ท มี)
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Ah ooooooo
(อา อู้)
I got the magic in me
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
The trick that I’ll attempt will blow your mind
(เดอะ ทริค แดท อิล แอ็ทเทมท วิล บโล ยุร ไมนด)
Pick a verse, any verse I’ll hypnotize you with every line
(พิค กา เฝิซ , เอนอิ เฝิซ อิล ฮีพโนะไทส ยู วิฑ เอฝริ ไลน)
I’ll need a volunteer how about you with the eyes
(อิล เน อะ ฝอลันเทีย เฮา อะเบาท ยู วิฑ ดิ ไอ)
Come on down to the front, sit right here and don’t be shy
(คัมมอน เดาน ทู เดอะ ฟรันท , ซิท ไรท เฮียร แอ็นด ด้อนท์ บี ไฌ)
I’ll have you time traveling, have your mind babbling
(อิล แฮ็ฝ ยู ไทม แทฝเวอลิงค์ , แฮ็ฝ ยุร ไมนด แบบลิง)
People trying to inherit the skills so they asking me
(พี๊เพิ่ล ทไรอิง ทู อินเฮริท เดอะ ซคิล โซ เฑ อาคกิ้ง มี)
Even David Blaine had to go and take some classes in
(อีเฝ็น เดหวิด เบลน แฮ็ด ทู โก แอ็นด เทค ซัม คลาสเซซ ซิน)
I see Mind Freak like what’s up man what’s happening
(ไอ ซี ไมนด ฟรีค ไลค ฮว็อท อัพ แม็น ฮว็อท แฮพเพะนิง)
So come one, come all and see the show tonight
(โซ คัมมอนe , คัม ออล แอ็นด ซี เดอะ โฌ ทุไนท)
Prepared to be astounded no ghosts or poltergeists
(พริแพ ทู บี แอ็ซเทานด โน โกซท ออ โพลเทอไก่)
You know I’m no Pinocchio and never told a lie
(ยู โน แอม โน พีนกคีโอ แอ็นด เนฝเออะ โทลด อะ ไล)
So call me mister magic man I float on cloud 9
(โซ คอล มี มีซเทอะ แมจอิค แม็น นาย ฟโลท ออน คเลาด 9)

[Chorus – Rivers Cuomo:]
([ โครัซ รีฝเออะ โควโม : ])
I got the magic in me [I got the magic, baby]
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
Every time I touch that track in turns into Gold [Yes it turns to gold]
(เอฝริ ไทม ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิน เทิน อีนทุ โกลด [ เย็ซ ซิท เทิน ทู โกลด ])
[adsense]
Every body knows I got the magic in me [I got the magic, baby]
(เอฝริ บอดอิ โน ซาย ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
When I hit the floor the girls come snapping at me [They be snappin’ baby]
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปปิง แอ็ท มี [ เฑ บี สเนปพิน เบบิ ])
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Ah oooooooo
(อา โอ้)
I got the magic in me
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Well take a journey into my mind
(เว็ล เทค เก เจอนิ อีนทุ ไม ไมนด)
You’ll see why it’s venom my rhyme
(โยว ซี ฮไว อิทซ เฝนอัม ไม ไรม)
Stay on the road so I call my mama when I got time I hit the stage go insane and jump into that crowd
(ซเท ออน เดอะ โรด โซ ไอ คอล ไม มามะ ฮเว็น นาย ก็อท ไทม ไอ ฮิท เดอะ ซเทจ โก อินเซน แอ็นด จัมพ อีนทุ แดท คเราด)
See, see when I rhyme flow on the beat like pidda-da-da
(ซี , ซี ฮเว็น นาย ไรม ฟโล ออน เดอะ บีท ไลค พลีดดา ดา ดา)
See I deceive ya with my intergalactic ether
(ซี ไอ ดิซีฝ ยา วิฑ ไม อินเทอร์เกแลคติก อีเธอะ)
I sing just like Aretha, so respect me like I’m Caesar
(ไอ ซิง จัซท ไลค อรีตา , โซ ริซเพคท มี ไลค แอม ซีเสอะ)
I kick it like Addidas, blowing sticky like adhesive Be cautious ’cause what I be on will leave you with amnesia
(ไอ คิด อิท ไลค อีแดด , โบลวิง ซทีคคิ ไลค แอ็ดฮีซิฝ บี คอฌัซ คอส ฮว็อท ไอ บี ออน วิล ลีฝ ยู วิฑ แอ็มนีเฉียะ)
I break all the rules like Evel Knievel
(ไอ บเรค ออล เดอะ รูล ไลค อีเวว นีเวล)
It’s a spectacular show cause my heart pumps diesel
(อิทซ ซา ซเพ็คแทคอิวเลอะ โฌ คอส ไม ฮาท พัมพ ดีเส็ล)
So whatever you saying it don’t entertain my ego
(โซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซอิง อิท ด้อนท์ เอนเทอะเทน ไม อีโก)
I do this ever day Hocus Pocus here’s my steelo
(ไอ ดู ที เอฝเออะ เด โฮคัซ โพคัซ เฮียร ไม สตรีโร)

[Chorus – Rivers Cuomo:]
([ โครัซ รีฝเออะ โควโม : ])
I got the magic in me [I got the magic, baby]
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
Every time I touch that track in turns into Gold [Yes it turns to gold]
(เอฝริ ไทม ไอ ทั๊ช แดท ทแรค อิน เทิน อีนทุ โกลด [ เย็ซ ซิท เทิน ทู โกลด ])
Every body knows I got the magic in me [I got the magic, baby]
(เอฝริ บอดอิ โน ซาย ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี [ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค , เบบิ ])
When I hit the floor the girls come snapping at me [They be snappin’ baby]
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ฟโล เดอะ เกิล คัม สเนปปิง แอ็ท มี [ เฑ บี สเนปพิน เบบิ ])
Now everybody wants a blast of magic
(เนา เอวี่บอดี้ ว็อนท ซา บลาซท อ็อฝ แมจอิค)
Magic, magic, magic
(แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
[[scratch:] M M M] Magic, magic, magic
([ [ ซคแร็ช : ] เอ็ม เอ็ม เอ็ม ] แมจอิค , แมจอิค , แมจอิค)
Ah oooooooo
(อา โอ้)
I got the magic in me
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic (Feat.Rivers Cuomo) คำอ่านไทย B.o.B.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น