เนื้อเพลง Grievance คำอ่านไทย Pearl Jam

Have A Drink They’re Buying
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค เดรว บายอิ้ง)
Bottom Of Bottle Of Denial
(บ๊อทท่อม อ็อฝ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ดิไนแอ็ล)

Big Eye Big Eye Watching Me
(บิ๊ก อาย บิ๊ก อาย วัทชิง มี)
Have To Wonder What It Sees Sin
(แฮ็ฝ ทู วั๊นเด้อร ว๊อท ดิธ ซี ซิน)
Progress Laced With Ramifications
(โพร๊เกรสส แล็ค วิธ แรมมิฟิเคฌัน)
Freedom’s Big Punch Oh
(ฟรีดัม บิ๊ก พั๊นช โอ)

Pull The Innocent From A Crowd
(พูลล ดิ อิ๊นโนเซ้นท ฟรอม มา คราวดํ)
Raise Those Sticks Them Bring Them Down
(เร้ส โฑส สทิ๊ค เด็ม บริง เด็ม เดาน)
If They Fail To Obey
(อิ๊ฟ เด เฟล ทู โอเบย์)
Ah If They Fail To Obey Yeah Yeah
(อา อิ๊ฟ เด เฟล ทู โอเบย์ เย่ เย่)

For Every Tool They Lend Us A Loss Of Independence
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ทูล เด เล็นด อัซ ซา โรซ อ็อฝ อินดิเพนเด็นซ)

I Pledge My Grievance To The Flag
(ไอ พเล็จ มาย กรีฝแอ็นซ ทู เดอะ แฟล๊ก)
Cause You Don’t Give Blood Then Take It Back Again
(ค๊อส ยู ด้อนท์ กี๊ฝ บลัด เด็น เท้ค อิท แบ็ค อะเกน)
Oh We’re All Deserving Something More
(โอ เวีย ออล ดิเสิฝอิง ซัมติง โม)

Progress Taste It Invest It All
(โพร๊เกรสส เท๊ซท อิท อินเฝ๊สท ดิธ ดอร์)
Champagne Breakfast For Everyone Everyone
(แฌ็มเพน บเรคฟัซท ฟอร์ เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน)

Break The Innocent When They’re Proud
(เบร๊ค ดิ อิ๊นโนเซ้นท เว็น เดรว พเราด)
Raise Those Stakes Then Bring Them Down
(เร้ส โฑส สเท๊ค เด็น บริง เด็ม เดาน)
If They Fail To Obey
(อิ๊ฟ เด เฟล ทู โอเบย์)
Yeah Ha If They Fail To Obey
(เย่ ฮา อิ๊ฟ เด เฟล ทู โอเบย์)

Pledge Your Grievance To The Flag
(พเล็จ ยุร กรีฝแอ็นซ ทู เดอะ แฟล๊ก)
Cause Don’t Give Blood Then Take It Back Again
(ค๊อส ด้อนท์ กี๊ฝ บลัด เด็น เท้ค อิท แบ็ค อะเกน)
Oh We’re All Deserving Something More
(โอ เวีย ออล ดิเสิฝอิง ซัมติง โม)

Have A Have A Drink Drink Have A Have A Drink Drink
(แฮ็ฝ อะ แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ดริ๊งค แฮ็ฝ อะ แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ดริ๊งค)

I Want To Breathe Part Of The Scene
(ไอ ว้อนท ทู บรีฑ พาร์ท อ็อฝ เดอะ ซีน)
I Want To Taste Everyone I See
(ไอ ว้อนท ทู เท๊ซท เอ๊วี่วัน ไอ ซี)
I Want To Run When I’m Up High
(ไอ ว้อนท ทู รัน เว็น แอม อั๊พ ไฮฮ)
I Want To Run To The Sea
(ไอ ว้อนท ทู รัน ทู เดอะ ซี)
I Want Life To Be
(ไอ ว้อนท ไล๊ฟ ทู บี)
I Just Want To Be
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี)
I Will Feel Alive As Long As I Am Free
(ไอ วิล ฟีล อะไล๊ฝ แอส ลอง แอส ซาย แอ็ม ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grievance คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น