เนื้อเพลง Antennas คำอ่านไทย Rancid

Your selling sexism your selling racism
(ยุร เซลลิง sexism ยุร เซลลิง racism)
your selling anything you get your f*cking hands on
(ยุร เซลลิง เอนอิธิง ยู เก็ท ยุร เอฟ *คิง แฮนด์ ออน)
An understanding, you got a plan in a
(แอน อันเดิซแทนดิง , ยู ก็อท ดา แพลน อิน อะ)
Presentation to advertisers who demand it
(พเรเส็นเทฌัน ทู advertisers ฮู ดีมานด์ ดิท)
When you plan that
(เว็น ยู แพลน แดท)
Your antennas are pointed in the right direction
(ยุร แอ็นเทนนะ แซร์ พ๊อยท์ อิน เดอะ ไร๊ท ดิเรคฌัน)
You make a deal in any situation
(ยู เม้ค เก ดีล อิน เอ๊นี่ ซิ๊ทูเอชั่น)
So with no evacuation
(โซ วิธ โน อิแฝคิวเอฌัน)
Let California fall into the f*cking ocean
(เล็ท แคลิฟอร์เนีย ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง โอ๊เชี่ยน)
Oh they talk to ya, Oh your the town man
(โอ เด ท๊อล์ค ทู ยา , โอ ยุร เดอะ ทาวน์ แมน)
High profile Hollywood scum-bag
(ไฮฮ โพร๊ไฟล์ ฮอลิวูด ซคัม แบ๊ก)
It’s a done deal, signed and sealed
(อิทซ ซา ดัน ดีล , ซายน แอนด์ ซีล)
Deal makers making it all happen
(ดีล เมคเออะ เมคอิง อิท ดอร์ แฮ๊พเพ่น)
When you plan that
(เว็น ยู แพลน แดท)
Your antennas are pointed in the right direction
(ยุร แอ็นเทนนะ แซร์ พ๊อยท์ อิน เดอะ ไร๊ท ดิเรคฌัน)
You make a dead in any situation
(ยู เม้ค เก เด้ด อิน เอ๊นี่ ซิ๊ทูเอชั่น)
So with no evacuation
(โซ วิธ โน อิแฝคิวเอฌัน)
Let California fall into the f*cking ocean
(เล็ท แคลิฟอร์เนีย ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง โอ๊เชี่ยน)
Let California fall into the f*cking ocean!
(เล็ท แคลิฟอร์เนีย ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง โอ๊เชี่ยน !)
Let California fall into the f*cking ocean!
(เล็ท แคลิฟอร์เนีย ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง โอ๊เชี่ยน !)
Let California fall into the f*cking ocean!!!
(เล็ท แคลิฟอร์เนีย ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง โอ๊เชี่ยน ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Antennas คำอ่านไทย Rancid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น