เนื้อเพลง Peace Not Greed คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

A lonely teenage daydream,
(อะ โลนลิ ที๊นเอ๊จ เดย์ดรีม ,)
Of things I just might be,
(อ็อฝ ทริง ซาย จั๊สท ไมท บี ,)
A surreal kind of thinking,
(อะ เซอร์เรียล ไคนด์ อ็อฝ ติ้งกิง ,)
Keeps on drifting in on me,
(คี๊พ ออน ดริฟทิง อิน ออน มี ,)
My twisted body is lifeless,
(มาย ทวิสท บ๊อดี้ อีส ไลฟเล็ซ ,)
Not so their twisted minds,
(น็อท โซ แดร์ ทวิสท ไมนด์ ,)
Peace through power their motto,
(พี๊ซ ทรู พ๊าวเว่อร์ แดร์ มอทโท ,)
Power through peace their crime,
(พ๊าวเว่อร์ ทรู พี๊ซ แดร์ ไคร์ม ,)

Product of our environment [x8],
(โพร๊ดัคท อ็อฝ เอ๊า เอ็นไฝรันเม็นท [ x8 ] ,)

Maybe one day they will legalize weed,
(เมบี วัน เดย์ เด วิล ลีแกะไลส วี ,)
In the year TWO ‘G’ the planet could be deceased,
(อิน เดอะ เยียร์ ทู จี เดอะ แพล๊เหน็ท เคิด บี ดิซีซ ,)
We plead to the fleece while we’re beggin’ on our knees,
(วี พลีด ทู เดอะ ฟลีซ ไวล์ เวีย เบคกิน ออน เอ๊า นี ,)
In our hometown Cali with bears and green trees,
(อิน เอ๊า โฮมทาว กาลี วิธ แบร์ แซน กรีน ทรี ,)
Birds and the bees, hot sand on the beach,
(เบิร์ด แซน เดอะ บี , ฮอท แซนด์ ออน เดอะ บีช ,)
Shells in the sea and I’m living in peace,
(เชลล์ ซิน เดอะ ซี แอนด์ แอม ลีฝอิง อิน พี๊ซ ,)
Like a dog on a leash locked up with no key,
(ไล๊ค เก ด้อกก ออน อะ ลีฌ ล๊อค อั๊พ วิธ โน คีย์ ,)
I gotta smoke under cover, Motherf*ck the police,
(ไอ กอททะ สโม๊ค อั๊นเด้อร โค๊ฝเฝ่อร์ , Motherf*ck เดอะ โพลิ๊ซ ,)

Yeah, see the matching hand and they’re robbing from the hat,
(เย่ , ซี เดอะ แมตจิง แฮนด์ แอนด์ เดรว robbings ฟรอม เดอะ แฮ็ท ,)
The laws an illusion to symbolize that,
(เดอะ ลอว์ แอน อิลยูฌัน ทู ซีมบะไลส แดท ,)
Putting us in jail for the ?? tax,
(พูทดิง อัซ ซิน เจล ฟอร์ เดอะ แท๊กซ ,)
I can see the wires in the levitating act,
(ไอ แคน ซี เดอะ ไวร์ ซิน เดอะ levitatings แอ๊คท ,)
I can hear the lies and they’re calling them facts,
(ไอ แคน เฮียร เดอะ ไล แซน เดรว คอลลิง เด็ม แฟคท ,)
I can see the bars and they’re lookin all cracked,
(ไอ แคน ซี เดอะ บาร์ แซน เดรว ลุคกิน ออล แคร๊ค ,)
I read between the lines but the lines are all cracked,
(ไอ รี๊ด บีทะวีน เดอะ ไลน์ บั๊ท เดอะ ไลน์ แซร์ ออล แคร๊ค ,)
I can feel the knife turning in my back,
(ไอ แคน ฟีล เดอะ ไน๊ฟ เทินนิง อิน มาย แบ็ค ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

You are a sacred being of light,
(ยู อาร์ อะ เซคเร็ด บีอิง อ็อฝ ไล๊ท ,)
Projected into reality for a purpose,
(โพร๊เจ็คท อิ๊นทู ริแอลอิทิ ฟอร์ รา เพ๊อร์โพส ,)
Demand the right to your moment,
(ดีมานด์ เดอะ ไร๊ท ทู ยุร โม๊เม้นท ,)
In this holographic gift with no rules, no borders,
(อิน ดิส holographic กิฟท วิธ โน รูล , โน บ๊อร์เด้อรฺ ,)
Except for those who you choose to accept and live by,
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ โฑส ฮู ยู ชู๊ส ทู แอ๊คเซพท แอนด์ ไล้ฝ บาย ,)

Abolish government means nothing to me,
(อะโบ๊ลิช กัฝเอินเม็นท มีน นัธอิง ทู มี ,)
Forget about god, he’s not here to see,
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ก๊อด , อีส น็อท เฮียร ทู ซี ,)
We live by a system, a perfect mold,
(วี ไล้ฝ บาย อะ ซิ๊สเท่ม , อะ เพ๊อร์เฟ็คท โมลด์ ,)
People perfect people who are poor and old,
(พี๊เพิ่ล เพ๊อร์เฟ็คท พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ พัวร์ แอนด์ โอลด์ ,)
Lies were spent on a sad defense,
(ไล เวอ ซเพ็นท ออน อะ แซ้ด ดิเฟนซ ,)
They said we’re lookin for a method in this world ??,
(เด เซ็ด เวีย ลุคกิน ฟอร์ รา เม๊ธถอท อิน ดิส เวิลด ,)
Presidents are named,
(เพร๊สซิเด้นท แซร์ เนม ,)
Presidents are labeled highest man on the government table,
(เพร๊สซิเด้นท แซร์ เล๊เบ้ล ฮายเอส แมน ออน เดอะ กัฝเอินเม็นท เท๊เบิ้ล ,)

America, land of the free,
(อะเมริคะ , แลนด์ อ็อฝ เดอะ ฟรี ,)
Free to the power of the people in uniform [x2],
(ฟรี ทู เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล อิน ยู๊นิฟอร์ม [ x2 ] ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

Society, f*ck it!
(โซไซ๊ที่ , เอฟ *ck อิท !)
I’ve had enough!
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ !)
The system’s full of crooks, straight up corrupt,
(เดอะ ซิ๊สเท่ม ฟูล อ็อฝ ครุค , สเทร๊ท อั๊พ คอร์รัพทํ ,)
You look like a decoy by the knife a duck,
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก ดิคอย บาย เดอะ ไน๊ฟ อะ ดั๊ค ,)
And your money keeps em smokin on a BC Bluff,
(แอนด์ ยุร มั๊นนี่ คี๊พ เอ็ม สโมกิน ออน อะ BC บลัฟ ,)
You’re caught up in the headlights of my V-Dub bus,
(ยัวร์ คอท อั๊พ อิน เดอะ เฮดไลท์ อ็อฝ มาย วี ดับ บัส ,)
TSOL and the Kings about to even things up,
(TSOL แอนด์ เดอะ คิง อะเบ๊าท ทู อี๊เฝ่น ทริง อั๊พ ,)
Your birds will take all the air out the sky,
(ยุร เบิร์ด วิล เท้ค ออล ดิ แอร์ เอ๊าท เดอะ สกาย ,)
Bring em down to our level,
(บริง เอ็ม เดาน ทู เอ๊า เล๊เฝ่ล ,)
You can work, can’t hide,
(ยู แคน เวิ๊ร์ค , แค็นท ไฮด์ ,)

Product of our environment [x8]
(โพร๊ดัคท อ็อฝ เอ๊า เอ็นไฝรันเม็นท [ x8 ])

A lonely teenage daydream,
(อะ โลนลิ ที๊นเอ๊จ เดย์ดรีม ,)
Of things I just might be,
(อ็อฝ ทริง ซาย จั๊สท ไมท บี ,)
A surreal kind of thinking,
(อะ เซอร์เรียล ไคนด์ อ็อฝ ติ้งกิง ,)
Keeps on drifting in on me,
(คี๊พ ออน ดริฟทิง อิน ออน มี ,)
My twisted body is lifeless,
(มาย ทวิสท บ๊อดี้ อีส ไลฟเล็ซ ,)
Not so their twisted minds,
(น็อท โซ แดร์ ทวิสท ไมนด์ ,)
Peace through power their motto,
(พี๊ซ ทรู พ๊าวเว่อร์ แดร์ มอทโท ,)
Power through peace their crime,
(พ๊าวเว่อร์ ทรู พี๊ซ แดร์ ไคร์ม ,)

The government keeps tight control over the population,
(เดอะ กัฝเอินเม็นท คี๊พ ไท๊ท คอนโทรล โอ๊เฝ่อร เดอะ พอพิวเลฌัน ,)
While the schools teach the kids restricted education,
(ไวล์ เดอะ สคูล ที๊ช เดอะ คิด เร้สทริคท เอดยุเคฌัน ,)
Murder, Rape, Sex, Underage prostitution,
(เม๊อร์เด้อร์ , เร้พ , เซ็กซ , อันเดอะเรจ พรอซทิทยูฌัน ,)
They got the war on pot, they got the wrong solution,
(เด ก็อท เดอะ วอร์ ออน พ๊อท , เด ก็อท เดอะ รอง โซลู๊ชั่น ,)

I wake and I bake, nowhere to escape,
(ไอ เว้ค แอนด์ ดาย เบ๊ก , โนแวร์ ทู เอสเขพ ,)
Livin’ life in a tank they invade my space,
(ลีฝอิน ไล๊ฟ อิน อะ แท๊งค เด อินเฝด มาย สเพ๊ซ ,)
Betrayed full of hate while they’re shootin all blanks,
(บีเทรย์ ฟูล อ็อฝ เฮท ไวล์ เดรว ชูดทิน ออล แบล๊งค ,)
Society’s lost in a paranoid state,
(โซไซ๊ที่ ล็อซท อิน อะ พารานอย สเทท ,)

It’s the illusion of ownership, It’s take what you can get,
(อิทซ ดิ อิลยูฌัน อ็อฝ โอนเออะฌิพ , อิทซ เท้ค ว๊อท ยู แคน เก็ท ,)
The banks are the loan sharks and everyone’s in debt,
(เดอะ แบ๊งค แซร์ เดอะ โลน ช๊าร์ค แซน เอ๊วี่วัน ซิน เด็บ ,)
And if you get ahead how quickly you forget,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เก็ท อะเฮด ฮาว ควีคลิ ยู ฟอร์เก๊ท ,)
You’re hanging from a burning rope without a safety net,
(ยัวร์ แฮงอิง ฟรอม มา เบรินนิง โร๊พ วิธเอ๊าท ดา เซพทิ เน็ท ,)
They tax you when you sell,
(เด แท๊กซ ยู เว็น ยู เซลล์ ,)
They tax you when you buy,
(เด แท๊กซ ยู เว็น ยู บาย ,)
They take half when you live,
(เด เท้ค ฮาล์ฟ เว็น ยู ไล้ฝ ,)
They take half when you die,
(เด เท้ค ฮาล์ฟ เว็น ยู ดาย ,)
These are the lies that they are stating as facts,
(ฑิส อาร์ เดอะ ไล แดท เด อาร์ สเตดิง แอส แฟคท ,)
I can see the wires of the levitating act,
(ไอ แคน ซี เดอะ ไวร์ อ็อฝ เดอะ levitatings แอ๊คท ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

How would life be if the world smoked weed?
(ฮาว เวิด ไล๊ฟ บี อิ๊ฟ เดอะ เวิลด สโม๊ค วี)
Guaranteed there’d be peace not greed,
(แกแรนที เตอร์ บี พี๊ซ น็อท กรี๊ด ,)
See, it’s hell,
(ซี , อิทซ เฮ็ลล ,)
Living in a cell,
(ลีฝอิง อิน อะ เซล ,)
Legalize the plant only time will tell,
(ลีแกะไลส เดอะ แพล๊นท โอ๊นลี่ ไทม์ วิล เทลล ,)

I’m glad that I can read,
(แอม แกล๊ด แดท ไอ แคน รี๊ด ,)
I’m glad that I can write,
(แอม แกล๊ด แดท ไอ แคน ไร๊ท ,)
I read their f*ckin bullsh*t,
(ไอ รี๊ด แดร์ เอฟ *ckin bullsh*ที ,)
Every single night,
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ไน๊ท ,)
When off in my head went a little f*ckin light,
(เว็น ออฟฟ อิน มาย เฮด เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckin ไล๊ท ,)
It told me what was wrong it told me what was right,
(อิท โทลด มี ว๊อท วอส รอง อิท โทลด มี ว๊อท วอส ไร๊ท ,)
World bank-Power and control,
(เวิลด แบ๊งค พ๊าวเว่อร์ แอนด์ คอนโทรล ,)
Issuing the money and they’re dollin’ out the roles,
(Issuings เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ เดรว dollin เอ๊าท เดอะ โรล ,)
Charging what they want to with the money, the control,
(Chargings ว๊อท เด ว้อนท ทู วิธ เดอะ มั๊นนี่ , เดอะ คอนโทรล ,)
Living in their nightmare, giving them your soul!
(ลีฝอิง อิน แดร์ ไนท์แมร์ , กีฝวิง เด็ม ยุร โซล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peace Not Greed คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น