เนื้อเพลง So Gone (Remix) คำอ่านไทย Monica feat Busta Rhymes

Remix
(รีมิก)
Yeah
(เย่)
Oh New Monica
(โอ นิว มอนหนิก้า)
So sick
(โซ ซิ๊ค)

Remix
(รีมิก)
It’s the remix playa it don’t get any hotta than that
(อิทซ เดอะ รีมิก พอลเย อิท ด้อนท์ เก็ท เอ๊นี่ hotta แฑ็น แดท)
Remix
(รีมิก)
A hot beat on some wax Monica what you say about that
(อะ ฮอท บีท ออน ซัม แว๊กซ มอนหนิก้า ว๊อท ยู เซย์ อะเบ๊าท แดท)

[Monica Rap]
([ มอนหนิก้า แร็พ ])
I’m Monica I got people out on every block
(แอม มอนหนิก้า ไอ ก็อท พี๊เพิ่ล เอ๊าท ออน เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค)
And them say you been cheatin what the blood clot
(แอนด์ เด็ม เซย์ ยู บีน ชีทดิน ว๊อท เดอะ บลัด คล็อท)
Dem rude boys why you thinks you a hot shot
(เดม รู๊ด บอย วาย ยู ทริ๊งค ยู อะ ฮอท ฌ็อท)
You come back like them addicts look for crack spots
(ยู คัม แบ็ค ไล๊ค เด็ม แอ๊ดดิคท ลุ๊ค ฟอร์ แคร๊ค สพอท)
You must’ve f*cked up how dare you got me on lock
(ยู มาสทฝฺ เอฟ *cked อั๊พ ฮาว แดร์ ยู ก็อท มี ออน ล๊อค)
You got me open like a chest with pneumonia
(ยู ก็อท มี โอ๊เพ่น ไล๊ค เก เชสทํ วิธ นิวโมเนียะ)
I fit ta run up on ya you and ya chicks im here to warn ya
(ไอ ฟิท ทา รัน อั๊พ ออน ยา ยู แอนด์ ยา ชิค แอม เฮียร ทู วอร์น ยา)
Carzy like them gangs in California
(Carzy ไล๊ค เด็ม แก๊ง ซิน แคลิฟอร์เนีย)

Silly of me
(ซิ๊ลลี่ อ็อฝ มี)
Devoted so much time
(ดีโฝท โซ มัช ไทม์)
To find you unfaithful, boy
(ทู ไฟนด์ ยู อันเฟธฟุล , บอย)
I never lost my mind
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ล็อซท มาย ไมนด์)
Drive pass your house every night
(ไดร๊ฝ เพซ ยุร เฮ้าส เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
In an unmarked car
(อิน แอน unmarked คารํ)
Wondering what she had on me
(วันเดอะริง ว๊อท ชี แฮ็ด ออน มี)
To make you break my heart, yeah
(ทู เม้ค ยู เบร๊ค มาย ฮาร์ท , เย่)

{You make me feel}
({ยู เม้ค มี ฟีล })
You make me feel I’m so real [So real], oh…
(ยู เม้ค มี ฟีล แอม โซ เรียล [ โซ เรียล ] , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เม้ค มี {ยู เม้ค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

Nights I couldn’t sleep, uh
(ไน๊ท ซาย คูดซึ่น สลี๊พ , อา)
You let the sun beat you home
(ยู เล็ท เดอะ ซัน บีท ยู โฮม)
I asked myself over again
(ไอ อาสคฺ ไมเซลฟ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
What am I doing wrong
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง รอง)
To make you stay out all night
(ทู เม้ค ยู สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท)
And not think to call
(แอนด์ น็อท ทริ๊งค ทู คอลลํ)
What does she have over me
(ว๊อท โด ชี แฮ็ฝ โอ๊เฝ่อร มี)
To make him not think to call home
(ทู เม้ค ฮิม น็อท ทริ๊งค ทู คอลลํ โฮม)

{You make me feel}
({ยู เม้ค มี ฟีล })
You make me feel I’m so real {So real}, oh…
(ยู เม้ค มี ฟีล แอม โซ เรียล {โซ เรียล } , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เม้ค มี {ยู เม้ค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

[Monica [Busta Rhymes]]
([ มอนหนิก้า [ บัสตร้า ไรม ] ])
Aye Busta Rhymes let me know a mans point of view [yeah]
(ไอ บัสตร้า ไรม เล็ท มี โนว์ อะ แมน พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว [ เย่ ])
Cause I think all men are dogs and that’s including you
(ค๊อส ไอ ทริ๊งค ออล เม็น อาร์ ด้อกก แซน แด้ท อินคลูดอิง ยู)
[Well Monica look closer tell me what you see correct your self cause dog backwards is spells god]
([ เวลล มอนหนิก้า ลุ๊ค โคลเซอร์ เทลล มี ว๊อท ยู ซี คอรเร็คทํ ยุร เซลฟ์ ค๊อส ด้อกก แบคเวิด ซิส สเพลล ก๊อด ])
see I’m so gone and I be slappin any kinda chick and I will step to any b*tch I think he messin with
(ซี แอม โซ กอน แอนด์ ดาย บี สลาฟพิน เอ๊นี่ กินดา ชิค แอนด์ ดาย วิล สเท็พ ทู เอ๊นี่ บี *tch ไอ ทริ๊งค ฮี เมซซิน วิธ)
[watch what u say and do sometimes I cant ignore it from how you rap and spas over u do and I love you for it]
([ ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ดู ซัมไทม์ ซาย แค็นท อิกโน อิท ฟรอม ฮาว ยู แร็พ แอนด์ ซพา โอ๊เฝ่อร ยู ดู แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ อิท ])
well I’m a singer not a fighter but don’t test me imma raise a blade under the tongue as a security
(เวลล แอม มา ซีงเออะ น็อท ดา ไฟทเออะ บั๊ท ด้อนท์ เทสท์ มี แอมมา เร้ส อะ เบลด อั๊นเด้อร เดอะ ทั๊ง แอส ซา ซิคยูริทิ)
[now what you say first of all u know your still my baby my lady what’s with this crazy sh*t you talkin crazy]
([ นาว ว๊อท ยู เซย์ เฟิร์สท อ็อฝ ออล ยู โนว์ ยุร สทิลล มาย เบ๊บี้ มาย เล๊ดี้ ว๊อท วิธ ดิส คเรสิ ฌะ *ที ยู ทอคกิ่น คเรสิ ])
see bust see I’m down for my man if he act right but if he out freakin yeah I’m on the first flight
(ซี บัซท ซี แอม เดาน ฟอร์ มาย แมน อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ไร๊ท บั๊ท อิ๊ฟ ฮี เอ๊าท ฟริกคิน เย่ แอม ออน เดอะ เฟิร์สท ฟไลท)
[I know that you a hot head girl let me continue I don’t mean to patronize you but I love sexy thug in you]
([ ไอ โนว์ แดท ยู อะ ฮอท เฮด เกิร์ล เล็ท มี คอนทิ๊นิว ไอ ด้อนท์ มีน ทู เพทระไนส ยู บั๊ท ไอ ลัฝ เซคซิ ธัก อิน ยู ])

{You make me feel}
({ยู เม้ค มี ฟีล })
You make me feel I’m so real {So real}, oh…
(ยู เม้ค มี ฟีล แอม โซ เรียล {โซ เรียล } , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เม้ค มี {ยู เม้ค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบ๊บี้ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

What she do, I do better [Ooh…oh…]
(ว๊อท ชี ดู , ไอ ดู เบ๊ทเท่อร์ [ อู้ โอ ])
What she do to make you love her [What did she do]
(ว๊อท ชี ดู ทู เม้ค ยู ลัฝ เฮอ [ ว๊อท ดิด ชี ดู ])
Is it real or forever
(อีส ซิท เรียล ออ ฟอเร๊เฝ่อร)
Baby, please can’t we stay together [Is it real or forever]
(เบ๊บี้ , พลีซ แค็นท วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ [ อีส ซิท เรียล ออ ฟอเร๊เฝ่อร ])

What she do, I do better [Yeah, yeah, yeah, yeah]
(ว๊อท ชี ดู , ไอ ดู เบ๊ทเท่อร์ [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
What she do to make you love her [Yeah, ooh…]
(ว๊อท ชี ดู ทู เม้ค ยู ลัฝ เฮอ [ เย่ , อู้ ])
Is it real or forever [Is it real]
(อีส ซิท เรียล ออ ฟอเร๊เฝ่อร [ อีส ซิท เรียล ])
Baby, please can’t we stay together [Oh]
(เบ๊บี้ , พลีซ แค็นท วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ [ โอ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Gone (Remix) คำอ่านไทย Monica feat Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น