เนื้อเพลง Let Them Thangs Go คำอ่านไทย 2Pac

Throw them thangs [X3]
(โธรว์ เด็ม เตง [ X3 ])

The quicker the n*gga can go on
(เดอะ ควิกเกอร์ เดอะ เอ็น *gga แคน โก ออน)
The faster the n*gga can get his dough on
(เดอะ ฟาสเทอะ เดอะ เอ็น *gga แคน เก็ท ฮิส โด ออน)
Then I can hit my flow and get my ho on
(เด็น นาย แคน ฮิท มาย โฟลว์ แอนด์ เก็ท มาย โฮ ออน)
Them n*ggas don’t know what goes on
(เด็ม เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ ว๊อท โกซ ออน)
They trying to f*ck with all they clothes on
(เด ทไรอิง ทู เอฟ *ck วิธ ออล เด คโลฑ ออน)
Then act up when all the hoes gone
(เด็น แอ๊คท อั๊พ เว็น ออล เดอะ โฮ กอน)
Are you ready for my flow? hit me [Hoooooooo!] [X3]
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ มาย โฟลว์ ฮิท มี [ Hoooooooo ! ] [ X3 ])
Stop fronting motherf*cker let them thangs go
(สท๊อพ ฟ้อนดิง motherf*cker เล็ท เด็ม เตง โก)
I’m quick to kill a n*gga any n*gga feel me n*gga
(แอม ควิค ทู คิลล์ อะ เอ็น *gga เอ๊นี่ เอ็น *gga ฟีล มี เอ็น *gga)
You can’t fade me I’m way to f*cking real n*gga
(ยู แค็นท เฟด มี แอม เวย์ ทู เอฟ *คิง เรียล เอ็น *gga)
2Pacalypse Now still down with the Underground
(2Pacalypse นาว สทิลล เดาน วิธ ดิ อันเดิกเรานด)
N*ggas get clowned when I come around
(เอ็น *ggas เก็ท คลาวนํ เว็น นาย คัม อะราวนฺดฺ)
Boom boom motherf*cker and it don’t stop
(บูม บูม motherf*cker แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)
F*ck a cop pass the glock and it won’t stop
(เอฟ *ck กา ค็อพ เพซ เดอะ คล็อก แอนด์ ดิท ว็อนท สท๊อพ)
If ya ready for my flow hit me [Hoooooooo!] [X3]
(อิ๊ฟ ยา เร๊ดี้ ฟอร์ มาย โฟลว์ ฮิท มี [ Hoooooooo ! ] [ X3 ])
Stop fronting motherf*cker let them thangs go
(สท๊อพ ฟ้อนดิง motherf*cker เล็ท เด็ม เตง โก)
If ya wondering the thunder and the trouble
(อิ๊ฟ ยา วันเดอะริง เดอะ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล)
Is coming from the rebel as I hit ya from the lower level
(อีส คัมอิง ฟรอม เดอะ เร๊เบ่ล แอส ซาย ฮิท ยา ฟรอม เดอะ โลเออะ เล๊เฝ่ล)
Hit me once f*cking D M and two times
(ฮิท มี วั๊นซ เอฟ *คิง ดี เอ็ม แอนด์ ทู ไทม์)
Popping like two nines hitting ’em with new rhymes
(พ๊อพปิง ไล๊ค ทู ไนน ฮิทติง เอ็ม วิธ นิว ไรม)
I can make you love me
(ไอ แคน เม้ค ยู ลัฝ มี)
Best to chill with the n*gga ’cause ya sure can’t punch me
(เบ๊สท์ ทู ชิล วิธ เดอะ เอ็น *gga ค๊อส ยา ชัวร์ แค็นท พั๊นช มี)
If ya feel me let me hear ya say [Rock that sh*t] [X3]
(อิ๊ฟ ยา ฟีล มี เล็ท มี เฮียร ยา เซย์ [ ร๊อค แดท ฌะ *ที ] [ X3 ])
‘Cause ain’t a n*gga alive that can stop the hit
(ค๊อส เอน ดา เอ็น *gga อะไล๊ฝ แดท แคน สท๊อพ เดอะ ฮิท)

[Spice1]
([ Spice1 ])
Hey, hold on young ‘Pac
(เฮ , โฮลด์ ออน ยัง แพค)
Motherf*ckers ain’t riding no hookers out here
(Motherf*ckers เอน ไรดอิง โน ฮุคเคอ เอ๊าท เฮียร)
Punk motherf*ckers think the town
(พรัค motherf*ckers ทริ๊งค เดอะ ทาวน์)
Ain’t got handle bars on and sh*t
(เอน ก็อท แฮ๊นเดิ้ล บาร์ ออน แอนด์ ฌะ *ที)
And ya lie to get slapped behind here
(แอนด์ ยา ไล ทู เก็ท สแลพ บีฮายน์ เฮียร)
With a motherf*cking motor, punk sissy
(วิธ อะ motherf*คิง ม๊อเท่อร์ , พรัค ซีซซิ)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Tell them motherf*cking square ass n*ggas
(เทลล เด็ม motherf*คิง สแควร์ อาซ เอ็น *ggas)
Check this out
(เช็ค ดิส เอ๊าท)
Y’all fonna come up off those motherf*cking thangs
(ยอล fonna คัม อั๊พ ออฟฟ โฑส motherf*คิง เตง)
‘Cause I ain’t fonna be up in sweating for nothing
(ค๊อส ไอ เอน fonna บี อั๊พ อิน sweatings ฟอร์ นัธอิง)
Ya little punk square n*gga
(ยา ลิ๊ทเทิ่ล พรัค สแควร์ เอ็น *gga)

I’m quick to spit the sh*t get ya open
(แอม ควิค ทู ซพิท เดอะ ฌะ *ที เก็ท ยา โอ๊เพ่น)
Straight outta Oakland
(สเทร๊ท เอ๊าตา โอคแรน)
F*ck the law get ya jaw broken
(เอฟ *ck เดอะ ลอว์ เก็ท ยา จอ บโรเค็น)
Ba ba ba bang bang n*gga it’s a stick up dee
(บา บา บา แบง แบง เอ็น *gga อิทซ ซา สทิ๊ค อั๊พ ดี)
Turn the kick up I’m ready to rip the sh*t up G
(เทิร์น เดอะ คิ๊ค อั๊พ แอม เร๊ดี้ ทู ริพ เดอะ ฌะ *ที อั๊พ จี)
They got me hype hype hyper, am I hype enough?
(เด ก็อท มี เฮฝ เฮฝ ไฮเพอ , แอ็ม ไอ เฮฝ อีน๊าฟ)
Pass the blunt motherf*cker let me light sh*t up
(เพซ เดอะ บลันท motherf*cker เล็ท มี ไล๊ท ฌะ *ที อั๊พ)
And pump ya fist like this
(แอนด์ พั๊มพ ยา ฟิซท ไล๊ค ดิส)
‘Cause the cops can’t flip on a whole damn clique
(ค๊อส เดอะ ค็อพ แค็นท ฟลิพ ออน อะ โฮล แดมนํ คลีค)
So s*ck d*ck
(โซ เอส *ck d*ck)
What they hitting ‘fo? Double up n*gga it’s on
(ว๊อท เด ฮิทติง โฟ ดั๊บเบิ้ล อั๊พ เอ็น *gga อิทซ ออน)
The type of n*gga that likes to bone with the lights on
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แดท ไล๊ค ทู โบน วิธ เดอะ ไล๊ท ออน)
If ya ready for a n*gga hit me [Hooooooo!] [ X3]
(อิ๊ฟ ยา เร๊ดี้ ฟอร์ รา เอ็น *gga ฮิท มี [ Hooooooo ! ] [ X3 ])
Stop fronting motherf*cker let them thangs go
(สท๊อพ ฟ้อนดิง motherf*cker เล็ท เด็ม เตง โก)
Yes some of you n*ggas are b*tches too
(เย็ซ ซัม อ็อฝ ยู เอ็น *ggas แซร์ บี *tches ทู)
Little square motherf*ckers trying to get to who?
(ลิ๊ทเทิ่ล สแควร์ motherf*ckers ทไรอิง ทู เก็ท ทู ฮู)
Pop pop never made it to ya punk ass clique
(พ็อพ พ็อพ เน๊เฝ่อร์ เมด อิท ทู ยา พรัค อาซ คลีค)
Talk sh*t now ya gotta get ya punk ass whipped
(ท๊อล์ค ฌะ *ที นาว ยา กอททะ เก็ท ยา พรัค อาซ วิพชฺ)
For the b*tches that be trying to work a n*gga [f*ck that b*tch]
(ฟอร์ เดอะ บี *tches แดท บี ทไรอิง ทู เวิ๊ร์ค กา เอ็น *gga [ เอฟ *ck แดท บี *tch ])
For the tramps that be trying to jerk a n*gga [f*ck that tric]
(ฟอร์ เดอะ ทแร็มพ แดท บี ทไรอิง ทู เจิค กา เอ็น *gga [ เอฟ *ck แดท tric ])
For the rollers that be trying to urk a n*gga [f*ck the cops]
(ฟอร์ เดอะ โรลเลอะ แดท บี ทไรอิง ทู urk กา เอ็น *gga [ เอฟ *ck เดอะ ค็อพ ])
I’ma hustle and you punks can’t hurt me n*gga
(แอมอา เฮสเซล แอนด์ ยู พรัค แค็นท เฮิร์ท มี เอ็น *gga)
If ya ready for a n*gga hit me [Hooooooo!] [ X3]
(อิ๊ฟ ยา เร๊ดี้ ฟอร์ รา เอ็น *gga ฮิท มี [ Hooooooo ! ] [ X3 ])
Stop fronting motherf*cker let them thangs go
(สท๊อพ ฟ้อนดิง motherf*cker เล็ท เด็ม เตง โก)
uh, uh, yeah
(อา , อา , เย่)
Let them thangs go
(เล็ท เด็ม เตง โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Them Thangs Go คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น