เนื้อเพลง Say I Do คำอ่านไทย Home Town Hero

This place tastes like salty rain
(ดิส เพลส เท๊ซท ไล๊ค ซอลทิ เรน)
like salty rain
(ไล๊ค ซอลทิ เรน)
but never grows
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ โกรว์)
he wasn’t pretty enough to pity
(ฮี วอสซึ้น พริ๊ทที่ อีน๊าฟ ทู พิ๊ที่)
so sign right here
(โซ ซายน ไร๊ท เฮียร)
how did it feel to say ” i do ”
(ฮาว ดิด ดิท ฟีล ทู เซย์ ” ไอ ดู “)
we all catch feelings baby, just like you
(วี ออล แค็ทช ฟีลอิง เบ๊บี้ , จั๊สท ไล๊ค ยู)
sign right here, sign right here… yeah
(ซายน ไร๊ท เฮียร , ซายน ไร๊ท เฮียร เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
sign right here
(ซายน ไร๊ท เฮียร)
say i do
(เซย์ ไอ ดู)
then i will
(เด็น นาย วิล)
hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)
take my life
(เท้ค มาย ไล๊ฟ)
take it now
(เท้ค อิท นาว)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

this place tastes like salty rain
(ดิส เพลส เท๊ซท ไล๊ค ซอลทิ เรน)
like salty rain
(ไล๊ค ซอลทิ เรน)
but never grows
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ โกรว์)
he wasn’t pretty enough to pity
(ฮี วอสซึ้น พริ๊ทที่ อีน๊าฟ ทู พิ๊ที่)
so sign right here, yeah
(โซ ซายน ไร๊ท เฮียร , เย่)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say I Do คำอ่านไทย Home Town Hero

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น