เนื้อเพลง The Phone Call คำอ่านไทย Nomeansno

Of course I think about it
(อ็อฝ คอร์ส ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I think about it all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม์)
Things cross your mind, you can’t help it
(ทริง ครอสสํ ยุร ไมนด์ , ยู แค็นท เฮ้ลพ อิท)
What you said, what I said
(ว๊อท ยู เซ็ด , ว๊อท ไอ เซ็ด)
What you did, what I did
(ว๊อท ยู ดิด , ว๊อท ไอ ดิด)
But it’s all in the past now, what’s the difference
(บั๊ท อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาสท์ นาว , ว๊อท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
You can’t change it
(ยู แค็นท เช้งจํ อิท)

I will never be the same I will never change
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ลอง ไทม์)

When I think about it now, I know you were right
(เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ นาว , ไอ โนว์ ยู เวอ ไร๊ท)
There were too many secrets to keep
(แดร์ เวอ ทู เมนอิ ซี๊เขร็ท ทู คี๊พ)
Too many obstacles to overcome
(ทู เมนอิ อ๊อบสเทเคิ่ล ทู โอเฝ่อร์คัม)
And all that talk just made me tired
(แอนด์ ออล แดท ท๊อล์ค จั๊สท เมด มี ไทร์)
When I think about it now
(เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ นาว)
When I think about you
(เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
I know you were right
(ไอ โนว์ ยู เวอ ไร๊ท)

You will never be the same you will never change
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ลอง ไทม์)

I like the graveyard shift
(ไอ ไล๊ค เดอะ เกรฝวีหยาด ชิฟท์)
It’s quiet, I can read all night
(อิทซ ไคว๊เอ้ท , ไอ แคน รี๊ด ออล ไน๊ท)
I don’t mind wearing a uniform
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ เวียริง อะ ยู๊นิฟอร์ม)
I don’t mind walking in the dark
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ วอคกิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
You make your rounds, you check all the locks
(ยู เม้ค ยุร ราวนด , ยู เช็ค ออล เดอะ ล๊อค)
And when the sun rises, when everyone is getting up
(แอนด์ เว็น เดอะ ซัน ไร๊ส , เว็น เอ๊วี่วัน อีส เกดดดิ้ง อั๊พ)
You punch out and go home
(ยู พั๊นช เอ๊าท แอนด์ โก โฮม)

It will never be the same it will never change
(อิท วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม อิท วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ลอง ไทม์)

Sunken wrecks rise from the
(ซังเค็น เร๊ค ไร๊ส ฟรอม เดอะ)
Sand silent ships on dry land
(แซนด์ ไซ๊เล่นท ชิพ ออน ดราย แลนด์)
While waves are crashing overhead
(ไวล์ เว๊ฝ แซร์ แคร๊ชชิง โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)
We cultivate our tulip beds
(วี คั๊ลทิเวท เอ๊า ทยูลิพ เบ๊ด)
Hard work and honesty
(ฮาร์ด เวิ๊ร์ค แอนด์ ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ เพลส ทู บี)
We’re under the sea
(เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี)
We’re under the sea
(เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุ๊ค ฟอร์ มี แอม ฟโลทอิง)
Under the sea
(อั๊นเด้อร เดอะ ซี)

Comrade, are we still alive?
(คอมริด , อาร์ วี สทิลล อะไล๊ฝ)
Yes, the righteous will abide
(เย็ซ , เดอะ ไรชัซ วิล อะไบด)
Comrade, must we stand alone?
(คอมริด , มัสท์ วี สแทนด์ อะโลน)
Does cold rain fall on hard stone?
(โด โคลด์ เรน ฟอลล์ ออน ฮาร์ด สโทน)
Beneath the flood no one survives
(บีนี๊ทร เดอะ ฟลั๊ด โน วัน เซอร์ไฝ๊ฝ)
Build a wall and stay alive hard work and honesty
(บิ้ลดํ อะ วอลล์ แอนด์ สเทย์ อะไล๊ฝ ฮาร์ด เวิ๊ร์ค แอนด์ ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ เพลส ทู บี)
We’re under the sea we’re under the sea
(เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุ๊ค ฟอร์ มี แอม ฟโลทอิง)
Under the sea
(อั๊นเด้อร เดอะ ซี)

Comrade, do you hear the sound
(คอมริด , ดู ยู เฮียร เดอะ ซาวน์ด)
Of water dripping on wet ground?
(อ็อฝ ว๊อเท่อร ดรีพพิง ออน เว๊ท กราวนด์)
Comrade, are those tears I see
(คอมริด , อาร์ โฑส เทียร์ ซาย ซี)
Like stars above the Zuider Zee?
(ไล๊ค สทาร์ อะโบ๊ฝ เดอะ Zuider Zee)
Like rain upon a dark sea wall
(ไล๊ค เรน อุพอน อะ ด๊าร์ค ซี วอลล์)
Will those tear drops ever fall?
(วิล โฑส เทียร์ ดรอพ เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์)
Hard work and honesty
(ฮาร์ด เวิ๊ร์ค แอนด์ ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ เพลส ทู บี)
We’re under the sea we’re under the sea
(เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี เวีย อั๊นเด้อร เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุ๊ค ฟอร์ มี แอม ฟโลทอิง)

Comrade, d’you hear that? it’s water it’s rushing water
(คอมริด , ดายอู เฮียร แดท อิทซ ว๊อเท่อร อิทซ รูซชิง ว๊อเท่อร)

In our town, murders, happen everyday
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เม๊อร์เด้อร์ , แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์)
When the temperature, rises they open the hydrants, and let the children play
(เว็น เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร , ไร๊ส เด โอ๊เพ่น เดอะ ไฮดแร็นท , แอนด์ เล็ท เดอะ ชีลดเร็น เพลย์)
In our town, friday, is payroll day
(อิน เอ๊า ทาวน์ , ฟไรดิ , อีส เพย์โรว เดย์)
The taverns open, the sun goes down, the neon signs make a grand display
(เดอะ แทฝเอิน โอ๊เพ่น , เดอะ ซัน โกซ เดาน , เดอะ นีอ็อน ซายน เม้ค เก แกรนด์ ดิสเพลย์)
In our town, murders, happen everyday
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เม๊อร์เด้อร์ , แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์)
There are whores walking the streets
(แดร์ อาร์ โฮ วอคกิง เดอะ สทรีท)
They ain’t pretty and they ain’t cheap
(เด เอน พริ๊ทที่ แอนด์ เด เอน ชี๊พ)
We’ve got cops walking the beat
(หวีบ ก็อท ค็อพ วอคกิง เดอะ บีท)
Stopping all the strangers they meet
(ซทอพพิง ออล เดอะ ซทเรนเจอะ เด มี๊ท)
Tn our town, martyrs, hang from the gallows pole
(Tn เอ๊า ทาวน์ , มาเทอะ , แฮง ฟรอม เดอะ แกลโลส โพล)
Newsboys cry on every corner, some high and mighty, has been brought low
(Newsboys คราย ออน เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ , ซัม ไฮฮ แอนด์ ไมทอิ , แฮ็ส บีน บรอท โลว)
In our town, friends, gather on the boulevard
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เฟรน , แก๊เธ่อร์ ออน เดอะ บูลิฝาด)
The merchants are fat and happy, the beggar’s life is hard
(เดอะ เม๊อร์แช๊นท์ แซร์ แฟท แอนด์ แฮ๊พพี่ , เดอะ เบ๊กก้าร์ ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด)
In our town, martyrs, hang in the gallows yard
(อิน เอ๊า ทาวน์ , มาเทอะ , แฮง อิน เดอะ แกลโลส ย๊าร์ด)

There are guns, guns – banging on the door of flesh
(แดร์ อาร์ กัน , กัน แบงกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ เฟลช)
There are guns, guns – the fire and smoke scratch my breath
(แดร์ อาร์ กัน , กัน เดอะ ไฟเออะร แอนด์ สโม๊ค สแครทช มาย บรี๊ทฺรฺ)
There are guns, guns – and empty eyes staring up in death
(แดร์ อาร์ กัน , กัน แซน เอ๊มพที่ อาย ซแทริง อั๊พ อิน เด้ท)
There are guns, guns – banging on the door of flesh in our town
(แดร์ อาร์ กัน , กัน แบงกิง ออน เดอะ ดอร์ อ็อฝ เฟลช อิน เอ๊า ทาวน์)

Muezzins, call form the minarets
(Muezzins , คอลลํ ฟอร์ม เดอะ มีนอะเร็ท)
Monks bow before their beggar bowls
(มั๊งค บาว บีฟอร์ แดร์ เบ๊กก้าร์ โบลว์)
While christians smoke their cigarettes
(ไวล์ ครีซแช็น สโม๊ค แดร์ ซิกะเรท)
In our town, prophets, warn of a judgement day
(อิน เอ๊า ทาวน์ , พรอฟเอ็ท , วอร์น อ็อฝ อะ จัจเม็นท เดย์)
Young girls hang out of window sills, a flowery frame for their charms’ display
(ยัง เกิร์ล แฮง เอ๊าท อ็อฝ วิ๊นโด้ว ซิล , อะ ฟเลาเออะริ เฟรม ฟอร์ แดร์ ชาร์ม ดิสเพลย์)
In our town, the river, smells of oil and sh*t
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ ริ๊เฝ่อร์ , สเมลล์ อ็อฝ ออยล์ แอนด์ ฌะ *ที)
A hundred cranes stand in the harbour, loading a hundred ships
(อะ ฮั๊นเดร็ด คเรน สแทนด์ อิน เดอะ ฮาเบอะ , โลดดิง อะ ฮั๊นเดร็ด ชิพ)
In our town a thousand tongues speak from a thousand lips
(อิน เอ๊า ทาวน์ อะ เธ๊าซั่นด ทั๊ง สพี๊ค ฟรอม มา เธ๊าซั่นด ลิพ)
We’ve got whores walking the streets
(หวีบ ก็อท โฮ วอคกิง เดอะ สทรีท)
Stopping all the strangers they meet
(ซทอพพิง ออล เดอะ ซทเรนเจอะ เด มี๊ท)
We’ve got cops walking the beat
(หวีบ ก็อท ค็อพ วอคกิง เดอะ บีท)
They ain’t pretty and they ain’t cheap
(เด เอน พริ๊ทที่ แอนด์ เด เอน ชี๊พ)
In our town, the skyline, is like a mountain range
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ สกายไลน์ , อีส ไล๊ค เก เม๊าเท่น เร๊นจ)
The streets are wind swept canyons, the central park is a grassy plain
(เดอะ สทรีท แซร์ วินด ซเว็พท แค๊นย่อน , เดอะ เซนทแร็ล พาร์ค อีส ซา กราซซิ เพลน)
In our town, the saints, smile down on festival days
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ เซ๊นท , สไมล์ เดาน ออน เฟซทิแฝ็ล เดย์)
In tropical plumage, the black girls dance for the king of the big parade
(อิน ทรอพอิแค็ล พลูมอิจ , เดอะ แบล๊ค เกิร์ล แด๊นซ์ ฟอร์ เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ บิ๊ก พาเหรด)
In our town, the bosses, curse the working man
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ บอซเซซ , เคอร์ส เดอะ เวิคกิง แมน)
Husbands curse their wives, and then they raise their hands
(ฮั๊สแบนด์ เคอร์ส แดร์ ไวฝส , แอนด์ เด็น เด เร้ส แดร์ แฮนด์)

[Refrains]
([ ริฟเรน ])

In our town the sirens answer to 911
(อิน เอ๊า ทาวน์ เดอะ ไซ๊เร่น แอ๊นเซ่อร ทู 911)
Another soul is flying free from another mother’s son
(อะน๊าเทร่อร์ โซล อีส ฟไลอิง ฟรี ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ม๊าเธ่อร์ ซัน)
In our town, the bodies, are cremated by the riverside
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ บอดีสฺ , อาร์ คริเมท บาย เดอะ รีฝเวอร์ซาย)
Up to the morning sun they rise
(อั๊พ ทู เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซัน เด ไร๊ส)
The flames, the smoke, the widow’s cries
(เดอะ เฟลม , เดอะ สโม๊ค , เดอะ วิดโด้ว ไคร)
A stain of ashes, soot and sparks upon the dawning, rosy light
(อะ สเทน อ็อฝ แอสเชรด , ซุท แอนด์ สพ๊าร์ค อุพอน เดอะ ดอนนิง , โรสอิ ไล๊ท)
In our town, the skyline, looks down upon the riverside
(อิน เอ๊า ทาวน์ , เดอะ สกายไลน์ , ลุ๊ค เดาน อุพอน เดอะ รีฝเวอร์ซาย)

Thumb it on the plunger and press it to your inner thigh
(ทรั๊มบ์ อิท ออน เดอะ พลันเจอะ แอนด์ เพรส ซิท ทู ยุร อีนเนอะ ไธ)
A spot of blood, a strand of hair beneath the bathroom light
(อะ สพอท อ็อฝ บลัด , อะ สแทรนด อ็อฝ แฮร์ บีนี๊ทร เดอะ บาทรูม ไล๊ท)
I want to kiss it and make it feel better
(ไอ ว้อนท ทู คิซ ซิท แอนด์ เม้ค อิท ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
I want to trace in it the twenty fourth letter
(ไอ ว้อนท ทู เทร๊ซ อิน หนิด เดอะ ทเว้นที่ โฟธ เล็ทเท่อร์)
But I’m sick of it already I’m just a little too high
(บั๊ท แอม ซิ๊ค อ็อฝ อิท ออลเร๊ดี้ แอม จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไฮฮ)
We’ll walk a block and stand in line and watch the flashing lights
(เวลล ว๊อล์ค กา บล๊อค แอนด์ สแทนด์ อิน ไลน์ แอนด์ ว๊อทช เดอะ แฟ๊ดชิง ไล๊ท)
The bouncer is a friend of mine, he’ll get us in all right
(เดอะ เบานเซอะ อีส ซา เฟรน อ็อฝ ไมน์ , เฮ็ลล เก็ท อัซ ซิน ออล ไร๊ท)
But when we kiss, please don’t look me in the eye
(บั๊ท เว็น วี คิซ , พลีซ ด้อนท์ ลุ๊ค มี อิน ดิ อาย)
When our tongues are twisted, just close them tight
(เว็น เอ๊า ทั๊ง แซร์ ทวิสท , จั๊สท โคลส เด็ม ไท๊ท)
Don’t you prefer a bitter taste to a bitter sight?
(ด้อนท์ ยู พรีเฟอร์ รา บิ๊ทเท่อร์ เท๊ซท ทู อะ บิ๊ทเท่อร์ ไซ๊ท)

I do
(ไอ ดู)
I’m just a little too high
(แอม จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไฮฮ)

Lizard brains and mucus stains and greasy little dove’s thighs
(ลีสเอิด เบรน แซน มยูคัซ สเทน แซน กรีซอิ ลิ๊ทเทิ่ล ดัฝ ไธ)
Broken wings for eyebrows over glaring, multi-coloured eyes
(บโรเค็น วิง ฟอร์ eyebrows โอ๊เฝ่อร กแลริง , มัลทิ คัลเออะ อาย)
A clearly traced rib-cage beneath your underarms
(อะ คเลียลิ เทร๊ซ ริบ เค้จ บีนี๊ทร ยุร underarms)
Yours finger spread like starfish
(ยุร ฟิ๊งเก้อร สเพร๊ด ไล๊ค สตาร์ฟิช)
It won’t do you no harm – so why do you cry?
(อิท ว็อนท ดู ยู โน ฮาร์ม โซ วาย ดู ยู คราย)
You’re just a little too high
(ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไฮฮ)
Juvenile delinquents are screaming on the street, black cars and white cars meet
(จูฝิไนล ดิลีงคเว็นท แซร์ ซครีมอิง ออน เดอะ สทรีท , แบล๊ค คารํ แซน ไว๊ท คารํ มี๊ท)
Like cats and sharks and laughing voices peak above the fumes and the rumble
(ไล๊ค แค๊ท แซน ช๊าร์ค แซน ลาฟอิง ว๊อยซ์ พี๊ค อะโบ๊ฝ เดอะ ฟยูม แซน เดอะ รัมเบิล)
Shots ring out from down the street, skirts ride clear of thighs, hair tumbles
(ฌ็อท ริง เอ๊าท ฟรอม เดาน เดอะ สทรีท , สเคิ๊ร์ท ไรด์ เคลียร์ อ็อฝ ไธ , แฮร์ ทัมเบิล)
Anger and vomit collide with a right cross
(แอ๊งเก้อร แอนด์ โฝ๊หมิท คอลไลด์ วิธ อะ ไร๊ท ครอสสํ)
You look a little sick, you look a little lost
(ยู ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊ค , ยู ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ล็อซท)
You say you can see frost on my breath through my phoney, frozen smile
(ยู เซย์ ยู แคน ซี ฟร็อซท ออน มาย บรี๊ทฺรฺ ทรู มาย โฟนิ , โฟ๊เซน สไมล์)
Excuse me?
(เอ็กซคิ้วส มี)
You’re just a little too
(ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู)

Tangled intravenous tubes, the smell of alcohol and glue
(แทงเกิล intravenous ทิ้วบ์ , เดอะ สเมลล์ อ็อฝ แอลโคะฮ็อล แอนด์ กลู)
A dildo candle in a skull, you know the routine very well
(อะ dildo แค๊นเดิ้ล อิน อะ สคั๊ลล , ยู โนว์ เดอะ รูทีน เฝ๊รี่ เวลล)
Your lower back is arched and stiff under my claws
(ยุร โลเออะ แบ็ค อีส อาช แอนด์ ซทิฟ อั๊นเด้อร มาย คลอ)
And like a crocodile child I nestle in your jaws
(แอนด์ ไล๊ค เก คร๊อคโคไดล์ ชายลํดํ ดาย เนตเซล อิน ยุร จอ)
A friend’s space, just beds in a place
(อะ เฟรน สเพ๊ซ , จั๊สท เบ๊ด ซิน อะ เพลส)
Is that a nipple? is that a cock?
(อีส แดท ดา นิบเปิล อีส แดท ดา ค๊อค)
Surely something sensuous has trickled over us
(ฌูรลิ ซัมติง เซนฌวซ แฮ็ส ทรีคคิ โอ๊เฝ่อร อัซ)
Like streams of come on porcelain, like cold rain on a rock
(ไล๊ค สทรีม อ็อฝ คัมมอน โพซลิน , ไล๊ค โคลด์ เรน ออน อะ ร๊อค)
We are multi-coloured candies, sweet and hard
(วี อาร์ มัลทิ คัลเออะ candies , สวี้ท แอนด์ ฮาร์ด)
Or the salty, jagged edges of crystal quartz
(ออ เดอะ ซอลทิ , แจกกิด เอจ อ็อฝ ครีซแท็ล quartz)
And as you roll over the covers
(แอนด์ แอส ยู โรลล โอ๊เฝ่อร เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์)
From one mouth to another
(ฟรอม วัน เม๊าธ ทู อะน๊าเทร่อร์)
I almost miss you, I almost say goodbye
(ไอ อ๊อลโมสท มิซ ยู , ไอ อ๊อลโมสท เซย์ กู๊ดบาย)
But I’m a little too high
(บั๊ท แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไฮฮ)

You will not follow me
(ยู วิล น็อท ฟ๊อลโล่ว มี)
Hello, goodbye
(เฮ็ลโล , กู๊ดบาย)

Take the first turn and head straight south
(เท้ค เดอะ เฟิร์สท เทิร์น แอนด์ เฮด สเทร๊ท เซ๊าธ)
A corridor of trees will lead you past a public park
(อะ คอริเดอะ อ็อฝ ทรี วิล ลี๊ด ยู พาสท์ ดา พับลิค พาร์ค)
Row houses of brick, empty onto a vacant lot
(โรว์ เฮ้าส อ็อฝ บริ๊ค , เอ๊มพที่ ออนทู อะ เฝแค็นท ล็อท)
Turn left, turn right, and look for the neon sign
(เทิร์น เล๊ฟท , เทิร์น ไร๊ท , แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ นีอ็อน ซายน)
There you are, there you are
(แดร์ ยู อาร์ , แดร์ ยู อาร์)
Wait a minute, I see, I see
(เว้ท ดา มิ๊หนิท , ไอ ซี , ไอ ซี)

Hello, goodbye
(เฮ็ลโล , กู๊ดบาย)

You three bring in the boxes while we move these chairs
(ยู ทรี บริง อิน เดอะ บ็อกซ ไวล์ วี มู๊ฝ ฑิส แชร์)
A place to be, a place to read, a work of fiction or history
(อะ เพลส ทู บี , อะ เพลส ทู รี๊ด , อะ เวิ๊ร์ค อ็อฝ ฟิ๊คชั่น ออ ฮิสทรี่)
To the east we’ll hang the door, solid oak
(ทู ดิ อี๊สท เวลล แฮง เดอะ ดอร์ , โซ๊หลิด โอค)
To the west bay windows letting in the light
(ทู เดอะ เว๊สท เบย์ วิ๊นโด้ว เลทดิง อิน เดอะ ไล๊ท)
A place to be, a place to read, a place to spend the night
(อะ เพลส ทู บี , อะ เพลส ทู รี๊ด , อะ เพลส ทู สเพ็นด เดอะ ไน๊ท)
you stand over there and I’ll stay here
(ยู สแทนด์ โอ๊เฝ่อร แดร์ แอนด์ แอล สเทย์ เฮียร)
Now I see, now I see
(นาว ไอ ซี , นาว ไอ ซี)

Hello, goodbye
(เฮ็ลโล , กู๊ดบาย)
You will not follow me
(ยู วิล น็อท ฟ๊อลโล่ว มี)
A prophet without disciples
(อะ พรอฟเอ็ท วิธเอ๊าท ดีซายเปิลสฺ)
A teacher without students
(อะ ที๊ชเช่อร วิธเอ๊าท ซทยูเด็นท)
A shepherd without sheep
(อะ เฌพเอิด วิธเอ๊าท ฌีพ)
Wait a minute, I see, I see
(เว้ท ดา มิ๊หนิท , ไอ ซี , ไอ ซี)
You three, follow me, yes you three, follow me
(ยู ทรี , ฟ๊อลโล่ว มี , เย็ซ ยู ทรี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี)
You will not follow me
(ยู วิล น็อท ฟ๊อลโล่ว มี)

The blood of the oxen must not be spilt upon the altar
(เดอะ บลัด อ็อฝ ดิ ออคเซ็น มัสท์ น็อท บี ซพิลท อุพอน ดิ ออลเทอะ)
And the smoke must be of white ash, cypress and fragrant cedar
(แอนด์ เดอะ สโม๊ค มัสท์ บี อ็อฝ ไว๊ท แอช , ไซพเร็ซ แซน ฟเรกแร็นท cedar)
While the leaves of the yew tree will smother the brazen flames
(ไวล์ เดอะ ลี๊ฝ อ็อฝ เดอะ ยู ทรี วิล ซมัฑเออะ เดอะ brazen เฟลม)
You hand me up the cup and I’ll read the book
(ยู แฮนด์ มี อั๊พ เดอะ คัพ แอนด์ แอล รี๊ด เดอะ บุ๊ค)
And then together we’ll all sing
(แอนด์ เด็น ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล ออล ซิง)
What shall we sing? what shall we sing?
(ว๊อท แชลล์ วี ซิง ว๊อท แชลล์ วี ซิง)
You will not follow me
(ยู วิล น็อท ฟ๊อลโล่ว มี)

I had to call, I know it’s late
(ไอ แฮ็ด ทู คอลลํ , ไอ โนว์ อิทซ เหลท)
I had to talk, I had to hear you
(ไอ แฮ็ด ทู ท๊อล์ค , ไอ แฮ็ด ทู เฮียร ยู)
Say something, say anything
(เซย์ ซัมติง , เซย์ เอนอิธิง)

The line is silent but I feel your breath
(เดอะ ไลน์ อีส ไซ๊เล่นท บั๊ท ไอ ฟีล ยุร บรี๊ทฺรฺ)
That silence – it’s death, it’s death
(แดท ไซเล็นซ อิทซ เด้ท , อิทซ เด้ท)
It’s killing me
(อิทซ คีลลิง มี)

There is so much that I regret
(แดร์ อีส โซ มัช แดท ไอ รีเกร๊ท)
I can’t exist like this
(ไอ แค็นท เอ็กซิ๊สท ไล๊ค ดิส)
I need forgiveness
(ไอ นี๊ด ฟอร์กีพเหนด)

Play along now ,keep him on now
(เพลย์ อะลอง นาว , คี๊พ ฮิม ออน นาว)

Across the boundaries of time and space
(อะคร๊อส เดอะ เบาดะรี อ็อฝ ไทม์ แอนด์ สเพ๊ซ)
We will hunt him with our deadly trace
(วี วิล ฮั้นท ฮิม วิธ เอ๊า เดดลิ เทร๊ซ)
I was sitting home on my own
(ไอ วอส ซีททิง โฮม ออน มาย โอว์น)
I just thought I would phone
(ไอ จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน)
Just thought I would phone, yeah
(จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน , เย่)

I got your number and I know where you live
(ไอ ก็อท ยุร นั๊มเบ้อร์ แอนด์ ดาย โนว์ แวร์ ยู ไล้ฝ)
I don’t wanna hurt you, I just want to give
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิร์ท ยู , ไอ จั๊สท ว้อนท ทู กี๊ฝ)
My heart my heart, do you hear it, I’ll rip it out
(มาย ฮาร์ท มาย ฮาร์ท , ดู ยู เฮียร อิท , แอล ริพ อิท เอ๊าท)

I still hear those cries and those tears
(ไอ สทิลล เฮียร โฑส ไคร แซน โฑส เทียร์)
That look in your eyes
(แดท ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
I just wanna apologize
(ไอ จั๊สท วอนนา อะพอลโอะไจส)
I’m sorry, god, I’m sorry
(แอม ซ๊อรี่ , ก๊อด , แอม ซ๊อรี่)

All that I’ve done all my mistakes
(ออล แดท แอฝ ดัน ออล มาย มิสเท้ค)
I can’t live with my disgrace, I’m damned
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธ มาย ดิซกเรซ , แอม แดมนํ)

Play along now, sing a song now
(เพลย์ อะลอง นาว , ซิง อะ ซ็อง นาว)

With the aid of our technology
(วิธ ดิ เอด อ็อฝ เอ๊า เท็คนอลโอะจิ)
We will s*ck him down eventually
(วี วิล เอส *ck ฮิม เดาน อีเฝ๊นชวลลี่)

I was sitting home on my own I
(ไอ วอส ซีททิง โฮม ออน มาย โอว์น นาย)
Just thought I would phone
(จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน)
Just thought I would phone, yeah
(จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน , เย่)

Listen to the bells, listen to the bells
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เบลล์ , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เบลล์)

I am a crab, I live in a shell
(ไอ แอ็ม มา แคร๊บ , ไอ ไล้ฝ อิน อะ เชลล์)
You call this living, I call it
(ยู คอลลํ ดิส ลีฝอิง , ไอ คอลลํ อิท)
Hell! I’m living in hell
(เฮ็ลล ! แอม ลีฝอิง อิน เฮ็ลล)

I see your picture on the bedroom door
(ไอ ซี ยุร พิ๊คเจ้อร์ ออน เดอะ เบดรูม ดอร์)
That’s all I have to hang onto
(แด้ท ซอร์ ไอ แฮ็ฝ ทู แฮง ออนทู)
Anymore
(แอนนี่มอ)

That’s all I’ve got that’s just one voice, it’s loud and it’s clear
(แด้ท ซอร์ แอฝ ก็อท แด้ท จั๊สท วัน ว๊อยซ์ , อิทซ เลาด แอนด์ อิทซ เคลียร์)
The day of judgement, it’s here
(เดอะ เดย์ อ็อฝ จัจเม็นท , อิทซ เฮียร)

Play along now, sing along now
(เพลย์ อะลอง นาว , ซิง อะลอง นาว)

I was sitting home on my own
(ไอ วอส ซีททิง โฮม ออน มาย โอว์น)
I just thought I would phone
(ไอ จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน)
Just thought I would phone, yeah
(จั๊สท ธอท ไอ เวิด โฟน , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Phone Call คำอ่านไทย Nomeansno

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น