เนื้อเพลง Call On Me คำอ่านไทย The Bangles

[S. Hoffs/V. Peterson/D. Roback]
([ เอส Hoffs/วี Peterson/ดี Roback ])

Well, if you’re feeling down
(เวลล , อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง เดาน)
You know I’ll be round
(ยู โนว์ แอล บี ราวนด)
And you know that you can call on me
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ยู แคน คอลลํ ออน มี)

You’ll wish you were dead
(โยว วิ๊ช ยู เวอ เด้ด)
Take a breath instead
(เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ อินสเท๊ด)
Yeah, take a piece of everything you see
(เย่ , เท้ค เก พี๊ซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง ยู ซี)

And you know that the world was made for you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท เดอะ เวิลด วอส เมด ฟอร์ ยู)
Life’s in shape, so what’re you gonna do
(ไล๊ฟ ซิน เชพ , โซ หวาดเต ยู กอนนะ ดู)
Your eyes are painted blue
(ยุร อาย แซร์ เพ้นท บลู)
Look again, you see it’s true, yeah
(ลุ๊ค อะเกน , ยู ซี อิทซ ทรู , เย่)

Your head’s spinning round
(ยุร เฮด สปินนิ่ง ราวนด)
Your folks bring you down
(ยุร โฟล้ค บริง ยู เดาน)
But you know that you can call on me
(บั๊ท ยู โนว์ แดท ยู แคน คอลลํ ออน มี)

And you know that the world was made for you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท เดอะ เวิลด วอส เมด ฟอร์ ยู)
Life’s in shape, so what’re you gonna do
(ไล๊ฟ ซิน เชพ , โซ หวาดเต ยู กอนนะ ดู)
Your eyes are painted blue
(ยุร อาย แซร์ เพ้นท บลู)
Look again, you see it’s true, yeah
(ลุ๊ค อะเกน , ยู ซี อิทซ ทรู , เย่)

Well, if you’re feeling down
(เวลล , อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง เดาน)
You know I’ll be round
(ยู โนว์ แอล บี ราวนด)
As you know that you can call on me
(แอส ยู โนว์ แดท ยู แคน คอลลํ ออน มี)

Call on me
(คอลลํ ออน มี)
Call on me [call on me]
(คอลลํ ออน มี [ คอลลํ ออน มี ])
Call on me [call on me]
(คอลลํ ออน มี [ คอลลํ ออน มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call On Me คำอ่านไทย The Bangles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น