เนื้อเพลง Framing Armageddon คำอ่านไทย Iced Earth

Centuries pass step by step
(เซ็นจูรี่ เพซ สเท็พ บาย สเท็พ)
Revelations coming threat
(เรเฝะเลฌัน คัมอิง เทร๊ท)
Sand of time dark intent
(แซนด์ อ็อฝ ไทม์ ด๊าร์ค อินเทนท)
Divise creeds breeds discontent
(Divise ครีด บรีด ดิซค็อนเทนท)
Prophecy, stars collide
(พรอฟอิซิ , สทาร์ คอลไลด์)
Born is he who turns the tide
(บอน อีส ฮี ฮู เทิร์น เดอะ ไทด์)
Ancient rage, vehemence
(แอ๊นเซี่ยนท เร้จ , ฝีอิเม็นซ)
Indignation and torment
(อินดิกเนฌัน แอนด์ ทอเม็นท)

Dark equation, astrology
(ด๊าร์ค อีเคว๊ชั่น , แอ็ซทรอลโอะจิ)
Armageddon, the reckoning
(อามะเกดดัน , เดอะ เรคคะนิง)
Revelation, astral beast
(เรเฝะเลฌัน , astral บี๊สท)
Armageddon, the reckoning
(อามะเกดดัน , เดอะ เรคคะนิง)

Shallow views, intolerance
(แชลโล่ว ฝิว , อินทอลเออะแร็นซ)
Jewish, Muslim, Protestant
(จูอิฌ , มัสลิม , Protestant)
The root of man’s insolence
(เดอะ รู๊ท อ็อฝ แมน อีนโซะเล็นซ)
Lies in fear and arrogance
(ไล ซิน เฟียร์ แอนด์ แอโระแก็นซ)
A valid threat if they unite
(อะ แฝ๊หลิด เทร๊ท อิ๊ฟ เด ยูไน๊ท)
Moses, Muhammad, Jesus Christ
(โมเซซ , Muhammad , จีสัซ คไรซท)
Born of man with second sight
(บอน อ็อฝ แมน วิธ เซ๊คคั่น ไซ๊ท)
Twist their words we will divide
(ทวิสท แดร์ เวิร์ด วี วิล ดิไฝด)

Dark equation, astrology
(ด๊าร์ค อีเคว๊ชั่น , แอ็ซทรอลโอะจิ)
Armageddon, the reckoning
(อามะเกดดัน , เดอะ เรคคะนิง)
Revelation, astral beast
(เรเฝะเลฌัน , astral บี๊สท)
Armageddon, the reckoning
(อามะเกดดัน , เดอะ เรคคะนิง)

If humans learn what’s truly at stake
(อิ๊ฟ ฮิ๊วแมน เลิร์น ว๊อท ทรูลิ แอ็ท สเท๊ค)
And of the birth of Set Abominae
(แอนด์ อ็อฝ เดอะ เบริ๊ท อ็อฝ เซ็ท Abominae)
Their primitive minds, a maddened state, no
(แดร์ พรี๊มิถีฝ ไมนด์ , อะ maddened สเทท , โน)
Frame it as the Elder deemed
(เฟรม อิท แอส ดิ เอลเดอะ ดีม)
Frame it our way
(เฟรม อิท เอ๊า เวย์)

Framing Armageddon!
(Framings อามะเกดดัน !)
Framing Armageddon!
(Framings อามะเกดดัน !)
Framing Armageddon!
(Framings อามะเกดดัน !)
Framing Armageddon!
(Framings อามะเกดดัน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Framing Armageddon คำอ่านไทย Iced Earth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น