เนื้อเพลง No Matter What คำอ่านไทย Mase

[Puff] Yeah, here we go
([ พัฟ ] เย่ , เฮียร วี โก)
[Mase] Uh Uh
([ Mase ] อา อา)
Let’s party again, let’s party again
(เล็ท พ๊าร์ที่ อะเกน , เล็ท พ๊าร์ที่ อะเกน)
Let’s party again, let’s party again
(เล็ท พ๊าร์ที่ อะเกน , เล็ท พ๊าร์ที่ อะเกน)
[Puff] Can’t be stopped [Uh huh]
([ พัฟ ] แค็นท บี สต๊อปพฺ [ อา ฮู ])
Won’t be stopped
(ว็อนท บี สต๊อปพฺ)
[Mase] Let’s dance again, let’s dance again
([ Mase ] เล็ท แด๊นซ์ อะเกน , เล็ท แด๊นซ์ อะเกน)
Let’s dance again
(เล็ท แด๊นซ์ อะเกน)
[Puff] Don’t know how to stop
([ พัฟ ] ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู สท๊อพ)
[Mase] Let’s dance again
([ Mase ] เล็ท แด๊นซ์ อะเกน)
[Puff] Refuse to stop , All Out, Bad Boy, come on
([ พัฟ ] รีฟิ๊วส ทู สท๊อพ , ออล เอ๊าท , แบ้ด บอย , คัมมอน)

[Mase]
([ Mase ])
Yo, everyday I wake up, sick of the homeless
(โย , เอวี่เดย์ ไอ เว้ค อั๊พ , ซิ๊ค อ็อฝ เดอะ โฮมเลสซ)
But other than that I’m a Bentley consumer
(บั๊ท อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท แอม มา เบนลี่ ค็อนซยูมเออะ)
I get pain, yo’ I cry like you
(ไอ เก็ท เพน , โย ไอ คราย ไล๊ค ยู)
I get sick, I could die like you
(ไอ เก็ท ซิ๊ค , ไอ เคิด ดาย ไล๊ค ยู)
I used to hate my broke days with a passion
(ไอ ยู๊ส ทู เฮท มาย บโรค เดย์ วิธ อะ แพ๊ชชั่น)
Now when I get big money I stash some
(นาว เว็น นาย เก็ท บิ๊ก มั๊นนี่ ไอ สแตช ซัม)
See a watch I like, I just grab one
(ซี อะ ว๊อทช ไอ ไล๊ค , ไอ จั๊สท แกร๊บ วัน)
Party and bullsh*t, book trips have fun [Come on]
(พ๊าร์ที่ แอนด์ bullsh*ที , บุ๊ค ทริ๊พ แฮ็ฝ ฟัน [ คัมมอน ])
Get paid, get money, get dough [That’s right]
(เก็ท เพลด , เก็ท มั๊นนี่ , เก็ท โด [ แด้ท ไร๊ท ])
Get laid, get honeys, get low [Get low]
(เก็ท เลด , เก็ท ฮั๊นนี่ , เก็ท โลว [ เก็ท โลว ])
Platinum status what I live for
(พแลทนัม สเท๊ทัซ ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์)
Sold four million now I want six more
(โซลด โฟ มิ๊ลเลี่ยน นาว ไอ ว้อนท ซิกซ์ โม)
Never satisfied just like my mom
(เน๊เฝ่อร์ แซทอิซไฟด จั๊สท ไล๊ค มาย มัม)
With 10 mill’ sitting’ in the treasury bond
(วิธ 10 มิลล์ ซีททิง อิน เดอะ ทเรฉเออะริ บอนดฺ)
When I roll dice just respect my arm
(เว็น นาย โรลล ไดซ จั๊สท เรสเพ๊คท มาย อาร์ม)
You can’t put me on the level
(ยู แค็นท พุท มี ออน เดอะ เล๊เฝ่ล)
Cause I’m level beyond
(ค๊อส แอม เล๊เฝ่ล บียอนด์)

[1] – It don’t matter what you do to me
([ 1 ] อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I can handle what you send my way
(ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ว๊อท ยู เซ็นด มาย เวย์)
No matter what I do today
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู ทูเดย์)
You’ll still have something to say
(โยว สทิลล แฮ็ฝ ซัมติง ทู เซย์)

It don’t matter what you do to me
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I can handle what you send my way
(ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ว๊อท ยู เซ็นด มาย เวย์)
No matter what I do today
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดู ทูเดย์)
You’ll still have something to say
(โยว สทิลล แฮ็ฝ ซัมติง ทู เซย์)

I be M.I.A and M.I.A.M.I
(ไอ บี เอ็ม ไอ อะ แอนด์ เอ็ม ไอ อะ เอ็ม ไอ)
So am I the kid who be so appealing
(โซ แอ็ม ไอ เดอะ คิด ฮู บี โซ อเพียวลิง)
Live a lifestyle so revealing
(ไล้ฝ อะ ไลฟ์สตายอฺ โซ รีวิวลิง)
Love them M&M’s, the multi millions
(ลัฝ เด็ม เอ็ม &เอมสฺ , เดอะ มัลทิ มิ๊ลเลี่ยน)
So y’all could spit it out, me I live it out
(โซ ยอล เคิด ซพิท ดิธ เอ๊าท , มี ไอ ไล้ฝ อิท เอ๊าท)
Y’all cats lay away a month then get it out
(ยอล แค๊ท เลย์ อะเวย์ อะ มั้นธ เด็น เก็ท ดิธ เอ๊าท)
I’m the first cat in the club all izzy-ed out
(แอม เดอะ เฟิร์สท แค๊ท อิน เดอะ คลับ ออล izzy ed เอ๊าท)
Rock iceburg when you thought it was Mickey Mouse
(ร๊อค iceburg เว็น ยู ธอท ดิธ วอส มิคกี้ เม๊าส)
So sit me, I’m pourin’ Cris to the curb
(โซ ซิท มี , แอม โพวริน คริซ ทู เดอะ เคิบ)
All I got to do is just give a chick a word
(ออล ไอ ก็อท ทู ดู อีส จั๊สท กี๊ฝ อะ ชิค กา เวิร์ด)
Her whole team, you will see a chick with a bird
(เฮอ โฮล ทีม , ยู วิล ซี อะ ชิค วิธ อะ เบิร์ด)
Messing with Mase you’ll get what you deserve [That’s right]
(เมซซิง วิธ Mase โยว เก็ท ว๊อท ยู ดิเสิฝ [ แด้ท ไร๊ท ])
A buck 50, nah, take a buck 60
(อะ บั๊ค 50 , นาห์ , เท้ค เก บั๊ค 60)
Extra 10 good for thinking they can mess with me [Uh]
(เอ๊กซทร่า 10 กู๊ด ฟอร์ ติ้งกิง เด แคน เมซ วิธ มี [ อา ])

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

Yo, you the type in the movies cuddled up
(โย , ยู เดอะ ไท๊พ อิน เดอะ มูวี่ เคเดว อั๊พ)
With a groupie hang by, b*ttered up
(วิธ อะ กรูพพี แฮง บาย , บี *ttered อั๊พ)
I ain’t getting with you, yo’ love her in her gut
(ไอ เอน เกดดดิ้ง วิธ ยู , โย ลัฝ เฮอ อิน เฮอ กัท)
That’s the reason why you can’t even bubble up [Come on]
(แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย ยู แค็นท อี๊เฝ่น บั๊บเบิ้ล อั๊พ [ คัมมอน ])
You get your team and huddle up
(ยู เก็ท ยุร ทีม แอนด์ ฮัดเดว อั๊พ)
And come back with enough cream to Double Up
(แอนด์ คัม แบ็ค วิธ อีน๊าฟ ครีม ทู ดั๊บเบิ้ล อั๊พ)
Until then I’mma still be here cooking
(อันทิล เด็น แอมมา สทิลล บี เฮียร คูคอิง)
Anything I’m pushing, 20 G’s a cushion [Uh]
(เอนอิธิง แอม พุฌอิง , 20 จีส ซา คูฌอัน [ อา ])
Why prove this kid is the smoothest
(วาย พรู๊ฝ ดิส คิด อีส เดอะ สมูธเดด)
When there’s people that pay me to do this
(เว็น แดร์ พี๊เพิ่ล แดท เพย์ มี ทู ดู ดิส)
Pretty color cars is what we cravin’
(พริ๊ทที่ คัลเออะ คารํ ซิส ว๊อท วี cravin)
Six star tele’s is what we stayed in [That’s right]
(ซิกซ์ สทาร์ เทลอิ ซิส ว๊อท วี สเทย์ อิน [ แด้ท ไร๊ท ])
Any man with me must be made men
(เอ๊นี่ แมน วิธ มี มัสท์ บี เมด เม็น)
We just buy cars, we don’t trade in [Nuh uh]
(วี จั๊สท บาย คารํ , วี ด้อนท์ เทรด อิน [ นาห์ อา ])
I don’t need ten statements see what I’m saving
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เท็น สเททเม้นท ซี ว๊อท แอม เซฝอิง)
No need for a manager I need an agent [Let’s go]
(โน นี๊ด ฟอร์ รา แมนอิเจอะ ไอ นี๊ด แอน เอเจ้นท [ เล็ท โก ])

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])
[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])
[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Come on, come on, come on]
([ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน ])

[Puff]
([ พัฟ ])
Mase Murda can’t be stopped
(Mase เมอร์ดา แค็นท บี สต๊อปพฺ)
P. Diddy can’t be stopped
(พี ดิดดี้ แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Blinky Blink can’t be stopped
(Blinky บลิ๊งค แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Big Loon can’t be stopped
(บิ๊ก ลูน แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Sista Stase can’t be stopped
(Sista Stase แค็นท บี สต๊อปพฺ)
B.I.G can’t be stopped
(บี ไอ จี แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Lil’ Kim can’t be stopped
(ลิล คิม แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Lil’ Cease can’t be stopped
(ลิล ซี๊ส แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Junior M.A.F.I.A. can’t be stopped
(จู๊เหนี่ย เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Big Shyne can’t be stopped
(บิ๊ก Shyne แค็นท บี สต๊อปพฺ)
L.O.X. can’t be stopped
(แอล โอ เอ๊กซฺ แค็นท บี สต๊อปพฺ)
Bad Boy can’t be stopped
(แบ้ด บอย แค็นท บี สต๊อปพฺ)
All Out can’t be stopped
(ออล เอ๊าท แค็นท บี สต๊อปพฺ)
We just can’t be stopped, man
(วี จั๊สท แค็นท บี สต๊อปพฺ , แมน)
2,000 baby
(2 , 000 เบ๊บี้)
Millineum
(Millineum)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Matter What คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น