เนื้อเพลง Break It out คำอ่านไทย Vanilla Sky

Please help this is my mayday
(พลีซ เฮ้ลพ ดิส ซิส มาย mayday)
I’m out of reach I got lost on the way
(แอม เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช ไอ ก็อท ล็อซท ออน เดอะ เวย์)
I know what you say is true
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู เซย์ อีส ทรู)
I’m going anywhere but here with you
(แอม โกอิ้ง เอนอิฮแว บั๊ท เฮียร วิธ ยู)
I know that I can be wrong
(ไอ โนว์ แดท ไอ แคน บี รอง)
I always listen to the same sad songs
(ไอ ออลเว ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซม แซ้ด ซ็อง)

Please give me the chance to live
(พลีซ กี๊ฝ มี เดอะ แช้นซํ ทู ไล้ฝ)
Forgetting something I still don’t believe
(โฟเก็ททิง ซัมติง ไอ สทิลล ด้อนท์ บีลี๊ฝ)
I tried yes I jumped around
(ไอ ทไร เย็ซ ซาย จั๊มพ อะราวนฺดฺ)
I ended up falling on the ground
(ไอ เอ็นด อั๊พ ฟ๊อลิง ออน เดอะ กราวนด์)
I know that I can die soon
(ไอ โนว์ แดท ไอ แคน ดาย ซูน)
So use a fork to stick me not a spoon
(โซ ยู๊ส อะ ฟ๊อร์ค ทู สทิ๊ค มี น็อท ดา สพูน)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m gonna pretend that you never went away
(แอม กอนนะ พรีเท็นด์ แดท ยู เน๊เฝ่อร์ เว็นท อะเวย์)
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m losing my mind
(แอม โรซิง มาย ไมนด์)

Please help us this is my mayday
(พลีซ เฮ้ลพ อัซ ดิส ซิส มาย mayday)
I’m out of reach I got lost on the way
(แอม เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช ไอ ก็อท ล็อซท ออน เดอะ เวย์)
I tried yes I jumped around
(ไอ ทไร เย็ซ ซาย จั๊มพ อะราวนฺดฺ)
I ended up falling on the ground
(ไอ เอ็นด อั๊พ ฟ๊อลิง ออน เดอะ กราวนด์)
I know that I can be wrong
(ไอ โนว์ แดท ไอ แคน บี รอง)
I always listen to the same sad songs
(ไอ ออลเว ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซม แซ้ด ซ็อง)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m gonna pretend that you never went away
(แอม กอนนะ พรีเท็นด์ แดท ยู เน๊เฝ่อร์ เว็นท อะเวย์)
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m losing my mind
(แอม โรซิง มาย ไมนด์)

It’s not the same
(อิทซ น็อท เดอะ เซม)
It’s not goodbye
(อิทซ น็อท กู๊ดบาย)
But every time you walk around
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ)
I lose control and follow
(ไอ ลู้ส คอนโทรล แอนด์ ฟ๊อลโล่ว)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
And I know that it may hurt so much
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ดิธ เมย์ เฮิร์ท โซ มัช)
But I just can’t take control of that
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค คอนโทรล อ็อฝ แดท)
I start to walk and follow
(ไอ สท๊าร์ท ทู ว๊อล์ค แอนด์ ฟ๊อลโล่ว)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
Everywhere you go
(เอวี่แวร์ ยู โก)
I will follow you
(ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู)
Because I’ll be wasting my whole life
(บิคอส แอล บี เวซทิง มาย โฮล ไล๊ฟ)
Your my real love
(ยุร มาย เรียล ลัฝ)
And I can’t let go
(แอนด์ ดาย แค็นท เล็ท โก)
Please don’t turn your head
(พลีซ ด้อนท์ เทิร์น ยุร เฮด)
Please don’t turn your head
(พลีซ ด้อนท์ เทิร์น ยุร เฮด)
I don’t want you to see what I’m going to be
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ซี ว๊อท แอม โกอิ้ง ทู บี)
I’m fading away tonight
(แอม เฟดิง อะเวย์ ทูไน๊ท)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m gonna pretend that you never went away
(แอม กอนนะ พรีเท็นด์ แดท ยู เน๊เฝ่อร์ เว็นท อะเวย์)
Just break it out
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just break it out today
(จั๊สท เบร๊ค อิท เอ๊าท ทูเดย์)
I’m losing my mind
(แอม โรซิง มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break It out คำอ่านไทย Vanilla Sky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น