เนื้อเพลง God Help Me…I Love Rock-N-Roll คำอ่านไทย Cyndi Lauper

God help me!…i love rock-n-roll!!!
(ก๊อด เฮ้ลพ มี ! ไอ ลัฝ ร๊อค เอ็น โรลล ! ! !)
I must have jets in my sneakers,
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ เจ๊ต ซิน มาย สนิกเกิด ,)
But i’m gaining control
(บั๊ท แอม gainings คอนโทรล)
’cause when the spark goes
(ค๊อส เว็น เดอะ สพ๊าร์ค โกซ)
On in the guitar players
(ออน อิน เดอะ กิทา เพย์เยอร์)
Well, it feels like rockets
(เวลล , อิท ฟีล ไล๊ค ร๊อคเค๊ต)
Going through me
(โกอิ้ง ทรู มี)
Ohh…i’m carried away hey
(โอ้ แอม แคร์รี่ อะเวย์ เฮ)
Get so breathless cause
(เก็ท โซ บเรธเล็ซ ค๊อส)
It’s all so loud
(อิทซ ซอร์ โซ เลาด)
Fels so headless when
(เฟล โซ headless เว็น)
I scream and shout
(ไอ สครีม แอนด์ เช๊าท)
Yeah
(เย่)
I get higher
(ไอ เก็ท ไฮเออะ)
I get higher
(ไอ เก็ท ไฮเออะ)
Till it starts to end
(ทิลล์ อิท สท๊าร์ท ทู เอ็นด)

Ooo
(อู้)

*guitar solo*
(*กิทา โซ๊โล่ *)

I’m still shakin’ but it feels so good
(แอม สทิลล เชคกิน บั๊ท ดิธ ฟีล โซ กู๊ด)
My throat is aching
(มาย โธร๊ท อีส เอคอิง)
But my heart is hooked yeah
(บั๊ท มาย ฮาร์ท อีส ฮุ๊ค เย่)
Take me higher
(เท้ค มี ไฮเออะ)
Take me higher
(เท้ค มี ไฮเออะ)
Til it’s start to end
(ทิล อิทซ สท๊าร์ท ทู เอ็นด)

Help me i love rock-n-roll
(เฮ้ลพ มี ไอ ลัฝ ร๊อค เอ็น โรลล)
I must have jets in my sneakers,
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ เจ๊ต ซิน มาย สนิกเกิด ,)
But i’m gaining control
(บั๊ท แอม gainings คอนโทรล)
’cause when the spark goes
(ค๊อส เว็น เดอะ สพ๊าร์ค โกซ)
On in the guitar players
(ออน อิน เดอะ กิทา เพย์เยอร์)
Well, it feels like rockets
(เวลล , อิท ฟีล ไล๊ค ร๊อคเค๊ต)
Going through me
(โกอิ้ง ทรู มี)
Ohh…i’m carried away
(โอ้ แอม แคร์รี่ อะเวย์)
Hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)
I said oh god help me!
(ไอ เซ็ด โอ ก๊อด เฮ้ลพ มี !)
Oh god help me!
(โอ ก๊อด เฮ้ลพ มี !)
Oh god help me!
(โอ ก๊อด เฮ้ลพ มี !)

Whoa god help me!
(โว้ว ก๊อด เฮ้ลพ มี !)
I love it i love it i love it oh i said
(ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
I love it i love it i love it oh i said
(ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
I love it i love it i love it oh i said
(ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
I love it i love it i love it oh i said
(ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
Love it i love it i love it oh i said
(ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
Love it i love it i love it oh i said
(ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
Love it i love it i love it oh i said
(ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท โอ ไอ เซ็ด)
Love it i love it
(ลัฝ อิท ไอ ลัฝ อิท)

Take me home yeah!!! ooo hooo
(เท้ค มี โฮม เย่ ! ! ! อู้ hooo)
Yeah yeah yeah!!!
(เย่ เย่ เย่ ! ! !)
Whoa ohhh ohhhh
(โว้ว โอ้ โอ้)
Yeah!
(เย่ !)
Ooooooohhhh
(Ooooooohhhh)
Yeah yeah yeah!
(เย่ เย่ เย่ !)
More!!
(โม ! !)
Yeah!
(เย่ !)
Whoa!
(โว้ว !)
’cause it’s my soul!!!!!
(ค๊อส อิทซ มาย โซล ! ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Help Me…I Love Rock-N-Roll คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น