เนื้อเพลง A Hard Rain’s Gonna Fall คำอ่านไทย – George Harrison

Oh, where have you been, my blue-eyed son?
(โอ , แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน , มาย บลู อาย ซัน)
And where have you been, my darling young one?
(แอนด์ แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน , มาย ดาร์ลิ่ง ยัง วัน)
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains,
(แอฝ แสตมเบิล ออน เดอะ ไซด์ อ็อฝ ทเว้ลฝ มีซทิ เม๊าเท่น ,)
I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways,
(แอฝ ว๊อล์ค แอนด์ แอฝ ครอล ออน ซิกซ์ ครุค ไฮฮเวย์ ,)
I’ve stepped in the middle of seven sad forests,
(แอฝ สตอปชฺ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เซเฝ่น แซ้ด ฟ๊อเรสท ,)
I’ve been out in front of a dozen dead oceans,
(แอฝ บีน เอ๊าท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อะ ดออเซน เด้ด โอ๊เชี่ยน ,)
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard,
(แอฝ บีน เท็น เธ๊าซั่นด ไมล ซิน เดอะ เม๊าธ อ็อฝ อะ เกรฝวีหยาด ,)
It’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(อิทซ ซา ฮาร์ด , แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

Oh, what did you see, my blue-eyed son?
(โอ , ว๊อท ดิด ยู ซี , มาย บลู อาย ซัน)
And what did you see, my darling young one?
(แอนด์ ว๊อท ดิด ยู ซี , มาย ดาร์ลิ่ง ยัง วัน)
I saw a newborn baby with wild wolves all around it,
(ไอ ซอว์ อะ นิวบรอน เบ๊บี้ วิธ ไวลด์ วูลฝส ซอร์ อะราวนฺดฺ ดิท ,)
I saw a highway of diamonds with nobody on it,
(ไอ ซอว์ อะ ไฮฮเวย์ อ็อฝ ได๊ม่อนดํ วิธ โนบอดี้ ออน หนิด ,)
I saw a black branch with blood that kept drippin’,
(ไอ ซอว์ อะ แบล๊ค บร๊านชฺ วิธ บลัด แดท เค็พท ดริพปิน ,)
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin’,
(ไอ ซอว์ อะ รูม ฟูล อ็อฝ เม็น วิธ แดร์ แฮ๊มเมอร์ ซา บลีดิน ,)
I saw a white ladder all covered with water,
(ไอ ซอว์ อะ ไว๊ท แล๊ดเด้อร์ ออล โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ ว๊อเท่อร ,)
I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken,
(ไอ ซอว์ เท็น เธ๊าซั่นด ทอกเคอ ฮูส ทั๊ง เวอ ออล บโรเค็น ,)
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

What did you hear, my blue-eyed son?
(ว๊อท ดิด ยู เฮียร , มาย บลู อาย ซัน)
And what did you hear, my darling young one?
(แอนด์ ว๊อท ดิด ยู เฮียร , มาย ดาร์ลิ่ง ยัง วัน)
I heard the sound of a thunder that roared out a warnin’,
(ไอ เฮิด เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ อะ ธั๊นเด้อร์ แดท โร เอ๊าท ดา วอนนิน ,)
I heard the roar of a wave that could drown the whole world,
(ไอ เฮิด เดอะ โร อ็อฝ อะ เว๊ฝ แดท เคิด ดราวน เดอะ โฮล เวิลด ,)
Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin’,
(เฮิด วัน ฮั๊นเดร็ด ดรัมเมอะ ฮูส แฮนด์ เวอ อะ เบลซิน ,)
Heard ten thousand whisperin’ and nobody listenin’,
(เฮิด เท็น เธ๊าซั่นด วิชปีนิริน แอนด์ โนบอดี้ ลิเซินนิน ,)
I heard one person starve, I heard many people laughin’,
(ไอ เฮิด วัน เพ๊อร์ซั่น สท๊าร์ฝ , ไอ เฮิด เมนอิ พี๊เพิ่ล เลอกิน ,)
Heard the song of a poet who died in the gutter,
(เฮิด เดอะ ซ็อง อ็อฝ อะ โพ๊เอ๊ท ฮู ดาย อิน เดอะ กัทเทอะ ,)
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

Who did you meet, my blue-eyed son?
(ฮู ดิด ยู มี๊ท , มาย บลู อาย ซัน)
Who did you meet, my darling young one?
(ฮู ดิด ยู มี๊ท , มาย ดาร์ลิ่ง ยัง วัน)
I met a young child beside a dead pony,
(ไอ เม็ท ดา ยัง ชายลํดํ บีไซด์ อะ เด้ด โพนิ ,)
I met a white man who walked a black dog,
(ไอ เม็ท ดา ไว๊ท แมน ฮู ว๊อล์ค อะ แบล๊ค ด้อกก ,)
I met a young woman whose body was burning,
(ไอ เม็ท ดา ยัง วู๊แม่น ฮูส บ๊อดี้ วอส เบรินนิง ,)
I met a young girl, she gave me a rainbow,
(ไอ เม็ท ดา ยัง เกิร์ล , ชี เกฝ มี อะ เรนโบว์ ,)
I met one man who was wounded in love,
(ไอ เม็ท วัน แมน ฮู วอส วูนด์ อิน ลัฝ ,)
I met another man who was wounded in hatred,
(ไอ เม็ท อะน๊าเทร่อร์ แมน ฮู วอส วูนด์ อิน เฮทเร็ด ,)
It’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

Oh, what’ll you do now, my blue-eyed son?
(โอ , วาร์ดิล ยู ดู นาว , มาย บลู อาย ซัน)
And what’ll you do now, my darling young one?
(แอนด์ วาร์ดิล ยู ดู นาว , มาย ดาร์ลิ่ง ยัง วัน)
I’m a-goin’ back out ‘fore the rain starts a-fallin’,
(แอม มา โกอิน แบ็ค เอ๊าท โฟร์ เดอะ เรน สท๊าร์ท ซา แฟลลิน ,)
I’ll walk to the depths of the deepest dark forest,
(แอล ว๊อล์ค ทู เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ ดีเปท ด๊าร์ค ฟ๊อเรสท ,)
Where the people are many and their hands are all empty,
(แวร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อาร์ เมนอิ แอนด์ แดร์ แฮนด์ แซร์ ออล เอ๊มพที่ ,)
Where the pellets of poison are flooding their waters,
(แวร์ เดอะ เพลเล็ท อ็อฝ พ๊อยซั่น อาร์ ฟลอดิง แดร์ ว๊อเท่อร ,)
Where the home in the valley meets the damp dirty prison,
(แวร์ เดอะ โฮม อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ มี๊ท เดอะ แด็มพ เดอทิ พริ๊ซั่น ,)
The executioner’s face is always well hidden
(ดิ เอคซิคยูฌะเนอะ เฟซ อีส ออลเว เวลล ฮีดดน)
Where hunger is ugly, where souls are forgotten,
(แวร์ ฮังเกอะ อีส อั๊กลี่ , แวร์ โซล แซร์ ฟอร์กอทเดน ,)
Where black is the color and none is the number,
(แวร์ แบล๊ค อีส เดอะ คัลเออะ แอนด์ นัน อีส เดอะ นั๊มเบ้อร์ ,)
And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it,
(แอนด์ แอล เทลล อิท แอนด์ ทริ๊งค อิท แอนด์ สพี๊ค อิท แอนด์ บรีฑ อิท ,)
Reflect it from the mountain so all souls can see it,
(รีเฟล็คท ดิธ ฟรอม เดอะ เม๊าเท่น โซ ออล โซล แคน ซี อิท ,)
Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin’,
(เด็น แอล สแทนด์ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน อันทิล ไอ สท๊าร์ท ซิงคิน ,)
But I’ll know my song well before I start singin’,
(บั๊ท แอล โนว์ มาย ซ็อง เวลล บีฟอร์ ไอ สท๊าร์ท ซิงอิน ,)
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard,
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด , อิทซ ซา ฮาร์ด ,)
It’s a hard rain’s a-gonna fall.
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

It’s a hard rain’s a gonna fall
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)
It’s a hard rain’s a gonna fall
(อิทซ ซา ฮาร์ด เรน ซา กอนนะ ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Hard Rain’s Gonna Fall คำอ่านไทย – George Harrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น