เนื้อเพลง War คำอ่านไทย Outkast

Now get the f*ck up off me n*gga..
(นาว เก็ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ ออฟฟ มี เอ็น *gga)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
As I, struggle to keep my balance and composure
(แอส ซาย , สทรั๊กเกิ้ล ทู คี๊พ มาย บ๊าล่านซ์ แอนด์ ค็อมโพเฉอะ)
I’m ‘posed ta, propose a toast to players on every coast-a
(แอม โพส ทา , โพรโพ๊ส อะ โท๊สท ทู เพย์เยอร์ ออน เอ๊เฝอร์รี่ โค้สท ดา)
The lyrical roller coaster, mind-bender
(เดอะ ลีริแค็ล โรลเลอะ โคซเทอะ , ไมนด์ bender)
‘Stead of watchin these s*cker MC’s
(สเท้ด อ็อฝ วันชิน ฑิส เอส *cker เมซีสฺ)
I’m seein just how they lyin to the general population
(แอม ซีอิน จั๊สท ฮาว เด ลายอิน ทู เดอะ เจ๊นเนอรัล พอพิวเลฌัน)
Don’t be patient, get up and stand up for your life
(ด้อนท์ บี เพ๊เที้ยนท์ , เก็ท อั๊พ แอนด์ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
Don’t you agree or understand we lost some rights at 1-1-9?
(ด้อนท์ ยู อะกรี ออ อั๊นเด้อรสแทนด วี ล็อซท ซัม ไร๊ท แอ็ท 1 1 9)
Come dumb, come young, come blind unwind confined
(คัม ดัมบ , คัม ยัง , คัม ไบลนฺดฺ อันไวนด์ ค๊อนไฟน์)
to the situation, we facin, cause in time, tick tick boom
(ทู เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น , วี facin , ค๊อส อิน ไทม์ , ทิค ทิค บูม)

[singers]
([ ซีงเออะ ])
Tick, boom.. tick, tick-boom
(ทิค , บูม ทิค , ทิค บูม)
Tick, boom.. tick, tick-boom
(ทิค , บูม ทิค , ทิค บูม)
Tick, boom.. tick, tick-boom
(ทิค , บูม ทิค , ทิค บูม)
Tick, boom.. tick, tick-boom
(ทิค , บูม ทิค , ทิค บูม)

[explosion forward and reversed]
([ เอ็คซพโลฉัน ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ รีเฝิร์ส ])
[scratched: ” You’re gonna die here ” – 2X]
([ สแครทช : ” ยัวร์ กอนนะ ดาย เฮียร ” 2X ])

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
When will we all, awake up out this dream
(เว็น วิล วี ออล , อะเว้ค อั๊พ เอ๊าท ดิส ดรีม)
Come here and smell the Folgers, the soldiers are human beings
(คัม เฮียร แอนด์ สเมลล์ เดอะ Folgers , เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ แซร์ ฮิ๊วแมน บีอิง)
Man actin as if he was the supreme bein
(แมน แอสติน แอส อิ๊ฟ ฮี วอส เดอะ ซูพรีม บีนโพล)
Clockin the souls of men out like he was G-O-D and
(คอกคิน เดอะ โซล อ็อฝ เม็น เอ๊าท ไล๊ค ฮี วอส จี โอ ดี แอนด์)
W-A-Rrah, there’ll be no tomorrow but sorrow
(ดับบิว อะ Rrah , เดอะเรล บี โน ทูม๊อโร่ว บั๊ท ซ๊อโร่ว)
and horror will follow the hollow hearts battle for dollars
(แอนด์ ฮอเรอะ วิล ฟ๊อลโล่ว เดอะ ฮ๊อลโล่ว ฮาร์ท แบ๊ทเทิ้ล ฟอร์ ดอลเลอะ)
Politicians, modern day magicians
(พอลิทีฌแอ็น , โม๊เดิ่ร์น เดย์ มะจีฌแอ็น)
Physicians of death, more health care for poor health
(ฟิสีฌแอ็น อ็อฝ เด้ท , โม เฮ็ลธ แคร์ ฟอร์ พัวร์ เฮ็ลธ)
Who makin us ill, they makin us kill
(ฮู เมกิน อัซ แอล , เด เมกิน อัซ คิลล์)
That’s makin me spill my guts [chill Big, lay in the cut]
(แด้ท เมกิน มี สพิลล มาย กัท [ ชิล บิ๊ก , เลย์ อิน เดอะ คัท ])
For what? I refuse to sit in the backseat and get handled
(ฟอร์ ว๊อท ไอ รีฟิ๊วส ทู ซิท อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ แอนด์ เก็ท แฮ๊นเดิ้ล)
Like I do nuttin all day but sit around watch the Cartoon Channel
(ไล๊ค ไก ดู นัทดิน ออล เดย์ บั๊ท ซิท อะราวนฺดฺ ว๊อทช เดอะ คาทูน แช๊นเนล)
I rap about, the Presidential election and the scandal
(ไอ แร็พ อะเบ๊าท , เดอะ พเรสิเดนแฌ็ล อิเลคฌัน แอนด์ เดอะ สแค๊นด่อล)
that followed, and we all watched the nation, as it swallowed
(แดท ฟ๊อลโล่ว , แอนด์ วี ออล ว๊อทช เดอะ เน๊ชั่น , แอส ซิท สว๊อลโล่ว)
and chalked it up, basically America you got F*CKED
(แอนด์ ชอค ดิท อั๊พ , เบซซิคอลลี่ อะเมริคะ ยู ก็อท เอฟ *CKED)
The media shucked and jived now we stuck – damn!
(เดอะ มีเดียะ ชัก แอนด์ ไจฝ นาว วี ซทัค แดมนํ !)

[singing – ” can’t be heard clearly ” ]
([ ซิงกิง ” แค็นท บี เฮิด คเลียลิ ” ])
[scratched: ” You’re gonna die here ” – 2X]
([ สแครทช : ” ยัวร์ กอนนะ ดาย เฮียร ” 2X ])

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Operation Anaconda – ask yourself
(ออเพอะเรฌัน อนาคอนดา อาสคฺ ยุรเซลฟ)
was it full of bleeps and blunders, did they ever find Osama?
(วอส ซิท ฟูล อ็อฝ bleeps แซน บลันเดอะ , ดิด เด เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ Osama)
And why in the f*ck did Daniel Pearl have to pay the price
(แอนด์ วาย อิน เดอะ เอฟ *ck ดิด แดนเย็ล เพิร์ล แฮ็ฝ ทู เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
for his life and his wife plead twice?
(ฟอร์ ฮิส ไล๊ฟ แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ พลีด ทไวซ)
See Al-Amin got life and Fred got dead, Hampton
(ซี เอล Amin ก็อท ไล๊ฟ แอนด์ เฟรด ก็อท เด้ด , Hampton)
To dampen the dream of all the Panthers
(ทู แดมเพ็น เดอะ ดรีม อ็อฝ ออล เดอะ แพนเธอะ)
They got they answer for ransom
(เด ก็อท เด แอ๊นเซ่อร ฟอร์ แร๊นซั่ม)
As we read together, as we dream together
(แอส วี รี๊ด ทูเก๊ทเธ่อร์ , แอส วี ดรีม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Count your blessings whenever you feel that things won’t be no better
(เค้าทํ ยุร บเลซซิง ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล แดท ทริง ว็อนท บี โน เบ๊ทเท่อร์)
But it got to, you gave me this microphone so I must rock you
(บั๊ท ดิธ ก็อท ทู , ยู เกฝ มี ดิส ไมคโระโฟน โซ ไอ มัสท์ ร๊อค ยู)
Your brainwaves, airwaves, energized and SHOCKED you
(ยุร brainwaves , airwaves , เอนเออะไจส แอนด์ ช๊อค ยู)
Y’all got me, well I got y’all, long as I know y’all listenin
(ยอล ก็อท มี , เวลล ไอ ก็อท ยอล , ลอง แอส ซาย โนว์ ยอล ลิเซินนิน)
I’ma always bring food for thought to the table in the kitchen
(แอมอา ออลเว บริง ฟู้ด ฟอร์ ธอท ทู เดอะ เท๊เบิ้ล อิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
Now eat n*gga!
(นาว อี๊ท เอ็น *gga !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง War คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น