เนื้อเพลง Real N*ggaz คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Hangin with the honies is the song I sing
(แฮนจิ้น วิธ เดอะ ฮันนีสฺ ซิส เดอะ ซ็อง ไอ ซิง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Bustin my toast off the roof drinkin 90 proof til spring
(บัสติน มาย โท๊สท ออฟฟ เดอะ รู๊ฟ ดริงคิน 90 พรู๊พ ทิล สพริง)
Real n*ggaz do real things, check
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง , เช็ค)

We started out makin, small time bacon
(วี สท๊าร์ท เอ๊าท เมกิน , สมอลล์ ไทม์ บาคอน)
Two little n*ggaz bakin, talkin bout whippin cakes
(ทู ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *ggaz เบคกิน , ทอคกิ่น เบาท whippin เค้ก)
Get clothin and big cheddar, hopin it gets better
(เก็ท โครอิน แอนด์ บิ๊ก เชเดอร์ , โฮพปิน หนิด เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
We had no knowledge of this sh*t we just was with whatever
(วี แฮ็ด โน นอลเอ็จ อ็อฝ ดิส ฌะ *ที วี จั๊สท วอส วิธ ฮว็อทเอฝเออะ)
In front of your buildin clockin, thought I was makin a killin
(อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เบลดิน คอกคิน , ธอท ไอ วอส เมกิน อะ คิลลิน)
Right in front of your children, eightball in my side pocket
(ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร ชีลดเร็น , eightball อิน มาย ไซด์ พ๊อคเค่ท)
They was corrupt too, disrespectin the fiends I used to
(เด วอส คอร์รัพทํ ทู , disrespectin เดอะ ฟีนด ซาย ยู๊ส ทู)
look up to, take it or leave it, f*ck you
(ลุ๊ค อั๊พ ทู , เท้ค อิท ออ ลี๊ฝ อิท , เอฟ *ck ยู)
In different parts of the planet, Oakland to New York
(อิน ดีฟเฟอะเร็นท พาร์ท อ็อฝ เดอะ แพล๊เหน็ท , โอคแรน ทู นิว ยอค)
I’m hollerin Lifetimes, he hollerin Life’s Too $hort
(แอม ฮอร์เลอริน ไลฟ์ไทม์ , ฮี ฮอร์เลอริน ไล๊ฟ ทู $hort)
Parallel lives and jew-els held high
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ แซน จู els เฮ็ลด ไฮฮ)
To the Range, to the Rove, get exchanged, for your souls
(ทู เดอะ เร๊นจ , ทู เดอะ โรฝ , เก็ท เอ็กซเช้งจ , ฟอร์ ยุร โซล)
You know how the game goes, slang to get G’s
(ยู โนว์ ฮาว เดอะ เกม โกซ , ซแล็ง ทู เก็ท จีส)
and speak in Chinese everybody gains the same dough
(แอนด์ สพี๊ค อิน ไชนีส เอวี่บอดี้ เกน เดอะ เซม โด)
Get your sh*t scarred f*ckin with my sick squad
(เก็ท ยุร ฌะ *ที สเกลี่ เอฟ *ckin วิธ มาย ซิ๊ค ซคว็อด)
from Marcy, to the Bay y’all, we get large, keep in charge
(ฟรอม มาร์ซี , ทู เดอะ เบย์ ยอล , วี เก็ท ลาร์จ , คี๊พ อิน ชาร์จ)

On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Hangin with the honies is the song I sing
(แฮนจิ้น วิธ เดอะ ฮันนีสฺ ซิส เดอะ ซ็อง ไอ ซิง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Bustin my toast off the roof drinkin 90 proof til spring
(บัสติน มาย โท๊สท ออฟฟ เดอะ รู๊ฟ ดริงคิน 90 พรู๊พ ทิล สพริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)

[Too $hort]
([ ทู $hort ])
So now you own a record label, I got one too
(โซ นาว ยู โอว์น อะ เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล , ไอ ก็อท วัน ทู)
We on a roll now, can’t nobody stop our crew
(วี ออน อะ โรลล นาว , แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ เอ๊า ครู)
You can treat us like convicts, you know we got records
(ยู แคน ทรี๊ท อัซ ไล๊ค ค๊อนฝิคทํ , ยู โนว์ วี ก็อท เร๊คขอร์ด)
On the shelf and on the charts the double deckers
(ออน เดอะ เช๊ลฟ แอนด์ ออน เดอะ ชาร์ท เดอะ ดั๊บเบิ้ล เดคเออะ)
The fat donkey house down the block, belongs to me
(เดอะ แฟท ดองคิ เฮ้าส เดาน เดอะ บล๊อค , บีลอง ทู มี)
You criticize the way I walk, you wanna see my bankbook?
(ยู ครีทอิไซส เดอะ เวย์ ไอ ว๊อล์ค , ยู วอนนา ซี มาย bankbook)
I’m not a crook, I flipped the script and changed my ways
(แอม น็อท ดา ครุค , ไอ ฟริพทฺ เดอะ สคริพท์ แอนด์ เช้งจํ มาย เวย์)
so I can get paid, everday
(โซ ไอ แคน เก็ท เพลด , everday)
I see the same old sh*t, I see in the streets
(ไอ ซี เดอะ เซม โอลด์ ฌะ *ที , ไอ ซี อิน เดอะ สทรีท)
I know you think I’m sellin keys but I only sell beats
(ไอ โนว์ ยู ทริ๊งค แอม เซลลิน คีย์ บั๊ท ไอ โอ๊นลี่ เซลล์ บีท)
Dopefiend music, it’s drug related
(Dopefiend มิ๊วสิค , อิทซ ดรัก รีเหลท)
You can buy it on the corner get a radio and play it
(ยู แคน บาย อิท ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เก็ท ดา เร๊ดิโอ แอนด์ เพลย์ อิท)
It always sounds better when you turn it up loud
(อิท ออลเว ซาวน์ด เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู เทิร์น หนิด อั๊พ เลาด)
Rap music let these motherf*ckers know what we about
(แร็พ มิ๊วสิค เล็ท ฑิส motherf*ckers โนว์ ว๊อท วี อะเบ๊าท)
I know these gay ass record labels keep f*ckin n*ggaz
(ไอ โนว์ ฑิส เก อาซ เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล คี๊พ เอฟ *ckin เอ็น *ggaz)
It’s just like in the streets main, how much you get?
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค อิน เดอะ สทรีท เมน , ฮาว มัช ยู เก็ท)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
On the road to riches, and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส , แอนด์ ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Hangin with the honies is the song I sing
(แฮนจิ้น วิธ เดอะ ฮันนีสฺ ซิส เดอะ ซ็อง ไอ ซิง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Bustin my toast off the roof drinkin 90 proof til spring
(บัสติน มาย โท๊สท ออฟฟ เดอะ รู๊ฟ ดริงคิน 90 พรู๊พ ทิล สพริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)

[Too $hort]
([ ทู $hort ])
That’s right, I been a hustler for a long time
(แด้ท ไร๊ท , ไอ บีน อะ ฮัซเลอะ ฟอร์ รา ลอง ไทม์)
Always got the right beats, never saying wrong rhymes
(ออลเว ก็อท เดอะ ไร๊ท บีท , เน๊เฝ่อร์ เซอิง รอง ไรม)
I started off with nothing ended up with everything
(ไอ สท๊าร์ท ออฟฟ วิธ นัธอิง เอ็นด อั๊พ วิธ เอ๊วี่ติง)
Now we sip Hennessee in first class on every plane
(นาว วี ซิพ เฮเนสซี อิน เฟิร์สท คลาสสํ ออน เอ๊เฝอร์รี่ เพลน)
Ask Jay-Z, he know what I’m sayin
(อาสคฺ เจ ซี , ฮี โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Always see me at the bank and yes I’m goin again
(ออลเว ซี มี แอ็ท เดอะ แบ๊งค แอนด์ เย็ซ แอม โกอิน อะเกน)
There ain’t no dollar amount, that can make me happy
(แดร์ เอน โน ดอลเลอะ อะเม๊าท , แดท แคน เม้ค มี แฮ๊พพี่)
Fine women, a big house, a truck and a Caddy
(ไฟน วีมเอิน , อะ บิ๊ก เฮ้าส , อะ ทรั๊ค แอนด์ อะ แคดดิ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Now peep, how sweet, n*ggaz lives can get
(นาว พีพ , ฮาว สวี้ท , เอ็น *ggaz ไล้ฝ แคน เก็ท)
Put beef aside, the East and Westside connect
(พุท บี๊ฟ อะไซ๊ดฺ , ดิ อี๊สท แอนด์ เวตซาด คอนเน็คท)
$hort Dawg, and Jigga with the, fo’-fo’ flow
($hort ดาว , แอนด์ จิ๊กกา วิธ เดอะ , โฟ โฟ โฟลว์)
I got love for y’all motherf*ckers y’all just don’t know
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ยอล motherf*ckers ยอล จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
I know y’all got a thing for them rag six-fo’s
(ไอ โนว์ ยอล ก็อท ดา ทริง ฟอร์ เด็ม แร๊ก ซิกซ์ fos)
I like the five speed drops pop the clutch then go
(ไอ ไล๊ค เดอะ ไฟฝ สพี๊ด ดรอพ พ็อพ เดอะ คลัทซ์ เด็น โก)
If you want it, keep ballin, and if you jealous stop
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ , คี๊พ บอลลิน , แอนด์ อิ๊ฟ ยู เจลอัซ สท๊อพ)
I want Biggie to rest in peace, as well as ‘Pac
(ไอ ว้อนท บิ๊กกี้ ทู เรสท อิน พี๊ซ , แอส เวลล แอส แพค)
How real is that?
(ฮาว เรียล อีส แดท)

On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Hangin with the honies is the song I sing
(แฮนจิ้น วิธ เดอะ ฮันนีสฺ ซิส เดอะ ซ็อง ไอ ซิง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
On the road to riches and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส แซน ได๊ม่อนดํ ริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
Bustin my toast off the roof drinkin 90 proof til spring
(บัสติน มาย โท๊สท ออฟฟ เดอะ รู๊ฟ ดริงคิน 90 พรู๊พ ทิล สพริง)
Real n*ggaz do real things
(เรียล เอ็น *ggaz ดู เรียล ทริง)
And I’m out
(แอนด์ แอม เอ๊าท)

[Too $hort] Beyotch! $hort Dawg’s in the house
([ ทู $hort ] Beyotch ! $hort ดาว ซิน เดอะ เฮ้าส)
[Jay-Z] Jigga
([ เจ ซี ] จิ๊กกา)
[Too $hort] Much love
([ ทู $hort ] มัช ลัฝ)
[Jay-Z] $hort Dawg, get your money main
([ เจ ซี ] $hort ดาว , เก็ท ยุร มั๊นนี่ เมน)
[Too $hort] All the way from the West coast
([ ทู $hort ] ออล เดอะ เวย์ ฟรอม เดอะ เว๊สท โค้สท)
[Jay-Z] Uhh, how real is that
([ เจ ซี ] อา , ฮาว เรียล อีส แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real N*ggaz คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น