เนื้อเพลง Ain’t Nut’in Personal คำอ่านไทย Snoop Dogg feat C-Murder, Silkk The Shocker

Kill kill kill
(คิลล์ คิลล์ คิลล์)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
How many killas you got on your mother f*ckin pay roll n*gga?
(ฮาว เมนอิ คิวลา ยู ก็อท ออน ยุร ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เพย์ โรลล เอ็น *gga)
Snoop Dogg, C-Murder, and Silkk the Shocker
(ซนูพ ด๊อก , ซี เม๊อร์เด้อร์ , แอนด์ Silkk เดอะ Shocker)
No limit [biatch]
(โน ลิ๊หมิท [ biatch ])

[C-Murder]
([ ซี เม๊อร์เด้อร์ ])
N*gga n*gga I’ma rida
(เอ็น *gga เอ็น *gga แอมอา รีดา)
Ride with G’s
(ไรด์ วิธ จีส)
And ship keys over seas by the three’s
(แอนด์ ชิพ คีย์ โอ๊เฝ่อร ซี บาย เดอะ ทรี)
Keep an eye on my enemies
(คี๊พ แอน อาย ออน มาย อียีมีสฺ)
Snoop and Silkk
(ซนูพ แอนด์ Silkk)
In da back of the Lac
(อิน ดา แบ็ค อ็อฝ เดอะ แล็ค)
With that AK
(วิธ แดท AK)
In da blue tint, with a infer-red
(อิน ดา บลู ทินท , วิธ อะ อินเฟอ เร้ด)
Mother f*cker gonna die tonight
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker กอนนะ ดาย ทูไน๊ท)
That’s why I smoke weed, get high tonight
(แด้ท วาย ไอ สโม๊ค วี , เก็ท ไฮฮ ทูไน๊ท)
Cuz I’ma No Limit soldier
(คัซ แอมอา โน ลิ๊หมิท โซ๊ลเจ้อร์)
With TRU datted in blood
(วิธ TRU datted อิน บลัด)
I went to jail for years, for movin, burnin da drugs
(ไอ เว็นท ทู เจล ฟอร์ เยียร์ , ฟอร์ มูฝวิน , เบินนิน ดา ดรัก)
Murda murda, kill kill
(เมอร์ดา เมอร์ดา , คิลล์ คิลล์)
If you put me in danger
(อิ๊ฟ ยู พุท มี อิน แด๊งเจ้อร์)
I aint trippin noo
(ไอ เอน ทริพพิน นู)
No limit n*ggaz no strangers
(โน ลิ๊หมิท เอ็น *ggaz โน ซทเรนเจอะ)
I’ma tank representer till im history
(แอมอา แท๊งค representer ทิลล์ แอม ฮิสทรี่)
Making playa hatas into a mother f*cking memory
(เมคอิง พอลเย ฮาเทซ อิ๊นทู อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง เม๊มโมรี่)
So throw’em up if you a soldier
(โซ throwem อั๊พ อิ๊ฟ ยู อะ โซ๊ลเจ้อร์)
And Snoop Dogg pass tha mother f*cking dolja
(แอนด์ ซนูพ ด๊อก เพซ ท่า ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง dolja)
I know you mother f*cking feel me
(ไอ โนว์ ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง ฟีล มี)
C-murder aint gonna die, till a b*tch n*gga kill me
(ซี เม๊อร์เด้อร์ เอน กอนนะ ดาย , ทิลล์ อะ บี *tch เอ็น *gga คิลล์ มี)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Kill-kill-kill
(คิลล์ คิลล์ คิลล์)
Murda-murda-murda
(เมอร์ดา เมอร์ดา เมอร์ดา)
Ain’t nut’in personal tru
(เอน nutin เพอซแน็ล tru)
See it’s all about respect
(ซี อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เรสเพ๊คท)
Kill-kill-kill
(คิลล์ คิลล์ คิลล์)
Murda-murda-murda
(เมอร์ดา เมอร์ดา เมอร์ดา)
Im never got slippin
(แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อท สลิปพิน)
Keep my heat on the dash
(คี๊พ มาย ฮีท ออน เดอะ แด็ฌ)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Now, how many n*ggaz you know that can f*ck around
(นาว , ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz ยู โนว์ แดท แคน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ)
And die and come back
(แอนด์ ดาย แอนด์ คัม แบ็ค)
They get hooked up with the number one rap label
(เด เก็ท ฮุ๊ค อั๊พ วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน แร็พ เล๊เบ้ล)
And rap, like that
(แอนด์ แร็พ , ไล๊ค แดท)
Sh*t I can’t be duplicated
(ฌะ *ที ไอ แค็นท บี ดุ๊พพลิเขท)
But I’m highly playa hated
(บั๊ท แอม ไฮลิ พอลเย แฮ็ท)
And I been reinstated
(แอนด์ ดาย บีน รีอินซเทท)
And I thank god that I finally made it
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ก๊อด แดท ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท)
Fated many n*ggas, just to get one back
(แฟท เมนอิ เอ็น *ggas , จั๊สท ทู เก็ท วัน แบ็ค)
Remember im that young n*gga
(รีเม๊มเบ่อร์ แอม แดท ยัง เอ็น *gga)
That put gangsta rap on the map
(แดท พุท แก๊งซดา แร็พ ออน เดอะ แม๊พ)
Never craps, only five duices
(เน๊เฝ่อร์ แครพ , โอ๊นลี่ ไฟฝ duices)
Mix that moet, white star, with them orange juices
(มิกซ์ แดท โมสทฺ , ไว๊ท สทาร์ , วิธ เด็ม อ๊อเร้นจ จู้ยซ)
I hang out with real n*ggas
(ไอ แฮง เอ๊าท วิธ เรียล เอ็น *ggas)
Like Silkk and C-Murder
(ไล๊ค Silkk แอนด์ ซี เม๊อร์เด้อร์)
TRU n*ggas, do n*ggas
(TRU เอ็น *ggas , ดู เอ็น *ggas)
Like you n*ggas
(ไล๊ค ยู เอ็น *ggas)
Ghetto ass, lower class
(เกทโท อาซ , โลเออะ คลาสสํ)
Never hesitate to blast
(เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู บลาสทํ)
And im so serious about my hustlin
(แอนด์ แอม โซ ซี๊เรี๊ยส อะเบ๊าท มาย ฮัสลิน)
Gots to have my cash
(ก็อท ทู แฮ็ฝ มาย แค๊ช)
Can you imagin if I was broke
(แคน ยู imagin อิ๊ฟ ฟาย วอส บโรค)
Sh*t I wouldn’t be bustin no raps
(ฌะ *ที ไอ วูดดึ่น บี บัสติน โน แร็พ)
Id have my strap, running up in your door
(อาย แฮ็ฝ มาย ซทแร็พ , รันนิง อั๊พ อิน ยุร ดอร์)
Takin all your dough and your gold and your cars
(ทอคกิ่น ออล ยุร โด แอนด์ ยุร โกลด์ แอนด์ ยุร คารํ)
Cuz big snoop Dogg, Aint no mother f*cking rap star
(คัซ บิ๊ก ซนูพ ด๊อก , เอน โน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง แร็พ สทาร์)
See ima gangsta[gangsta] and you a notch[you a notch]
(ซี แอมอา แก๊งซดา [ แก๊งซดา ] แอนด์ ยู อะ น็อช [ ยู อะ น็อช ])
And you a s*cka[b*tch ass n*gga], and I rock
(แอนด์ ยู อะ เอส *cka [ บี *tch อาซ เอ็น *gga ] , แอนด์ ดาย ร๊อค)
Im draped in my army fatigue
(แอม ดเรพ อิน มาย อามิ ฟาที้ก)
Blowing on green trees
(โบลวิง ออน กรีน ทรี)
In the navigator, and keep the heat for them playa hatas
(อิน เดอะ แนฝอิเกเทอะ , แอนด์ คี๊พ เดอะ ฮีท ฟอร์ เด็ม พอลเย ฮาเทซ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Silkk the Shocker]
([ Silkk เดอะ Shocker ])
Now look at murda, murda, murda
(นาว ลุ๊ค แกท เมอร์ดา , เมอร์ดา , เมอร์ดา)
And this kill, kill, kill
(แอนด์ ดิส คิลล์ , คิลล์ , คิลล์)
This sh*ts real
(ดิส ฌะ *ts เรียล)
Stay strapped and capped, to get pealed
(สเทย์ สแตปชฺ แอนด์ capped , ทู เก็ท พีล)
And mama always told me
(แอนด์ มามะ ออลเว โทลด มี)
If you aint down to ride with god
(อิ๊ฟ ยู เอน เดาน ทู ไรด์ วิธ ก๊อด)
Down to die with god
(เดาน ทู ดาย วิธ ก๊อด)
You aint no mother f*cking soldier
(ยู เอน โน ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง โซ๊ลเจ้อร์)
No limit datted on my back and my stomach
(โน ลิ๊หมิท datted ออน มาย แบ็ค แอนด์ มาย สโท๊มัช)
Cuz ima mother f*cking fool
(คัซ แอมอา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง ฟูล)
Uhhh, show me love
(อากรีเอดสฺ , โชว์ มี ลัฝ)
Cuz when I make music with thugs, I make moves
(คัซ เว็น นาย เม้ค มิ๊วสิค วิธ ธัก , ไอ เม้ค มู๊ฝ)
Well im coming out hard
(เวลล แอม คัมอิง เอ๊าท ฮาร์ด)
I was coming out large
(ไอ วอส คัมอิง เอ๊าท ลาร์จ)
Seen this guy named van
(ซีน ดิส กาย เนม แฝน)
I bring the pain
(ไอ บริง เดอะ เพน)
Look everybody coming out stars
(ลุ๊ค เอวี่บอดี้ คัมอิง เอ๊าท สทาร์)
See now me, C, and Snoop in da coupe
(ซี นาว มี , ซี , แอนด์ ซนูพ อิน ดา คูเพ)
In da house thinking about loop
(อิน ดา เฮ้าส ติ้งกิง อะเบ๊าท ลูพ)
I told n*ggas
(ไอ โทลด เอ็น *ggas)
Rap sh*t isnt bad, I blast’em, So I ask’em, I shoot
(แร็พ ฌะ *ที อีสซึ่น แบ้ด , ไอ blastem , โซ ไอ แอ๊ดแคม , ไอ ชู๊ท)
Just a young n*gga bout raising hell and makin mail
(จั๊สท ดา ยัง เอ็น *gga เบาท เรนซิง เฮ็ลล แอนด์ เมกิน เมล)
If you a trip
(อิ๊ฟ ยู อะ ทริ๊พ)
I told you I was making this sh*t on bail [that’s cool]
(ไอ โทลด ยู ไอ วอส เมคอิง ดิส ฌะ *ที ออน เบล [ แด้ท คูล ])
Back up n*gga, cant flame that sh*t like drugs
(แบ็ค อั๊พ เอ็น *gga , แค็นท เฟลม แดท ฌะ *ที ไล๊ค ดรัก)
And see ima n*gga, im gonna hang like a n*gga
(แอนด์ ซี แอมอา เอ็น *gga , แอม กอนนะ แฮง ไล๊ค เก เอ็น *gga)
Bang that sh*t like it was crips and bloods
(แบง แดท ฌะ *ที ไล๊ค อิท วอส คริป แซน บลัด)
Now deal weed n*gga
(นาว ดีล วี เอ็น *gga)
Strapped up in my fatigue
(สแตปชฺ อั๊พ อิน มาย ฟาที้ก)
Cant hold me down
(แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Don’t even trip my n*gga Snoop
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊พ มาย เอ็น *gga ซนูพ)
If you a soldier now
(อิ๊ฟ ยู อะ โซ๊ลเจ้อร์ นาว)
Do what ya think b*tch
(ดู ว๊อท ยา ทริ๊งค บี *tch)
For this tank b*tch
(ฟอร์ ดิส แท๊งค บี *tch)
I stay quick and work
(ไอ สเทย์ ควิค แอนด์ เวิ๊ร์ค)
And I got No Limit scattered on my f*cking forehead
(แอนด์ ดาย ก็อท โน ลิ๊หมิท ซแคทเทอะ ออน มาย เอฟ *คิง ฟอเร็ด)
That’s why I do so much dirt
(แด้ท วาย ไอ ดู โซ มัช เดิร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Nut’in Personal คำอ่านไทย Snoop Dogg feat C-Murder, Silkk The Shocker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น