เนื้อเพลง Make Me Feel คำอ่านไทย Amanda Perez

Yeah, oh you make me feel.
(เย่ , โอ ยู เม้ค มี ฟีล)
You make me feel good inside.
(ยู เม้ค มี ฟีล กู๊ด อิ๊นไซด์)
You look into my eyes.
(ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
I always try to hide my tears,
(ไอ ออลเว ธราย ทู ไฮด์ มาย เทียร์ ,)
but you always see my cries,
(บั๊ท ยู ออลเว ซี มาย ไคร ,)
always see my cries.
(ออลเว ซี มาย ไคร)
Just one kiss on my lips
(จั๊สท วัน คิซ ออน มาย ลิพ)
and this love I know this is definitely it.
(แอนด์ ดิส ลัฝ ไอ โนว์ ดิส ซิส เดฟอินิทลิ อิท)
This is definitely it.
(ดิส ซิส เดฟอินิทลิ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You make me feel like I need
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด)
to be lovin’ you holdin’ you feelin’ you next to me.
(ทู บี ลัฝวิน ยู โฮดดิน ยู ฟีลิน ยู เน๊กซท ทู มี)
You make me feel so secure,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซ๊คเคียวร์ ,)
your love is so pure,
(ยุร ลัฝ อีส โซ เพียวร์ ,)
it makes me feel like I need more.
(อิท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด โม)
You make me feel so safe,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซฟ ,)
I couldnt ever let no one come and take your place.
(ไอ คูดซึ่น เอ๊เฝ่อร์ เล็ท โน วัน คัม แอนด์ เท้ค ยุร เพลส)
You make me feel, you make feel.
(ยู เม้ค มี ฟีล , ยู เม้ค ฟีล)

Sunshine, you’re finally shining over me.
(ซันชาย , ยัวร์ ไฟแน็ลลิ ชายนิง โอ๊เฝ่อร มี)
Unconditional love I finally see.
(อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ไอ ไฟแน็ลลิ ซี)
See a world with a whole new place.
(ซี อะ เวิลด วิธ อะ โฮล นิว เพลส)
I see his love and it’s written all over his face.
(ไอ ซี ฮิส ลัฝ แอนด์ อิทซ วึ้น ออล โอ๊เฝ่อร ฮิส เฟซ)
This has got to be real, ’cause you make me feel.
(ดิส แฮ็ส ก็อท ทู บี เรียล , ค๊อส ยู เม้ค มี ฟีล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You make me feel like I need
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด)
to be lovin’ you holdin’ you feelin’ you next to me.
(ทู บี ลัฝวิน ยู โฮดดิน ยู ฟีลิน ยู เน๊กซท ทู มี)
You make me feel so secure,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซ๊คเคียวร์ ,)
your love is so pure,
(ยุร ลัฝ อีส โซ เพียวร์ ,)
it makes me feel like I need more.
(อิท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด โม)
You make me feel so safe,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซฟ ,)
I couldnt ever let no one come and take your place.
(ไอ คูดซึ่น เอ๊เฝ่อร์ เล็ท โน วัน คัม แอนด์ เท้ค ยุร เพลส)
You make me feel, you make feel.
(ยู เม้ค มี ฟีล , ยู เม้ค ฟีล)

Sometimes I sit and I think about
(ซัมไทม์ ซาย ซิท แอนด์ ดาย ทริ๊งค อะเบ๊าท)
what my life would be with you without,
(ว๊อท มาย ไล๊ฟ เวิด บี วิธ ยู วิธเอ๊าท ,)
without love and affection.
(วิธเอ๊าท ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
Without you my life has no direction,
(วิธเอ๊าท ยู มาย ไล๊ฟ แฮ็ส โน ดิเรคฌัน ,)
direction to stay on my feet.
(ดิเรคฌัน ทู สเทย์ ออน มาย ฟีท)
Without your love my life has no meaning.
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ มาย ไล๊ฟ แฮ็ส โน มีนนิง)
If you were gone, I’d be so alone.
(อิ๊ฟ ยู เวอ กอน , อาย บี โซ อะโลน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You make me feel like I need
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด)
to be lovin’ you holdin’ you feelin’ you next to me.
(ทู บี ลัฝวิน ยู โฮดดิน ยู ฟีลิน ยู เน๊กซท ทู มี)
You make me feel so secure,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซ๊คเคียวร์ ,)
your love is so pure,
(ยุร ลัฝ อีส โซ เพียวร์ ,)
it makes me feel like I need more.
(อิท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด โม)
You make me feel so safe,
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ เซฟ ,)
I couldnt ever let no one come and take your place.
(ไอ คูดซึ่น เอ๊เฝ่อร์ เล็ท โน วัน คัม แอนด์ เท้ค ยุร เพลส)
You make me feel, you make feel.
(ยู เม้ค มี ฟีล , ยู เม้ค ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me Feel คำอ่านไทย Amanda Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น