เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Adam Lambert

There he goes
(แดร์ ฮี โกซ)
My baby walks so slow
(มาย เบ๊บี้ ว๊อล์ค โซ สโลว์)
Sexual tic-tac-toe
(เซคฌวล ทิค tac โท)
Yeah I know we both know
(เย่ ไอ โนว์ วี โบทรฺ โนว์)
It isn’t time, no
(อิท อีสซึ่น ไทม์ , โน)
But could you be m-mine?
(บั๊ท เคิด ยู บี เอ็ม ไมน์)

We’ll never get too far
(เวลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทู ฟาร์)
Just you, me and the bar
(จั๊สท ยู , มี แอนด์ เดอะ บาร์)
Silly m้nage เ trois, sometimes
(ซิ๊ลลี่ m้nage เ trois , ซัมไทม์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh baby, light’s on
(โอ เบ๊บี้ , ไล๊ท ออน)
But you’re mom’s not home
(บั๊ท ยัวร์ มัม น็อท โฮม)
I’m sick of laying down alone, hey
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เลยิง เดาน อะโลน , เฮ)
With this fever, fever, yeah
(วิธ ดิส ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)
My one and own
(มาย วัน แอนด์ โอว์น)
I wanna get you alone
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อะโลน)
Give you fever, fever, yeah
(กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)

There it goes
(แดร์ อิท โกซ)
You’re still my soul and so
(ยัวร์ สทิลล มาย โซล แอนด์ โซ)
Cause, sweetheart
(ค๊อส , สวีทฮาร์ท)
No-no-nobody a-kno-kno-knows me
(โน โน โนบอดี้ อะ โน โน โนว์ มี)
Or can find me, ooh
(ออ แคน ไฟนด์ มี , อู้)
Time to be m-mine, mine
(ไทม์ ทู บี เอ็ม ไมน์ , ไมน์)

Let’s get inside your car
(เล็ท เก็ท อิ๊นไซด์ ยุร คารํ)
Just you, me and the stars
(จั๊สท ยู , มี แอนด์ เดอะ สทาร์)
Kind of m้nage เ trois, sometimes
(ไคนด์ อ็อฝ m้nage เ trois , ซัมไทม์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)
Would you be m-mine?
(เวิด ยู บี เอ็ม ไมน์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh baby, light’s on
(โอ เบ๊บี้ , ไล๊ท ออน)
But you’re mom’s not home
(บั๊ท ยัวร์ มัม น็อท โฮม)
I’m sick of laying down alone, hey
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เลยิง เดาน อะโลน , เฮ)
With this fever, fever, yeah
(วิธ ดิส ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)
My one and own
(มาย วัน แอนด์ โอว์น)
I wanna get you alone
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อะโลน)
Give you fever, fever, yeah
(กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah!
(เย่ , เย่ , เย่ !)
You baby, oh baby, oh baby yeah, oh baby you’re mine!
(ยู เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้ เย่ , โอ เบ๊บี้ ยัวร์ ไมน์ !)
Baby you’re mine, mine, you’re mine
(เบ๊บี้ ยัวร์ ไมน์ , ไมน์ , ยัวร์ ไมน์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh baby, light’s on
(โอ เบ๊บี้ , ไล๊ท ออน)
But you’re mom’s not home
(บั๊ท ยัวร์ มัม น็อท โฮม)
I’m sick of laying down alone
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เลยิง เดาน อะโลน)
With this fever, fever, yeah
(วิธ ดิส ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)
My one and own
(มาย วัน แอนด์ โอว์น)
I wanna get you alone
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อะโลน)
I got this fever that I can’t sweat out
(ไอ ก็อท ดิส ฟี๊เฝ่อร แดท ไอ แค็นท สเว็ท เอ๊าท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh baby, light’s on
(โอ เบ๊บี้ , ไล๊ท ออน)
But you’re mom’s not home
(บั๊ท ยัวร์ มัม น็อท โฮม)
I’m sick of laying down alone
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เลยิง เดาน อะโลน)
With this fever, fever, yeah
(วิธ ดิส ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)
My one and own
(มาย วัน แอนด์ โอว์น)
I wanna get you alone, yeah
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อะโลน , เย่)
Give you fever, fever, yeah
(กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)

Give you my f-f-fever, my f-fever
(กี๊ฝ ยู มาย เอฟ เอฟ ฟี๊เฝ่อร , มาย เอฟ ฟี๊เฝ่อร)
Give you my f-f-fever, my f-fever!
(กี๊ฝ ยู มาย เอฟ เอฟ ฟี๊เฝ่อร , มาย เอฟ ฟี๊เฝ่อร !)
Give you fever, fever, yeah
(กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่)
Give you fever, fever, yeah!
(กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร , ฟี๊เฝ่อร , เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Adam Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น