เนื้อเพลง Whip My Hair คำอ่านไทย Willow

Where you at?
(ฮแว ยู แอ็ท)
Are you ready?
(อาร์ ยู เรดอิ)
To whip your hair!
(ทู ฮวิพ ยุร แฮ !)

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)

Hop up out the bed, turn my swag on
(ฮ็อพ อัพ เอาท เดอะ เบ็ด , เทิน ไม ซแว็ก ออน)
Pay no attention to them haters because we whip ’em off
(เพ โน แอ็ทเทนฌัน ทู เฑ็ม เฮเดอ บิคอส วี ฮวิพ เอ็ม ออฟฟ)
And we ain’t doing nothing wrong
(แอ็นด วี เอน ดูอิง นัธอิง ร็อง)
So don’t tell me nothing, I’m just tryina have fun
(โซ ด้อนท์ เท็ล มี นัธอิง , แอม จัซท ทายอีนา แฮ็ฝ ฟัน)
So keep the party jumping
(โซ คีพ เดอะ พาทิ จัมปิง)

So what’s up?
(โซ ฮว็อท อัพ)
[Yeah]
([ เย่ ])
And I’ll be doing what to do, we turn our back
(แอ็นด อิล บี ดูอิง ฮว็อท ทู ดู , วี เทิน เอ๊า แบ็ค)
And whip our hair and just shake them off
(แอ็นด ฮวิพ เอ๊า แฮ แอ็นด จัซท เฌค เฑ็ม ออฟฟ)
Shake them off, shake them off, shake them off
(เฌค เฑ็ม ออฟฟ , เฌค เฑ็ม ออฟฟ , เฌค เฑ็ม ออฟฟ)

Don’t let haters keep me off my grind
(ด้อนท์ เล็ท เฮเดอ คีพ มี ออฟฟ ไม ไกรนด)
Keep my head up and I know I’ll be fine
(คีพ ไม เฮ็ด อัพ แอ็นด ดาย โน อิล บี ไฟน)
Keep fighting until I get there
(คีพ ไฟท์ดิง อันทีล ไอ เก็ท แฑ)
When I’m down and I feel like giving up
(ฮเว็น แอม เดาน แอ็นด ดาย ฟีล ไลค กีฝวิง อัพ)
I’ll think again.
(อิล ธิงค อะเกน)

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I’m going get more shine than a little bit
(แอม โกอิ้ง เก็ท โม ไฌน แฑ็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Soon as I hit the stage, applause I’m hearing it
(ซูน แอ็ส ซาย ฮิท เดอะ ซเทจ , แอ็พลอส แอม เฮียริง อิท)
Whether it’s black stars, black cars, I’m feeling it
(ฮเวทเออะ อิทซ บแล็ค ซทา , บแล็ค คา , แอม ฟีลอิง อิท)
But none of them whip it like I do!
(บัท นัน อ็อฝ เฑ็ม ฮวิพ อิท ไลค ไก ดู !)

I, I get it in hmm yeah, I go hard
(ไอ , ไอ เก็ท ดิธ อิน อึม เย่ , ไอ โก ฮาด)
When they see me pull up, I whip it real hard
(ฮเว็น เฑ ซี มี พุล อัพ , ไอ ฮวิพ อิท ริแอ็ล ฮาด)
I whip it real hard, real hard, I whip it real hard
(ไอ ฮวิพ อิท ริแอ็ล ฮาด , ริแอ็ล ฮาด , ไอ ฮวิพ อิท ริแอ็ล ฮาด)

Don’t let haters keep me off my grind
(ด้อนท์ เล็ท เฮเดอ คีพ มี ออฟฟ ไม ไกรนด)
Keep my head up and I know I’ll be fine
(คีพ ไม เฮ็ด อัพ แอ็นด ดาย โน อิล บี ไฟน)
Keep fighting until I get there
(คีพ ไฟท์ดิง อันทีล ไอ เก็ท แฑ)
When I’m down and I feel like giving up
(ฮเว็น แอม เดาน แอ็นด ดาย ฟีล ไลค กีฝวิง อัพ)
I’ll think again.
(อิล ธิงค อะเกน)

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[adsense]
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Okay, okay just whip my hair]
([ โอเค , โอเค จัซท ฮวิพ ไม แฮ ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Okay, okay just whip my hair]
([ โอเค , โอเค จัซท ฮวิพ ไม แฮ ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Ok, ok, ok, ok]
([ โอเค , โอเค , โอเค , โอเค ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)

All my ladies, if you feel me
(ออล ไม เลดิส , อิฟ ยู ฟีล มี)
Come on, do it, do it, whip your hair
(คัมมอน , ดู อิท , ดู อิท , ฮวิพ ยุร แฮ)
Don’t matter if it’s long, short
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ อิทซ ล็อง , ฌอท)
Do it, do it whip your hair
(ดู อิท , ดู อิท ฮวิพ ยุร แฮ)
[Whip your hair]
([ ฮวิพ ยุร แฮ ])

All my ladies, if you feel me
(ออล ไม เลดิส , อิฟ ยู ฟีล มี)
Come on, do it, do it, whip your hair
(คัมมอน , ดู อิท , ดู อิท , ฮวิพ ยุร แฮ)
Don’t matter if it’s long, short
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ อิทซ ล็อง , ฌอท)
Do it, do it whip your hair
(ดู อิท , ดู อิท ฮวิพ ยุร แฮ)
[Your hair, your hair]
([ ยุร แฮ , ยุร แฮ ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip my hair]
([ จัซท ฮวิพ ไม แฮ ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Just whip it]
([ จัซท ฮวิพ อิท ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I whip my hair back and forth
(ไอ ฮวิพ ไม แฮ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
[Whip it real good]
([ ฮวิพ อิท ริแอ็ล กุด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whip My Hair คำอ่านไทย Willow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น