เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Jadakiss feat DJ Quik, Snoop Dogg

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shine, shine, shine
(ไชน์ , ไชน์ , ไชน์)
Everyday when I’m rollin through the hood
(เอวี่เดย์ เว็น แอม โรลลิน ทรู เดอะ ฮุด)
Playas watch me cos they know I
(พอลเย ว๊อทช มี คอซ เด โนว์ ไอ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)
Hey! I know I’m shinin, a fresh pair of whities and a crispy T on
(เฮ ! ไอ โนว์ แอม ชายนิน , อะ เฟรช แพ อ็อฝ whities แซน อะ ครีซพิ ที ออน)
Love to hate me cos you know I’m gonna
(ลัฝ ทู เฮท มี คอซ ยู โนว์ แอม กอนนะ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)

[Female Singer]
([ ฟี๊เมล ซีงเออะ ])
Keep doin what you doin
(คี๊พ โดย ว๊อท ยู โดย)
It’s ya time and its ya shine
(อิทซ ยา ไทม์ แอนด์ อิทซ ยา ไชน์)
I love the way you ride
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ไรด์)
I hope you shine
(ไอ โฮพ ยู ไชน์)
The party starts tonight
(เดอะ พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ทูไน๊ท)
My friends are comin over
(มาย เฟรน แซร์ คัมอิน โอ๊เฝ่อร)
I really think you fly
(ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู ฟลาย)
Tonight’s the night
(ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท)
” shine shine shine ”
(” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)

[Verse 1 – Snoop Dogg]
([ เฝิซ 1 ซนูพ ด๊อก ])
I shine like Neptune, Venus, and Mars in yo face in yo state
(ไอ ไชน์ ไล๊ค เนพทยูน , เว้นู , แอนด์ มา ซิน โย เฟซ อิน โย สเทท)
In and out of cars, in a state, with a date with one of my broads
(อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ คารํ , อิน อะ สเทท , วิธ อะ เดท วิธ วัน อ็อฝ มาย บรอด)
But you gotta leave that b*tch before she gets your d*ck hard
(บั๊ท ยู กอททะ ลี๊ฝ แดท บี *tch บีฟอร์ ชี เก็ท ยุร d*ck ฮาร์ด)
Thats what shinin about and when you get the hoe
(แด้ท ว๊อท ชายนิน อะเบ๊าท แอนด์ เว็น ยู เก็ท เดอะ โฮ)
You can tear her linin out, what you whinin about?
(ยู แคน เทียร์ เฮอ ลินนิน เอ๊าท , ว๊อท ยู วายนิน อะเบ๊าท)
You in the presence of pimpin, I’m walkin while limpin
(ยู อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ พิมปิน , แอม วอคกิน ไวล์ limpin)
And holdin on the drink that I’m sippin, I’m flippin the script and
(แอนด์ โฮดดิน ออน เดอะ ดริ๊งค แดท แอม ซิบปิ่น , แอม ฟริพพิน เดอะ สคริพท์ แอนด์)
Im slidin while I’m dippin my whip in, out-of-traffic
(แอม slidin ไวล์ แอม ดิพพิน มาย ฮวิพ อิน , เอ๊าท อ็อฝ แทร๊ฟฟิ๊ค)
Its so drastic, boombastic, this sh*ts a hit, Jadakiss
(อิทซ โซ ดแรซทิค , boombastic , ดิส ฌะ *ts ซา ฮิท , Jadakiss)
matter fact nephew, this b*tch is a classic
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท เน๊พิ่ว , ดิส บี *tch อีส ซา คแลซซิแค็ล)
pass this ayo locy loc’ let’s blow some dope
(เพซ ดิส เอโย locy loc เล็ท โบลว์ ซัม โดพ)
better yet lets go for dough, hoe for hoe
(เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท เล็ท โก ฟอร์ โด , โฮ ฟอร์ โฮ)
I’m so fa sho, and so low and sensational
(แอม โซ ฟา โช , แอนด์ โซ โลว แอนด์ เซ็นเซฌะแน็ล)
You know how I do it
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ดู อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shine, shine, shine
(ไชน์ , ไชน์ , ไชน์)
Everyday when I’m rollin thru the hood
(เอวี่เดย์ เว็น แอม โรลลิน ธรู เดอะ ฮุด)
Playas watch me cuz they know I
(พอลเย ว๊อทช มี คัซ เด โนว์ ไอ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)
Hey I know I’m shinin, a fresh pair of whities and a crispy T on
(เฮ ไอ โนว์ แอม ชายนิน , อะ เฟรช แพ อ็อฝ whities แซน อะ ครีซพิ ที ออน)
Love to hate me cuz you know I’m gonna
(ลัฝ ทู เฮท มี คัซ ยู โนว์ แอม กอนนะ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)

[Female Singer]
([ ฟี๊เมล ซีงเออะ ])
Keep doin what you doin
(คี๊พ โดย ว๊อท ยู โดย)
Its ya time and its ya shine
(อิทซ ยา ไทม์ แอนด์ อิทซ ยา ไชน์)
I love the way you ride
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ไรด์)
I hope you shine ” shine shine shine ”
(ไอ โฮพ ยู ไชน์ ” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)
The party starts tonight
(เดอะ พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ทูไน๊ท)
My friends are comin over
(มาย เฟรน แซร์ คัมอิน โอ๊เฝ่อร)
I really think you fly
(ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู ฟลาย)
Tonight’sthe night
(Tonightsthe ไน๊ท)
” shine shine shine ”
(” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)

[Verse 2 – DJ Quik]
([ เฝิซ 2 ดีเจ Quik ])
Now whats the haps on the bottle cap, I want a snow bunny
(นาว ว๊อท เดอะ haps ออน เดอะ บ๊อทเทิ่ล แค๊พ , ไอ ว้อนท ดา สโนว์ บันนิ)
” I’m Rick James b*tch! ” I got the show money
(” แอม ริค เจม บี *tch ! ” ไอ ก็อท เดอะ โชว์ มั๊นนี่)
and I ain’t hatin for nothin, but it be so funny
(แอนด์ ดาย เอน แฮดดิน ฟอร์ นอทติน , บั๊ท ดิธ บี โซ ฟันนิ)
how cowards be wantin see me with my eyes and nose runny
(ฮาว โค๊หวาร์ด บี วอนทิน ซี มี วิธ มาย อาย แซน โน้ส รันนี่)
I got nouns and verbs while you got pounds of curbs
(ไอ ก็อท เนาน แซน เฝิบ ไวล์ ยู ก็อท เพานด อ็อฝ เคิบ)
and one of us got a place if we around the burbs
(แอนด์ วัน อ็อฝ อัซ ก็อท ดา เพลส อิ๊ฟ วี อะราวนฺดฺ เดอะ burbs)
I’m fittin like a lego block, you bullsh*ttin while I’m sittin
(แอม ฟิทดิน ไล๊ค เก lego บล๊อค , ยู bullsh*ttin ไวล์ แอม ซิทดิน)
in an eight-o-drop, these s*ckaz tell me ” keep it gangsta ”
(อิน แอน เอท โอ ดรอพ , ฑิส เอส *ckaz เทลล มี ” คี๊พ อิท แก๊งซดา “)
But they don’t know, when they ain’t lookin I be hearin population control
(บั๊ท เด ด้อนท์ โนว์ , เว็น เด เอน ลุคกิน นาย บี เฮียริน พอพิวเลฌัน คอนโทรล)
Then I’m lookin for a breezy with a whole lotta soul
(เด็น แอม ลุคกิน ฟอร์ รา บรีสอิ วิธ อะ โฮล ลอทดา โซล)
so I can have a malfunction in my wardrobe
(โซ ไอ แคน แฮ็ฝ อะ malfunction อิน มาย วอดโรบ)
SIP! not the Jada with the smith
(ซิพ ! น็อท เดอะ Jada วิธ เดอะ ซมิธ)
It’s the Jada with the fo’ fifth, clutchin on the fifth
(อิทซ เดอะ Jada วิธ เดอะ โฟ ฟิฟธ , clutchin ออน เดอะ ฟิฟธ)
With Snoop be in the front and his jewelry shinin
(วิธ ซนูพ บี อิน เดอะ ฟร๊อนท แอนด์ ฮิส จูเอ็ลริ ชายนิน)
all through his clothes and lil n*ggaz in the back on the low…
(ออล ทรู ฮิส คโลฑ แซน ลิล เอ็น *ggaz อิน เดอะ แบ็ค ออน เดอะ โลว)
but I still shine though!
(บั๊ท ไอ สทิลล ไชน์ โธ !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shine, shine, shine
(ไชน์ , ไชน์ , ไชน์)
Everyday when I’m rollin thru the hood
(เอวี่เดย์ เว็น แอม โรลลิน ธรู เดอะ ฮุด)
Playas watch me cuz they know I
(พอลเย ว๊อทช มี คัซ เด โนว์ ไอ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)
Hey I know I’m shinin, a fresh pair of whities and a crispy T on
(เฮ ไอ โนว์ แอม ชายนิน , อะ เฟรช แพ อ็อฝ whities แซน อะ ครีซพิ ที ออน)
Love to hate me cuz you know I’m gonna
(ลัฝ ทู เฮท มี คัซ ยู โนว์ แอม กอนนะ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)

[Female Singer]
([ ฟี๊เมล ซีงเออะ ])
Keep doin what you doin
(คี๊พ โดย ว๊อท ยู โดย)
It’s ya time and its ya shine
(อิทซ ยา ไทม์ แอนด์ อิทซ ยา ไชน์)
I love the way you ride
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ไรด์)
I hope you shine ” shine shine shine ”
(ไอ โฮพ ยู ไชน์ ” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)
The party starts tonight
(เดอะ พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ทูไน๊ท)
My friends are comin over
(มาย เฟรน แซร์ คัมอิน โอ๊เฝ่อร)
I really think you fly
(ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู ฟลาย)
Tonight’sthe night
(Tonightsthe ไน๊ท)
” shine shine shine ”
(” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)

[Verse 3 – Jadakiss]
([ เฝิซ 3 Jadakiss ])
UH, Like a African diamond its deeper than rappin and rhymin
(อา , ไล๊ค เก แอฟริแค็น ได๊ม่อนดํ อิทซ ดิพเพอ แฑ็น แรพปิน แอนด์ ไรม์มิน)
Success happens with timin, over here I’m doin low with the punk
(ซัคเซสส แฮ๊พเพ่น วิธ ทิมมิน , โอ๊เฝ่อร เฮียร แอม โดย โลว วิธ เดอะ พรัค)
When I’m over there I’m on the low low with my unc
(เว็น แอม โอ๊เฝ่อร แดร์ แอม ออน เดอะ โลว โลว วิธ มาย unc)
and all the b*tches lookin for us
(แอนด์ ออล เดอะ บี *tches ลุคกิน ฟอร์ อัซ)
But I ain’t lookin for puss, right now ma’ I’m lookin for cush
(บั๊ท ไอ เอน ลุคกิน ฟอร์ พัซ , ไร๊ท นาว มา แอม ลุคกิน ฟอร์ cush)
And I’m strapped with the pound and house shoes, Khakis, T shirts
(แอนด์ แอม สแตปชฺ วิธ เดอะ เพานด แอนด์ เฮ้าส ชู , คาคิ , ที เชิ๊ร์ท)
Ah Uh ! Thats my surroundings, air force ones, jeans City
(อา อา ! แด้ท มาย ซะเรานดิงส , แอร์ ฟอร์ซ วัน , ยีน ซิ๊ที่)
lab a-fitted thats when I’m back in the town
(แหล๊บ อะ ฟิททฺ แด้ท เว็น แอม แบ็ค อิน เดอะ ทาวน์)
Don’t get it confused I’m proud to be gone
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ คอนฟิ้วส แอม พเราด ทู บี กอน)
be home in a year with duffle bags out on the lawn
(บี โฮม อิน อะ เยียร์ วิธ ดัฟเฟอร์ แบ๊ก เอ๊าท ออน เดอะ ลอน)
So much money my n*ggaz keep countin it wrong
(โซ มัช มั๊นนี่ มาย เอ็น *ggaz คี๊พ เค๊าดิน หนิด รอง)
So many hits I cant keep count of the songs
(โซ เมนอิ ฮิท ซาย แค็นท คี๊พ เค้าทํ อ็อฝ เดอะ ซ็อง)
and we still grindin, stainless still nine
(แอนด์ วี สทิลล กรี๊ดอิน , ซเทนเล็ซ สทิลล ไนน)
And y’all still hate but we still shinin lets go!
(แอนด์ ยอล สทิลล เฮท บั๊ท วี สทิลล ชายนิน เล็ท โก !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shine, shine, shine
(ไชน์ , ไชน์ , ไชน์)
Everyday when I’m rollin through the hood
(เอวี่เดย์ เว็น แอม โรลลิน ทรู เดอะ ฮุด)
Playas watch me cuz they know I
(พอลเย ว๊อทช มี คัซ เด โนว์ ไอ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)
Hey I know I’m shinin, afresh pair of whities with a crispy T on
(เฮ ไอ โนว์ แอม ชายนิน , อัฟเรฌ แพ อ็อฝ whities วิธ อะ ครีซพิ ที ออน)
Love to hate me cuz you know I’m gonna
(ลัฝ ทู เฮท มี คัซ ยู โนว์ แอม กอนนะ)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)

[Female Singer]
([ ฟี๊เมล ซีงเออะ ])
Keep doin what you doin
(คี๊พ โดย ว๊อท ยู โดย)
It’s ya time and its ya shine
(อิทซ ยา ไทม์ แอนด์ อิทซ ยา ไชน์)
I love the way you ride
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ไรด์)
I hope you shine ” Shine shine shine ”
(ไอ โฮพ ยู ไชน์ ” ไชน์ ไชน์ ไชน์ “)
The party starts tonight
(เดอะ พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ทูไน๊ท)
My friends are comin over
(มาย เฟรน แซร์ คัมอิน โอ๊เฝ่อร)
I really think you fly
(ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู ฟลาย)
Tonight’sthe night
(Tonightsthe ไน๊ท)
” Shine, shine, shine ”
(” ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Jadakiss feat DJ Quik, Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น