เนื้อเพลง In Your Eyes คำอ่านไทย SR-71

Love I get so lost, sometimes
(ลัฝ ไอ เก็ท โซ ล็อซท , ซัมไทม์)
Days pass and this emptiness fills my heart
(เดย์ เพซ แซน ดิส เอมทิเน็ซ ฟิลล มาย ฮาร์ท)
When I want to run away
(เว็น นาย ว้อนท ทู รัน อะเวย์)
I drive off in my car
(ไอ ไดร๊ฝ ออฟฟ อิน มาย คารํ)
But whichever way I go
(บั๊ท ฮวิเชฝเออะ เวย์ ไอ โก)
I come back to the place you are
(ไอ คัม แบ็ค ทู เดอะ เพลส ยู อาร์)

All my instincts, they return
(ออล มาย อิ๊นสทิ้งท , เด รีเทิร์น)
And the grand facade, so soon will burn
(แอนด์ เดอะ แกรนด์ ฟะซาด , โซ ซูน วิล เบิร์น)
Without a noise, without my pride
(วิธเอ๊าท ดา น๊อยส , วิธเอ๊าท มาย ไพรด์)
I reach out from the inside
(ไอ รี๊ช เอ๊าท ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)

In your eyes
(อิน ยุร อาย)
The light the heat
(เดอะ ไล๊ท เดอะ ฮีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I am complete
(ไอ แอ็ม คอมพลีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I see the doorway to a thousand churches
(ไอ ซี เดอะ ดอร์เวย์ ทู อะ เธ๊าซั่นด เชอร์เชซ)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
The resolution of all the fruitless searches
(เดอะ เรโสะลยูฌัน อ็อฝ ออล เดอะ fruitless searches)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I see the light and the heat
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท แอนด์ เดอะ ฮีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
Oh, I want to be that complete
(โอ , ไอ ว้อนท ทู บี แดท คอมพลีท)
I want to touch the light
(ไอ ว้อนท ทู ทั๊ช เดอะ ไล๊ท)
The heat I see in your eyes
(เดอะ ฮีท ไอ ซี อิน ยุร อาย)

Love, I don’t like to see so much pain
(ลัฝ , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ทู ซี โซ มัช เพน)
So much wasted and this moment keeps slipping away
(โซ มัช ว็อซท แอนด์ ดิส โม๊เม้นท คี๊พ สลิพปิง อะเวย์)
I get so tired of working so hard for our survival
(ไอ เก็ท โซ ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง โซ ฮาร์ด ฟอร์ เอ๊า เซอะไฝฝแอ็ล)
I look to the time with you to keep me awake and alive
(ไอ ลุ๊ค ทู เดอะ ไทม์ วิธ ยู ทู คี๊พ มี อะเว้ค แอนด์ อะไล๊ฝ)

And all my instincts, they return
(แอนด์ ออล มาย อิ๊นสทิ้งท , เด รีเทิร์น)
And the grand facade, so soon will burn
(แอนด์ เดอะ แกรนด์ ฟะซาด , โซ ซูน วิล เบิร์น)
Without a noise, without my pride
(วิธเอ๊าท ดา น๊อยส , วิธเอ๊าท มาย ไพรด์)
I reach out from the inside
(ไอ รี๊ช เอ๊าท ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)

In your eyes
(อิน ยุร อาย)
The light the heat
(เดอะ ไล๊ท เดอะ ฮีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I am complete
(ไอ แอ็ม คอมพลีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I see the doorway to a thousand churches
(ไอ ซี เดอะ ดอร์เวย์ ทู อะ เธ๊าซั่นด เชอร์เชซ)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
The resolution of all the fruitless searches
(เดอะ เรโสะลยูฌัน อ็อฝ ออล เดอะ fruitless searches)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
I see the light and the heat
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท แอนด์ เดอะ ฮีท)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)
Oh, I want to be that complete
(โอ , ไอ ว้อนท ทู บี แดท คอมพลีท)
I want to touch the light,
(ไอ ว้อนท ทู ทั๊ช เดอะ ไล๊ท ,)
The heat I see in your eyes
(เดอะ ฮีท ไอ ซี อิน ยุร อาย)
In your eyes in your eyes
(อิน ยุร อาย ซิน ยุร อาย)
In your eyes in your eyes
(อิน ยุร อาย ซิน ยุร อาย)
In your eyes in your eyes
(อิน ยุร อาย ซิน ยุร อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Your Eyes คำอ่านไทย SR-71

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น