เนื้อเพลง Once in a Lifetime คำอ่านไทย Talking Heads

And you may find yourself living in a shotgun shack
(แอนด์ ยู เมย์ ไฟนด์ ยุรเซลฟ ลีฝอิง อิน อะ ชอทกัน แฌ็ค)
And you may find yourself in another part of the world
(แอนด์ ยู เมย์ ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน อะน๊าเทร่อร์ พาร์ท อ็อฝ เดอะ เวิลด)
And you may find yourself behind the wheel of a large automobile
(แอนด์ ยู เมย์ ไฟนด์ ยุรเซลฟ บีฮายน์ เดอะ วีล อ็อฝ อะ ลาร์จ ออโทะโมะบีล)
And you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful
(แอนด์ ยู เมย์ ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน อะ บยูทิฟุล เฮ้าส , วิธ อะ บยูทิฟุล)
Wife
(ไว๊ฟ)
And you may ask yourself-well…how did I get here?
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ เวลล ฮาว ดิด ดาย เก็ท เฮียร)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/after the money’s gone
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /แอ๊ฟเท่อร เดอะ มั๊นนี่ กอน)
Once in a lifetime/water flowing underground.
(วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)

And you may ask yourself
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ)
How do I work this?
(ฮาว ดู ไอ เวิ๊ร์ค ดิส)
And you may ask yourself
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ)
Where is that large automobile?
(แวร์ อีส แดท ลาร์จ ออโทะโมะบีล)
And you may tell yourself
(แอนด์ ยู เมย์ เทลล ยุรเซลฟ)
This is not my beautiful house!
(ดิส ซิส น็อท มาย บยูทิฟุล เฮ้าส !)
And you may tell yourself
(แอนด์ ยู เมย์ เทลล ยุรเซลฟ)
This is not my beautiful wife!
(ดิส ซิส น็อท มาย บยูทิฟุล ไว๊ฟ !)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/after the money’s gone
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /แอ๊ฟเท่อร เดอะ มั๊นนี่ กอน)
Once in a lifetime/water flowing underground.
(วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)

Same as it ever was…same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)
Same as it ever was…same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)
Same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)

Water dissolving…and water removing
(ว๊อเท่อร dissolvings แอนด์ ว๊อเท่อร removings)
There is water at the bottom of the ocean
(แดร์ อีส ว๊อเท่อร แรท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน)
Carry the water at the bottom of the ocean
(แค๊รรี่ เดอะ ว๊อเท่อร แรท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน)
Remove the water at the bottom of the ocean!
(รีมู๊ฝ เดอะ ว๊อเท่อร แรท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน !)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/in the silent water
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /อิน เดอะ ไซ๊เล่นท ว๊อเท่อร)
Under the rocks and stones/there is water underground.
(อั๊นเด้อร เดอะ ร๊อค แซน สโทน /แดร์ อีส ว๊อเท่อร อันเดิกเรานด)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/after the money’s gone
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /แอ๊ฟเท่อร เดอะ มั๊นนี่ กอน)
Once in a lifetime/water flowing underground.
(วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)

And you may ask yourself
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ)
What is that beautiful house?
(ว๊อท อีส แดท บยูทิฟุล เฮ้าส)
And you may ask yourself
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ)
Where does that highway go?
(แวร์ โด แดท ไฮฮเวย์ โก)
And you may ask yourself
(แอนด์ ยู เมย์ อาสคฺ ยุรเซลฟ)
Am I right? …am I wrong?
(แอ็ม ไอ ไร๊ท แอ็ม ไอ รอง)
And you may tell yourself
(แอนด์ ยู เมย์ เทลล ยุรเซลฟ)
My god!…what have I done?
(มาย ก๊อด ! ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/in the silent water
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /อิน เดอะ ไซ๊เล่นท ว๊อเท่อร)
Under the rocks and stones/there is water underground.
(อั๊นเด้อร เดอะ ร๊อค แซน สโทน /แดร์ อีส ว๊อเท่อร อันเดิกเรานด)

Letting the days go by/let the water hold me down
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร โฮลด์ มี เดาน)
Letting the days go by/water flowing underground
(เลทดิง เดอะ เดย์ โก บาย /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)
Into the blue again/after the money’s gone
(อิ๊นทู เดอะ บลู อะเกน /แอ๊ฟเท่อร เดอะ มั๊นนี่ กอน)
Once in a lifetime/water flowing underground.
(วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ /ว๊อเท่อร ฟโลอิง อันเดิกเรานด)

Same as it ever was…same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)
Same as it ever was…same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)
Same as it ever was…same as it ever was…
(เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส เซม แอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ วอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once in a Lifetime คำอ่านไทย Talking Heads

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น