เนื้อเพลง Bump Dat Street Mix คำอ่านไทย 50 Cent

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
New Sh*t
(นิว ฌะ *ที)
Tony Yayo, 50 Cent c’mon
(โทนี่ Yayo , 50 เซ็นท ซีมอน)

[HOOK: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
Bump Dat
(บั๊มพํ แดซ)
N*ggas try to stunt on my click
(เอ็น *ggas ธราย ทู ซทันท ออน มาย คลิ๊ก)
Then when I get on that sh*t
(เด็น เว็น นาย เก็ท ออน แดท ฌะ *ที)
I bring it to ’em where they pump at
(ไอ บริง อิท ทู เอ็ม แวร์ เด พั๊มพ แอ็ท)
12 Gauge mashberg
(12 เกจ mashberg)
No shell in the head
(โน เชลล์ อิน เดอะ เฮด)
Before you put in work, you gotta pump that
(บีฟอร์ ยู พุท อิน เวิ๊ร์ค , ยู กอททะ พั๊มพ แดท)
You done hit a n*gga with it and you runnin to polices
(ยู ดัน ฮิท ดา เอ็น *gga วิธ อิท แอนด์ ยู รูนนิน ทู โพลิ๊ซ)
Come and take my advice, n*gga, dump that
(คัม แอนด์ เท้ค มาย แอดไฝ๊ซ์ , เอ็น *gga , ดั๊มพ แดท)
This is serious, these rap n*ggas, I’m just havin fun with it
(ดิส ซิส ซี๊เรี๊ยส , ฑิส แร็พ เอ็น *ggas , แอม จั๊สท เฮฝวิน ฟัน วิธ อิท)
50 Cent, n*gga, Bump Dat
(50 เซ็นท , เอ็น *gga , บั๊มพํ แดซ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
My son ask ” Daddy why carry a gun, you ain’t a cop ”
(มาย ซัน อาสคฺ ” แดดดิ วาย แค๊รรี่ อะ กัน , ยู เอน ดา ค็อพ “)
Looked at him and said ” Sometimes you gotta shoot or get shot ”
(ลุ๊ค แอ็ท ฮิม แอนด์ เซ็ด ” ซัมไทม์ ยู กอททะ ชู๊ท ออ เก็ท ฌ็อท “)
Wanna go to show-and-tell and show the class my glock?
(วอนนา โก ทู โชว์ แอนด์ เทลล แอนด์ โชว์ เดอะ คลาสสํ มาย คล็อก)
Show ’em the clip
(โชว์ เอ็ม เดอะ คลิพ)
Show ’em the beam
(โชว์ เอ็ม เดอะ บีม)
Show ’em how Daddy lean
(โชว์ เอ็ม ฮาว แดดดิ ลีน)
In the convertible Jag
(อิน เดอะ คอนเวิสเดเบิล แจ็ก)
22 inch mags
(22 อิ้นช์ แมก)
For a high school drop out, sh*t, that ain’t bag
(ฟอร์ รา ไฮฮ สคูล ดรอพ เอ๊าท , ฌะ *ที , แดท เอน แบ๊ก)
I’m not a blood or a crip, I’m doing my own thang
(แอม น็อท ดา บลัด ออ รา คริป , แอม ดูอิง มาย โอว์น เตง)
G-UNIT
(จี ยูนิท)
Sh*t, I done started my own gang
(ฌะ *ที , ไอ ดัน สท๊าร์ท มาย โอว์น แก๊ง)
I don’t go that funny dance
(ไอ ด้อนท์ โก แดท ฟันนิ แด๊นซ์)
I don’t throw gang signs
(ไอ ด้อนท์ โธรว์ แก๊ง ซายน)
But I’m a gangsta to the core so I stay with a nine
(บั๊ท แอม มา แก๊งซดา ทู เดอะ คอร์ โซ ไอ สเทย์ วิธ อะ ไนน)
Think all I do is rap, then you don’t know me good
(ทริ๊งค ออล ไอ ดู อีส แร็พ , เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ มี กู๊ด)
Have Smurf hangin out the sun roof to light up your hood, man
(แฮ็ฝ Smurf แฮนจิ้น เอ๊าท เดอะ ซัน รู๊ฟ ทู ไล๊ท อั๊พ ยุร ฮุด , แมน)
Cause Lethal ain’t never seen Blaco comin’
(ค๊อส ลี๊ธอล เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน Blaco คัมอิน)
But if he did .. you think he woulda started runnin?
(บั๊ท อิ๊ฟ ฮี ดิด ยู ทริ๊งค ฮี วู๊ดดา สท๊าร์ท รูนนิน)
And I move with the Doublemint Twins and two macs
(แอนด์ ดาย มู๊ฝ วิธ เดอะ Doublemint ทวิน แซน ทู แมค)
And leave you flat your back
(แอนด์ ลี๊ฝ ยู แฟลท ยุร แบ็ค)
BRRAT
(BRRAT)
Take that
(เท้ค แดท)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
I gotta half a mil deal with no diploma
(ไอ กอททะ ฮาล์ฟ อะ มิล ดีล วิธ โน ดิพโพล๊ม่า)
Ice so blind it give your ass glaucoma
(ไอ๊ซ์ โซ ไบลนฺดฺ ดิท กี๊ฝ ยุร อาซ กลอโคมะ)
Its hard to live, but its easy to die
(อิทซ ฮาร์ด ทู ไล้ฝ , บั๊ท อิทซ อีสอิ ทู ดาย)
So I’m going through life lookin death in the eye
(โซ แอม โกอิ้ง ทรู ไล๊ฟ ลุคกิน เด้ท อิน ดิ อาย)
These rappers ain’t gun slingers

(ฑิส แรพเพอ เอน กัน slingers)
They R&B singers
(เด อาร์ &บี ซีงเออะ)
G-Unit, come thru with some guerilla n*ggas
(จี ยูนิท , คัม ธรู วิธ ซัม เกะรีลละ เอ็น *ggas)
Minimum wage ain’t gonna pay the rent
(มีนอิมัม เว้จ เอน กอนนะ เพย์ เดอะ เร๊นท)
Cause the seats in the coupe got the Fendi print
(ค๊อส เดอะ ซีท ซิน เดอะ คูเพ ก็อท เดอะ เฟนดี พริ๊นท)
And this sh*t right here for the listeners pleasure
(แอนด์ ดิส ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร ฟอร์ เดอะ ลีซเนอะ พเลฉเออะ)
I’m still on the strip with the fifth and my ever
(แอม สทิลล ออน เดอะ ซทริพ วิธ เดอะ ฟิฟธ แอนด์ มาย เอ๊เฝ่อร์)
Its T-O-N-Y
(อิทซ ที โอ เอ็น วาย)
Stay with a semi
(สเทย์ วิธ อะ เซมอิ)
Milk your crack spot – till the sh*t be bone dry
(มิลค์ ยุร แคร๊ค สพอท ทิลล์ เดอะ ฌะ *ที บี โบน ดราย)
You think you pump hard? N*gga I pump harder
(ยู ทริ๊งค ยู พั๊มพ ฮาร์ด เอ็น *gga ไอ พั๊มพ อาณ์เดอ)
My phone ring so much, I walk around with the charger
(มาย โฟน ริง โซ มัช , ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ เดอะ ชาเจอะ)
When the D’s come around, I’ma swallow my crack
(เว็น เดอะ ดีสฺ คัม อะราวนฺดฺ , แอมอา สว๊อลโล่ว มาย แคร๊ค)
Sh*t the work out later, and hit ’em with that
(ฌะ *ที เดอะ เวิ๊ร์ค เอ๊าท เลทเออะ , แอนด์ ฮิท เอ็ม วิธ แดท)
If it’s a direct sale
(อิ๊ฟ อิทซ ซา ไดเร็ค เซล)
I’ma change the bill
(แอมอา เช้งจํ เดอะ บิลล์)
Tryin to push the new Range cause they changed the grille
(ทายอิน ทู พุช เดอะ นิว เร๊นจ ค๊อส เด เช้งจํ เดอะ กริล)
Look n*gga we icey thugs
(ลุ๊ค เอ็น *gga วี icey ธัก)
We stay with them things so we stay with some Nike gloves
(วี สเทย์ วิธ เด็ม ทริง โซ วี สเทย์ วิธ ซัม นายกี้ กลัฝ)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Just havin fun with this rap sh*t, man
(จั๊สท เฮฝวิน ฟัน วิธ ดิส แร็พ ฌะ *ที , แมน)
It never stops
(อิท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)
My man 50 done put out, what, three albums on the street?
(มาย แมน 50 ดัน พุท เอ๊าท , ว๊อท , ทรี อั๊ลบั้ม ออน เดอะ สทรีท)
And y’all ain’t even hear the new sh*t
(แอนด์ ยอล เอน อี๊เฝ่น เฮียร เดอะ นิว ฌะ *ที)
Just keep goin’ and goin’ and goin’
(จั๊สท คี๊พ โกอิน แอนด์ โกอิน แอนด์ โกอิน)
Motherf*ckin’ Duracell Battery
(Motherf*ckin Duracell แบทเทอะริ)
It never stops
(อิท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)
Word up
(เวิร์ด อั๊พ)
G-Unit
(จี ยูนิท)
Sha Money XL
(ชา มั๊นนี่ XL)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bump Dat Street Mix คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น