เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย Avril Lavigne

Why, do you always do this to me?
(ฮไว , ดู ยู ออลเว ดู ที ทู มี)
Why, couldn’t you just see through me?
(ฮไว , คูดซึ่น ยู จัซท ซี ธรู มี)
How come, you act like this
(เฮา คัม , ยู แอ็คท ไลค ที)
Like you just don’t care at all
(ไลค ยู จัซท ด้อนท์ แค แอ็ท ดอร์)

Do you expect me to believe I was the only one to fall?
(ดู ยู เอ็คซเพคท มี ทู บิลีฝ ไอ วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟอล)
I can feel, I can feel you near me, even though you’re far away
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เนีย มี , อีเฝ็น โธ ยัวร์ ฟา อะเว)
I can feel, I can feel you baby, why
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เบบิ , ฮไว)

It’s not supposed to feel this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู ฟีล ที เว)
I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
More and more each day
(โม แอ็นด โม อีช เด)
It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
Tell me, are you and me still together?
(เท็ล มี , อาร์ ยู แอ็นด มี ซทิล ทุเกฑเออะ)
Tell me, do you think we could last forever?
(เท็ล มี , ดู ยู ธิงค วี คูด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Tell me, why
(เท็ล มี , ฮไว)

Hey, listen to what we’re not saying
(เฮ , ลิ๊สซึ่น ทู ฮว็อท เวีย น็อท เซอิง)
Let’s play, a different game than what we’re playing
(เล็ท พเล , อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกม แฑ็น ฮว็อท เวีย พเลนิ่ง)
Try, to look at me and really see my heart
(ทไร , ทู ลุค แกท มี แอ็นด ริแอ็ลลิ ซี ไม ฮาท)

Do you expect me to believe I’m gonna let us fall apart?
(ดู ยู เอ็คซเพคท มี ทู บิลีฝ แอม กอนนะ เล็ท อัซ ฟอล อะพาท)
I can feel, I can feel you near me, even when you’re far away
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เนีย มี , อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ ฟา อะเว)
I can feel, I can feel you baby, why
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เบบิ , ฮไว)

[adsense]

It’s not supposed to feel this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู ฟีล ที เว)
I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
More and more each day
(โม แอ็นด โม อีช เด)
It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
Tell me, are you and me still together?
(เท็ล มี , อาร์ ยู แอ็นด มี ซทิล ทุเกฑเออะ)
Tell me, you think we could last forever?
(เท็ล มี , ยู ธิงค วี คูด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Tell me, why
(เท็ล มี , ฮไว)

So go and think about whatever you need to think about
(โซ โก แอ็นด ธิงค อะเบาท ฮว็อทเอฝเออะ ยู เน ทู ธิงค อะเบาท)
Go on and dream about whatever you need to dream about
(โก ออน แอ็นด ดรีม อะเบาท ฮว็อทเอฝเออะ ยู เน ทู ดรีม อะเบาท)
And come back to me when you know just how you feel, you feel
(แอ็นด คัม แบ็ค ทู มี ฮเว็น ยู โน จัซท เฮา ยู ฟีล , ยู ฟีล)
I can feel, I can feel you near me, even though you’re far away
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เนีย มี , อีเฝ็น โธ ยัวร์ ฟา อะเว)
I can feel, I can feel you baby, why
(ไอ แค็น ฟีล , ไอ แค็น ฟีล ยู เบบิ , ฮไว)

It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
More and more each day
(โม แอ็นด โม อีช เด)
It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
Tell me
(เท็ล มี)

It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
More and more each day
(โม แอ็นด โม อีช เด)
It’s not supposed to hurt this way
(อิทซ น็อท ซัพโพส ทู เฮิท ที เว)
I need you, I need you, I need you
(ไอ เน ยู , ไอ เน ยู , ไอ เน ยู)
Tell me, are you and me still together?
(เท็ล มี , อาร์ ยู แอ็นด มี ซทิล ทุเกฑเออะ)
Tell me, do you think we could last forever?
(เท็ล มี , ดู ยู ธิงค วี คูด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Tell me, why
(เท็ล มี , ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น