เนื้อเพลง I Luv Your Girl คำอ่านไทย The-Dream

Mm mm
(อึมมมม อึมมมม)

The american Dream… mmm mmm
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม อึม อึม)

And you know what I mean ahh… baam baam baam
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน อา baam baam baam)

Radio Killa… ahh
(เร๊ดิโอ คิวลา อา)

Should beat the track up like Gorrilla…
(เชิด บีท เดอะ แทร็ค อั๊พ ไล๊ค Gorrilla)

AHH AHH AHH AHH
(อา อา อา อา)

Yeah We up in the club, I see her do her thang,
(เย่ วี อั๊พ อิน เดอะ คลับ , ไอ ซี เฮอ ดู เฮอ เตง ,)
I might wanna’ rap, but she’ll make you sing,
(ไอ ไมท วอนนา แร็พ , บั๊ท เชลล์ เม้ค ยู ซิง ,)
I was on her, she was on him,
(ไอ วอส ออน เฮอ , ชี วอส ออน ฮิม ,)
She all up on ma thang, put tha thang on her hip
(ชี ออล อั๊พ ออน มา เตง , พุท ท่า เตง ออน เฮอ ฮิพ)
She ATL pop, don’t know how to act,
(ชี ATL พ็อพ , ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท ,)
She left for one song, and came right back,
(ชี เล๊ฟท ฟอร์ วัน ซ็อง , แอนด์ เคม ไร๊ท แบ็ค ,)
Grindin on me, the rest of the night
(กรี๊ดอิน ออน มี , เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Her man started muggin’, he could see it in my eyes,
(เฮอ แมน สท๊าร์ท muggin , ฮี เคิด ซี อิท อิน มาย อาย ,)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Lil’ mama so hood, [I love your girl]
(ลิล มามะ โซ ฮุด , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Lil’ mama stay fly [I love your girl]
(ลิล มามะ สเทย์ ฟลาย [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Wife beater with the denim [I love your girl]
(ไว๊ฟ beater วิธ เดอะ เดนิม [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
She keeps them heels on high, [I love your girl]
(ชี คี๊พ เด็ม ฮีล ออน ไฮฮ , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man look at shorty roll, [I love your girl]
(แมน ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โรลล , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man, look at shorty go, [I love your girl]
(แมน , ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โก , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Sorry I got it in for your girlfriend
(ซ๊อรี่ ไอ ก็อท ดิธ อิน ฟอร์ ยุร เกลิลเฟรน)
AH AHAH AHA AHAHA AHAHAHA
(อา AHAH อะฮา AHAHA อฮาฮาฮา)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
And she runnin’ Fingers through her hair, tryin ta call her over there but she like, F*ck! That n*gga!
(แอนด์ ชี รูนนิน ฟิ๊งเก้อร ทรู เฮอ แฮร์ , ทายอิน ทา คอลลํ เฮอ โอ๊เฝ่อร แดร์ บั๊ท ชี ไล๊ค , เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
She drop it down to the floor, I’m like shorty you should go, and she like F*ck! That n*gga!
(ชี ดรอพ อิท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์ , แอม ไล๊ค ชอร์ทดิง ยู เชิด โก , แอนด์ ชี ไล๊ค เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
Callin Envy, I want her on me, all up in my head, now she in my bed,
(คอลลิน เอนฝิ , ไอ ว้อนท เฮอ ออน มี , ออล อั๊พ อิน มาย เฮด , นาว ชี อิน มาย เบ๊ด ,)
I, IIIIII,
(ไอ , IIIIII ,)

uh uh
(อา อา)

Me and lil shorty in the back, Talkin’ bout dis diss, talkin’ bout dat dat,
(มี แอนด์ ลิล ชอร์ทดิง อิน เดอะ แบ็ค , ทอคกิ่น เบาท ดิซ ดิซ , ทอคกิ่น เบาท แดซ แดซ ,)
Got her on patron, she actin’ all bad,
(ก็อท เฮอ ออน เพทรัน , ชี แอสติน ออล แบ้ด ,)
Girl chose me, Don’t be mad.
(เกิร์ล โชส มี , ด้อนท์ บี แม้ด)
Kelly told y’all don’t bring ’em in the club,
(เคลลี่ โทลด ยอล ด้อนท์ บริง เอ็ม อิน เดอะ คลับ ,)
The way she rock that, got the boy in love,
(เดอะ เวย์ ชี ร๊อค แดท , ก็อท เดอะ บอย อิน ลัฝ ,)
And I pray that y’all ain’t serious, cause seriously shes on my d*ck.
(แอนด์ ดาย เพรย์ แดท ยอล เอน ซี๊เรี๊ยส , ค๊อส ซีเรียซลิ ชี ออน มาย d*ck)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Lil’ mama so hood, [I love your girl]
(ลิล มามะ โซ ฮุด , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Lil’ mama stay fly [I love your girl]
(ลิล มามะ สเทย์ ฟลาย [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Wife beater with the denim [I love your girl]
(ไว๊ฟ beater วิธ เดอะ เดนิม [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
She keeps them heels on high, [I love your girl]
(ชี คี๊พ เด็ม ฮีล ออน ไฮฮ , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man look at shorty roll, [I love your girl]
(แมน ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โรลล , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man, look at shorty go, [I love your girl]
(แมน , ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โก , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Sorry I got it in for your girlfriend
(ซ๊อรี่ ไอ ก็อท ดิธ อิน ฟอร์ ยุร เกลิลเฟรน)
AH AHAH AHA AHAHA AHAHAHA
(อา AHAH อะฮา AHAHA อฮาฮาฮา)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
And she runnin’ Fingers through her hair, tryin ta call her over there but she like, F*ck! That n*gga!
(แอนด์ ชี รูนนิน ฟิ๊งเก้อร ทรู เฮอ แฮร์ , ทายอิน ทา คอลลํ เฮอ โอ๊เฝ่อร แดร์ บั๊ท ชี ไล๊ค , เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
She drop it down to the floor, I’m like shorty you should go, and she like F*ck! That n*gga!
(ชี ดรอพ อิท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์ , แอม ไล๊ค ชอร์ทดิง ยู เชิด โก , แอนด์ ชี ไล๊ค เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
Callin envy, I want her on me, all up in my head, now she in my bed,
(คอลลิน เอนฝิ , ไอ ว้อนท เฮอ ออน มี , ออล อั๊พ อิน มาย เฮด , นาว ชี อิน มาย เบ๊ด ,)
I, IIIIII
(ไอ , IIIIII)

OH, III, ehh, OH, III ehh
(โอ , ทรี , ehh , โอ , ทรี ehh)

The American Dream…
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม)

Usually, You won’t see me hate,
(ยูฉัวลิ , ยู ว็อนท ซี มี เฮท ,)
On another dude,
(ออน อะน๊าเทร่อร์ ดยูด ,)
Ma got me up and get willin to separate you
(มา ก็อท มี อั๊พ แอนด์ เก็ท วิลลิน ทู เซ๊พาเหรท ยู)
From ya boo,
(ฟรอม ยา บู ,)
But she on me, and I’m on her,
(บั๊ท ชี ออน มี , แอนด์ แอม ออน เฮอ ,)
We walkin’ out the club, shawty what’s up,
(วี วอคกิน เอ๊าท เดอะ คลับ , ชาวดี้ ว๊อท อั๊พ ,)
Mm I want her in the worst way, plus I just found out that it’s her birthday
(อึมมมม ไอ ว้อนท เฮอ อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ , พลัส ซาย จั๊สท เฟานด เอ๊าท แดท อิทซ เฮอ เบริ์ดเดย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Lil’ mama so hood, [I love your girl]
(ลิล มามะ โซ ฮุด , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Lil’ mama stay fly [I love your girl]
(ลิล มามะ สเทย์ ฟลาย [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Wife beater with the denim [I love your girl]
(ไว๊ฟ beater วิธ เดอะ เดนิม [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
She keeps them heels on high, [I love your girl]
(ชี คี๊พ เด็ม ฮีล ออน ไฮฮ , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man look at shorty roll, [I love your girl]
(แมน ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โรลล , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Man, look at shorty go, [I love your girl]
(แมน , ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โก , [ ไอ ลัฝ ยุร เกิร์ล ])
Sorry I got it in for your girlfriend
(ซ๊อรี่ ไอ ก็อท ดิธ อิน ฟอร์ ยุร เกลิลเฟรน)
AH AHAH AHA AHAHA AHAHAHA
(อา AHAH อะฮา AHAHA อฮาฮาฮา)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
And she runnin’ Fingers through her hair, tryin ta call her over there but she like, F*ck! That n*gga!
(แอนด์ ชี รูนนิน ฟิ๊งเก้อร ทรู เฮอ แฮร์ , ทายอิน ทา คอลลํ เฮอ โอ๊เฝ่อร แดร์ บั๊ท ชี ไล๊ค , เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
She drop it down to the floor, I’m like shorty you should go, and she like F*ck! That n*gga!
(ชี ดรอพ อิท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์ , แอม ไล๊ค ชอร์ทดิง ยู เชิด โก , แอนด์ ชี ไล๊ค เอฟ *ck ! แดท เอ็น *gga !)
Callin envy, I want her on me, all up in my head, now she in my bed,
(คอลลิน เอนฝิ , ไอ ว้อนท เฮอ ออน มี , ออล อั๊พ อิน มาย เฮด , นาว ชี อิน มาย เบ๊ด ,)
I, IIIIII,
(ไอ , IIIIII ,)

Part of me feels so bad, but OOh! not that bad.
(พาร์ท อ็อฝ มี ฟีล โซ แบ้ด , บั๊ท อู้ ! น็อท แดท แบ้ด)
Situation got you mad, I would be too, cause damn she bad.
(ซิ๊ทูเอชั่น ก็อท ยู แม้ด , ไอ เวิด บี ทู , ค๊อส แดมนํ ชี แบ้ด)
Damn she bad, bad, bad, bad,
(แดมนํ ชี แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด ,)
Damn she bad, bad, bad, bad…
(แดมนํ ชี แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด)

Yeahh… heh… heh…
(เย้ เอฮ เอฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Luv Your Girl คำอ่านไทย The-Dream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น