เนื้อเพลง We Made It คำอ่านไทย Linkin Park feat Busta Rhymes

[Chester Bennington:]
([ เชสเตอร์ เบนนิงทัน : ])
Together we made it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เมด อิท)
We made it even though we had our backs up against the wall
(วี เมด อิท อี๊เฝ่น โธ วี แฮ็ด เอ๊า แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

[Busta Rhymes:]
([ บัสตร้า ไรม : ])
See a n*gga survived the worst but my life is glorious
(ซี อะ เอ็น *gga เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ เวิ๊ร์สท บั๊ท มาย ไล๊ฟ อีส กโลเรียซ)
But I know that I live to be hurdled and I’m so victorious
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท ไอ ไล้ฝ ทู บี hurdled แอนด์ แอม โซ ฝีคโทะเรียซ)
Take a look I’m a symbol of greatness now call a n*gga Morpheus
(เท้ค เก ลุ๊ค แอม มา ซิ๊มโบล อ็อฝ กเรทเน็ซ นาว คอลลํ อะ เอ็น *gga มอฟยูซ)
As force accumalted the wind and but a believe I’m so notorious
(แอส ฟอร์ซ accumalted เดอะ วินด แอนด์ บั๊ท ดา บีลี๊ฝ แอม โซ โนโท๊เรียส)
You know I’ve been buying my bread even though we rapping now [yes]
(ยู โนว์ แอฝ บีน บายอิ้ง มาย เบร้ด อี๊เฝ่น โธ วี แรพพิง นาว [ เย็ซ ])
And now when you look on my trip and you a n*gga higher level tramping now
(แอนด์ นาว เว็น ยู ลุ๊ค ออน มาย ทริ๊พ แอนด์ ยู อะ เอ็น *gga ไฮเออะ เล๊เฝ่ล trampings นาว)
And you see that everyone on my middle struggles and
(แอนด์ ยู ซี แดท เอ๊วี่วัน ออน มาย มิ๊ดเดิ้ล สทรั๊กเกิ้ล แซน)
For your ass is never been an option
(ฟอร์ ยุร อาซ ซิส เน๊เฝ่อร์ บีน แอน อ๊อพชั่น)
A n*gga paper long like we was on the trap and I’m about to take the hood choppin
(อะ เอ็น *gga เพ๊เพ่อร์ ลอง ไล๊ค วี วอส ออน เดอะ แถร๊บ แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู เท้ค เดอะ ฮุด ชอปปิ้น)
Get it!
(เก็ท ดิธ !)

[Chorus: Chester Bennington [Busta Rhymes] {Mike Shinoda}]
([ ค๊อรัส : เชสเตอร์ เบนนิงทัน [ บัสตร้า ไรม ] {ไมค ชินโนดา } ])
Together we made it [you see we did it n*ggas]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เมด อิท [ ยู ซี วี ดิด ดิท เอ็น *ggas ])
We made it even though we had our backs up against the wall [c’mon]
(วี เมด อิท อี๊เฝ่น โธ วี แฮ็ด เอ๊า แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ [ ซีมอน ])
Forever we waited [haha!]
(ฟอเร๊เฝ่อร วี เว้ท [ ฮาฮา ! ])
And they told us we were never gonna get it all
(แอนด์ เด โทลด อัซ วี เวอ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ดอร์)
We took it on the road [to the riches]
(วี ทุค อิท ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ ริชอิส ])
On the road [to the ghetto]
(ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ เกทโท ])
On the road [and the projects to this banging instrumental]
(ออน เดอะ โร้ด [ แอนด์ เดอะ โพร๊เจ็คท ทู ดิส แบงกิง อินซทรุเมนแท็ล ])
On the road [ride with me] {yeah}
(ออน เดอะ โร้ด [ ไรด์ วิธ มี ] {เย่ })
On the road [we come and get it] {yeah}
(ออน เดอะ โร้ด [ วี คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ] {เย่ })
On the road {yeah, yeah, yeah, yo! }
(ออน เดอะ โร้ด {เย่ , เย่ , เย่ , โย ! })

[Mike Shinoda:]
([ ไมค ชินโนดา : ])
When it all got started we was steadily just getting rejected
(เว็น หนิด ออล ก็อท สท๊าร์ท วี วอส ซเทดอิลิ จั๊สท เกดดดิ้ง รีเจ๊คท)
And it seemed like nothing we could do would ever get us respected
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค นัธอิง วี เคิด ดู เวิด เอ๊เฝ่อร์ เก็ท อัซ เรสเพ๊คท)
At best we was stressed and the worst they probably said we’re pathetic
(แอ็ท เบ๊สท์ วี วอส สเทรสส แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท เด พรอบอับลิ เซ็ด เวีย พะเธทอิค)
Had all the pieces to that puzzle just a way to get connected
(แฮ็ด ออล เดอะ พี๊ซ ทู แดท พั๊ซเซิ่ล จั๊สท ดา เวย์ ทู เก็ท คอนเน็คท)
And I was fighting through every ryhme tighting up every line
(แอนด์ ดาย วอส ไฟท์ดิง ทรู เอ๊เฝอร์รี่ ริมมี tightings อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ไลน์)
Never resting the question,If I was out of my mind
(เน๊เฝ่อร์ เรสดิง เดอะ เคว๊สชั่น , อิ๊ฟ ฟาย วอส เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
And it finally came time to do it or let it die
(แอนด์ ดิท ไฟแน็ลลิ เคม ไทม์ ทู ดู อิท ออ เล็ท ดิธ ดาย)
So put the chips on the table and told them to let it ride
(โซ พุท เดอะ ชิพ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ โทลด เด็ม ทู เล็ท ดิธ ไรด์)
Sing it! Ya!
(ซิง อิท ! ยา !)

[Chorus: Chester Bennington [Busta Rhymes]]
([ ค๊อรัส : เชสเตอร์ เบนนิงทัน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Together we made it [you see we did it n*ggas]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เมด อิท [ ยู ซี วี ดิด ดิท เอ็น *ggas ])
We made it even though we had our backs up against the wall [c’mon]
(วี เมด อิท อี๊เฝ่น โธ วี แฮ็ด เอ๊า แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ [ ซีมอน ])
Forever we waited [haha!]
(ฟอเร๊เฝ่อร วี เว้ท [ ฮาฮา ! ])
And they told us we were never going to get it
(แอนด์ เด โทลด อัซ วี เวอ เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เก็ท ดิธ)
But we took it on the road [to the riches]
(บั๊ท วี ทุค อิท ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ ริชอิส ])
On the road [to the ghetto]
(ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ เกทโท ])
On the road [in the projects to this banging instrumental]
(ออน เดอะ โร้ด [ อิน เดอะ โพร๊เจ็คท ทู ดิส แบงกิง อินซทรุเมนแท็ล ])
On the road [ride with me]
(ออน เดอะ โร้ด [ ไรด์ วิธ มี ])
On the road [we come and get it]
(ออน เดอะ โร้ด [ วี คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
On the road [ya, ya, ya]
(ออน เดอะ โร้ด [ ยา , ยา , ยา ])

[Busta Rhymes:]
([ บัสตร้า ไรม : ])
Look in case you mis-understand exactly what I’m building
(ลุ๊ค อิน เค๊ส ยู มิซ อั๊นเด้อรสแทนด เอ็กแสคทลิ ว๊อท แอม บีลดิง)
The sh*t that I could leave for my children [children] children [children]
(เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ เคิด ลี๊ฝ ฟอร์ มาย ชีลดเร็น [ ชีลดเร็น ] ชีลดเร็น [ ชีลดเร็น ])
Now I only wake up I smile to see how far I’ve come
(นาว ไอ โอ๊นลี่ เว้ค อั๊พ ไอ สไมล์ ทู ซี ฮาว ฟาร์ แอฝ คัม)
Fighting for sales on a strip to get hustle from
(ไฟท์ดิง ฟอร์ เซล ออน อะ ซทริพ ทู เก็ท เฮสเซล ฟรอม)
From nights in jail on a bench using my muscles son
(ฟรอม ไน๊ท ซิน เจล ออน อะ เบ๊นช ยูสซิง มาย มั๊สเคิ่ล ซัน)
To count money like Dre, and Jimmy and Russell Ones [ya n*gga]
(ทู เค้าทํ มั๊นนี่ ไล๊ค ดรี , แอนด์ จิมมี่ แอนด์ รัสเซล วัน [ ยา เอ็น *gga ])
But now I live when I dream you see me finally get it [oh!]
(บั๊ท นาว ไอ ไล้ฝ เว็น นาย ดรีม ยู ซี มี ไฟแน็ลลิ เก็ท ดิธ [ โอ ! ])
Let’s make a toast to the hustle regardless how we get it
(เล็ท เม้ค เก โท๊สท ทู เดอะ เฮสเซล ริกาดเล็ซ ฮาว วี เก็ท ดิธ)
Sing It
(ซิง อิท)

[Chorus: Chester Bennington [Busta Rhymes]]
([ ค๊อรัส : เชสเตอร์ เบนนิงทัน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Together we made it [you see we did it n*ggas]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เมด อิท [ ยู ซี วี ดิด ดิท เอ็น *ggas ])
We made it even though we had our backs up against the wall [c’mon]
(วี เมด อิท อี๊เฝ่น โธ วี แฮ็ด เอ๊า แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ [ ซีมอน ])
Forever we waited [haha!]
(ฟอเร๊เฝ่อร วี เว้ท [ ฮาฮา ! ])
And they told us we were never gonna get it all
(แอนด์ เด โทลด อัซ วี เวอ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ดอร์)
But we took it on the road [to the riches]
(บั๊ท วี ทุค อิท ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ ริชอิส ])
On the road [to the ghetto]
(ออน เดอะ โร้ด [ ทู เดอะ เกทโท ])
On the road [in the projects to this banging instrumental]
(ออน เดอะ โร้ด [ อิน เดอะ โพร๊เจ็คท ทู ดิส แบงกิง อินซทรุเมนแท็ล ])
On the road [ride with me]
(ออน เดอะ โร้ด [ ไรด์ วิธ มี ])
On the road [we come and get it]
(ออน เดอะ โร้ด [ วี คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
On the road [ya, ya, ya, ya]
(ออน เดอะ โร้ด [ ยา , ยา , ยา , ยา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Made It คำอ่านไทย Linkin Park feat Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น